Työnantaja - kouluta uusia osaajia

oppisopimuksella

 1. Etusivu
 2. Oppisopimuskoulutus
 3. Tietoa työnantajalle

 Oppisopimustietoa työnantajalle

Oppisopimus on hyvä vaihtoehto, kun yrityksesi: 

 • tarvitsee räätälöityä koulutusta henkilöstölle (koko tutkinto tai tutkinnon osa/osia) 
 • on palkkaamassa uuden työntekijän, jolta puuttuu alan ammatillinen koulutus tai ammattitaito on puutteellinen 
 • haluaa kouluttaa henkilöstöä uusiin työtehtäviin 
 • haluaa kehittää olemassa olevan henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa 
 • ei löydä sopivan koulutuksen omaavaa työntekijää työmarkkinoilta

Oppisopimuskoulutuksen kautta yrityksesi saa: 

 • osaavia ammattilaisia yritykseen 
 • apua koulutuspolkujen rakentamiseen henkilöstölle
 • pääosin maksutonta koulutusta työntekijälle
 • koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvan ohjaamisen järjestämiseen (harkinnanvarainen)
 • mahdollisesti palkkatukea

Oppisopimusopiskelijan työnantajana sitoudut:  

 • solmimaan vähintään 25 h/vko -työsuhteen opiskelijan kanssa  
 • maksamaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa sivukuluineen 
 • nimeämään opiskelijalle motivoituneen työpaikkaohjaajan 
 • antamaan opiskelijalle monipuolisia opiskeltavan alan työtehtäviä 
 • huolehtimaan siitä, että opiskelija pystyy osallistumaan oppilaitoksessa tapahtuvaan koulutukseen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti  


Työnantajana voit päättää, maksatko oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun ajalta palkkaa. Mikäli palkkaa ei tältä ajalta makseta, on opiskelija oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin lähiopiskelupäivien ajalta.


Opiskelijan ohjauksen järjestäminen työpaikalla

Työnantaja nimeää oppisopimusopiskelijalle vastuullisen työpaikkaohjaajan työpaikalta, joka on motivoitunut opiskelijan ohjaamiseen. Vastuullisella työpaikkaohjaajalla tulee olla riittävästi alan osaamista ja asiantuntemusta. Osaaminen voi olla työkokemuksen ja/tai koulutuksen kautta hankittua. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausta voi jakaa myös useammalle henkilölle työpaikalla. Vastuullinen työpaikkaohjaaja huolehtii, että opiskelija saa työpaikalla riittävästi ohjausta.  

Oppisopimusopiskelijan ohjaamiseen liittyviin tehtäviin työpaikkaohjaaja saa perehdytyksen henkilökohtaisesti ja voi halutessaan osallistua maksuttomaan työpaikkaohjaajakoulutukseen. Tutustu tarkemmin työpaikkaohjaajan palveluihin.


Kpedu Jobi - rekrytointityökalu apunasi!

Voit löytää sopivan oppisopimusopiskelijan opiskelijoidemme joukosta Kpedu Jobi -työkalun avulla. Työkalu toimii Tiitus ympäristössä ja työnantajat käyttävät sitä maksutta verkkoselaimen kautta osoitteessa: https://www.tiitus.fi/kpedu/ Käyttöönotto on vain parin klikkauksen päässä! Muista valita työkalussa toimialueeksi Kpedu Jobi.

Tukea rekrytointityökalun käyttöön ja rekisteröitymiseen saat projektipäällikkö Liinu Raatikaiselta (p. 040 807 3647 / email: etunimi.sukunimi@kpedu.fi) tai työelämäpalveluiden muulta henkilöstöltä (tyoelamapalvelut[a]kpedu.fi).

Ks. työkalun käyttöönottoon opastava ohjevideo tästä.

 


Yhteenveto opiskelijan osaamisen kehittymisestä ja koulutuskorvaukset  

Työpaikkaohjaaja/mentori kirjaa puolivuosittain Kpedun Wilmaan yhteenvedon opiskelijan osaamisen kehittymisestä. Muistutus ja ohje yhteenvedon kirjaamiseksi tulevat sähköpostitse työpaikkaohjaajalle/mentorille. Wilmaan kirjattu yhteenveto opiskelijan osaamisen kehittymisestä toimii samalla harkinnanvaraisen koulutuskorvauksen hakemuksena, mikäli työnantajalle on koulutuskorvausta myönnetty. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä opintosihteeri Mari Bergrothiin, 040 359 6213, etunimi.sukunimi@kpedu.fi


Oppisopimustyönantajan palkkatuki  

TE-toimisto voi myöntää oppisopimustyönantajalle palkkatukea työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin. Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa. Palkkatuen myöntämisen edellytyksistä päättää se TE-toimisto, jossa opiskelijaksi hakeutuva on työnhakijana. Työnantaja hakee palkkatukea suoraan TE-toimistosta hyvissä ajoin ennen oppisopimuksen alkamista.

 

Ota meihin yhteyttä - suunnitellaan yhdessä

Oppisopimussuunnittelijat:

Anne Brandt, 040 359 6241 Teollisuus ja logistiikka-ala
Päivi Valli, 040 359 6255 Rakennusalat 
Hanna Tervanen, 040 359 6243  Liiketoiminnan ala
Marjaana Peltoniemi, 040 359 6244 Hyvinvointiala, humanistinen ja kasvatusala 
Anu Keisanen, 040 359 6200 Ruoka- ja puhdistuspalveluala, luonnonvara-ala, turva-ala, IT- ja media-ala

Hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen  

Täyttäkää yhdessä tulevan oppisopimusopiskelijan kanssa sähköinen  esitietolomake tai ottakaa yhteyttä oppisopimussuunnittelijaan.


Oppisopimuksen muutokset 

Mahdollisista muutoksista oppisopimuksessa tulee ilmoittaa hyvissä ajoin oppisopimuksen yhteyshenkilölle. Tällaisia muutoksia voivat olla esim. yhteystietojen päivitykset, työpaikkaohjaajan vaihtuminen, HOKS:n päivitykset (esim. tutkinnon osan vaihtuminen), muutokset työtehtävissä, oppisopimuksen keskeytykset (esim. yli kk mittainen sairauspoissaolo, äitiysloma, armeija) tai oppisopimuksen purku. Muutoksesta täytetään ja allekirjoitetaan oppisopimuksen muutoslomake. Ole tarvittaessa yhteydessä oppisopimussuunnittelijaan.  

Kokkolalainen Olli Ontronen oli jämäh­tänyt kaupan alalle 11 vuodeksi, vaikka ei kokenutkaan alalla vallitsevan raha ratkai­see -mentaliteetin sopivan hänen luon­teelleen. Vuonna 2017 hän päätti vihdoin ryhtyä miettimään uusia mahdollisuuksia työrintamalla, ja hakeutui opiskelemaan lähihoitajaksi.

Lue lisää

Toholammen kunnan varhaiskasvatus on ottanut oppisopimuksen käyttöön vastatakseen henkilöstön rekrytoinnin haasteisiin.

Lue lisää