UKK - Usein kysytyt kysymykset

  1. Etusivu
  2. Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset koulutuksiin ja hakeutumiseen liittyen

Koulutukseen hakeutuminen:


1. Mitä tarkoittaa yhteishaku? Entä jatkuva haku? Kummassa voin hakea?
Peruskoulun päättävät hakevat keväällä syksyllä alkaviin perustutkintokoulutuksiin ensisijaisesti yhteishaussa. Mikäli tutkinto ei ole mukana yhteishaussa, perusopetuksen päättävä voi hakea ja tulla valituksi jatkuvan haun kautta. Jos sinulla on ammatillinen tutkinto tai olet suorittanut lukion, et voi hakea yhteishaussa.

Ammatillisen tutkinnon, lukion tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakeutuvat ammatillisiin perustutkintoihin jatkuvassa haussa, joka mahdollistaa ympärivuotisen koulutukseen hakeutumisen. Myös ilman tutkintoa olevat voivat hakea jatkuvassa haussa.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin haetaan jatkuvassa haussa.

2. Mistä voin saada apua alan valintaan / hakemuksen täyttämiseen liittyen?
Hakijapalvelut auttaa ja neuvoo sekä koulutuksiin, niiden sisältöön ja toteutuksiin että hakeutumiseen ja opiskelijavalintaan liittyvissä kysymyksissä. Hakijapalvelut löytää sinulle myös oikean asiantuntijan, mikäli tarvitset jatko-ohjausta.

Hakijapalveluiden sivuille pääset oikealla olevasta valikosta.

3. Tarvitseeko hakemuksen mukana toimittaa liitteitä, esim. todistuksia?
Voit lähettää hakemuksen ohessa liitteitä, joista ajattelet olevan hyötyä opiskelijavalinnassasi. Mikäli hakemuksen käsittely edellyttää tiettyjä liitteitä, pyydetään niitä hakemuslomakkeella.

Jos haet ulkomaisella todistuksella, tulee hakemuksen liitteenä toimittaa kopio koulutodistuksesta sekä virallinen suomenkielinen käännös.

4. Miten haen koulutuksiin?
Voit hakea koulutuksiimme nettisivuillamme. Yhteishaussa oleviin koulutuksiin haetaan Opintopolku-sivuilla.

Nettisivuillamme haetaan ns. jatkuvan haun koulutuksiin. Pääset täyttämään hakemuksen kunkin koulutuksen tiedoissa olevan Hae/ilmoittaudu -painikkeen kautta. Koulutuksiin voi olla mahdollista hakea joko koko ajan tai erikseen määriteltynä hakuaikana. Koulutuksen voi päästä aloittamaan hyvinkin nopeasti.

Yhteishaun hakemus täytetään Opintopolku-sivuilla erikseen määriteltynä ajankohtana. Yhteishaussa voivat hakea vailla toisen asteen koulutusta olevat.

5. Olen hakenut opiskelemaan jatkuvassa haussa. Mitä tapahtuu hakemuksen jättämisen jälkeen?
Hakemuksen lähettämisen jälkeen sinuun ollaan yhteydessä noin kahden viikon kuluessa ja haastattelun sopimiseksi. Mikäli koulutukseen on erikseen määritelty hakuaika, ollaan sinuun yhteydessä hakuajan päättymisen jälkeen.

Kielikokeeseen kutsutaan hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi. Kielikoekutsu lähetetään sähköpostitse.

Jos olet hakenut opiskelemaan sosiaali- ja terveysalalle, kasvatus- ja ohjausalalle tai turvallisuusalalle, sinut kutsutaan sähköpostitse soveltuvuuskokeeseen. Soveltuvuuskoe järjestetään ammattioppilaitoksen tiloissa.

Soveltuvuuskokeen ja/tai haastattelun jälkeen hakijalle tehdään opiskelijavalintapäätös, joka lähetetään joko sähköpostitse tai kirjeitse.


6. Olen hakenut opiskelemaan yhteishaussa. Mitä tapahtuu hakemuksen jättämisen jälkeen?
Mikäli olet hakenut alalle, jonka hakijoille järjestetään soveltuvuuskoe, saat koekutsun sähköpostiisi.

Harkintaan perustuvassa valinnassa hakeneet kutsutaan haastatteluun, johon alaikäisen huoltaja voi tulla mukaan. Koe- ja haastattelukutsut lähetetään sähköpostitse.

Harkintaan perustuvassa valinnassa hakeneet, joiden äidinkieli ei ole suomi, kutsutaan kielikokeeseen. Myös kielikoekutsu lähetetään sähköpostitse.
Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille kesäkuussa.


7. Millainen jatkuvan haun haastattelu on ja mitä siinä arvioidaan?
Hakemuksen lähettämisen jälkeen sinuun ollaan yhteydessä noin kahden viikon kuluessa ja sinut haastatellaan opiskelijavalinnan tekemiseksi. Mikäli koulutukseen on erikseen määritelty hakuaika, ollaan sinuun yhteydessä hakuajan päättymisen jälkeen.

Haastattelu tapahtuu joko paikan päällä ammattiopistolla tai puhelimitse. Haastattelun perusteella hakijat pisteytetään koulutustarpeen, alaan kohdistuvan kiinnostuksen/motivaation sekä alalle suuntautumisen perusteella.

8. Millainen yhteishaun harkintaan perustuvan valinnan haastattelu on ja mitä siinä arvioidaan?
Hakuajan päättymisen jälkeen hakija kutsutaan haastatteluun opiskelijavalinnan tekemiseksi. Haastattelu tapahtuu joko paikan päällä ammattiopistolla tai puhelimitse. Haastattelussa arvioidaan koulutuksen soveltuvuutta hakijalle.

9. Millainen soveltuvuuskoe on ja mitä siinä arvioidaan?
Soveltuvuuskoe järjestetään kaikille kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon, sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon sekä turvallisuusalan perustutkintoon hakeneille. Yhteishaussa maatalousalan perustutkintoon, eläintenhoidon osaamisalalle hakevat kutsutaan myös soveltuvuuskokeeseen.

Soveltuvuuskokeissa arvioidaan alakohtaisesti seuraavia asioita:
Kasvatus- ja ohjausalan sekä sosiaali- ja terveysalan soveltuvuuskokeissa arvioidaan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista sekä ongelmanratkaisutaitoa.

Turvallisuusalan soveltuvuuskokeessa arvioidaan sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista, teknistä hahmottamiskykyä sekä aloitteellisuutta ja vastuullisuutta.

Maatalousalan perustutkinnon, eläintenhoitoalan soveltuvuuskokeessa arvioidaan kiinnostuneisuutta/motivaatiota alalle, alalle suuntautuneisuutta sekä oma-aloitteellisuutta, valmiutta siirtyä oppilaitokseen sisäoppilaitosmuotoiseen opetukseen ja tiimityötaitoja.

10. Haen jatkuvassa haussa perustutkintokoulutukseen. Tarvitseeko minun osallistua kielikokeeseen?
Kutsumme kielikokeeseen hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi. Koe pidetään ammattiopistolla Kokkolassa, eikä siihen voi osallistua etänä.

Jos olet jo suorittanut yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen kokeen tai olet suorittanut valtionhallinnon kielitutkintojen (VKT) suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnon, toimita tällöin todistus, niin tarkistamme, tarvitseeko sinun osallistua kielikokeeseen.

Jos olet suorittanut perusopetuksessa suomi toisena kielenä tai toisen kotimaisen kielen arvosanalla 6–10 tai jos olet suorittanut lukion koko oppimäärän joissain seuraavista: suomi äidinkielenä / suomi toisena kielenä / toinen kotimainen kieli, suomi. Toimita tällöin perusopetuksen tai lukion todistus, niin tarkistamme, tarvitseeko sinun osallistua kielikokeeseen.


Lisätietoja koulutuksesta ja opiskelusta:


11. Maksaako opiskelu ammatillisessa perustutkinnossa, ammattitutkinnossa tai erikoisammattitutkinnossa?

Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa opiskelu on maksutonta myös muille kuin oppivelvollisille. Opiskelijan maksettavaksi voi kuitenkin tulla kustannuksia esimerkiksi oppikirjoista ja omaan käyttöön tulevista työvälineistä, laitteista ja materiaaleista, jotka jäävät opintojen päätyttyä opiskelijalle itselleen.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat maksullisia koulutuksia. Koulutuksen hinta ilmoitetaan nettisivuillamme kunkin koulutuksen omalla koulutussivulla.

12. Järjestetäänkö teillä aikuiskoulutusta?
Aikuisille ei enää järjestetä erillistä aikuiskoulutusta, vaan jatkuvassa haussa voivat hakeutua sekä aikuiset että nuoret alanvaihtajat. Koulutuksissa on erilaisia toteutustapoja, kuten työn ohessa suoritettavaksi soveltuvia ja työpaikalla oppimiseen painottuvia koulutuksia.

13. Minulla on jo aiempia opintoja ja/tai työkokemusta, voinko suorittaa opinnot nopeammassa tahdissa?
Opintojen alussa opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijalla jo oleva osaaminen. Jokaisen opiskelijan opintopolku on yksilöllinen, koska opiskelu henkilökohtaistetaan sekä opintojen sisällön, opiskelutapojen (esim. työpaikalla tapahtuva oppiminen, lähiopetus) että keston suhteen.

Lisätietoja HOKSista: Sinun opinnot – sinun HOKS (pdf)

14. Miten voin hakea asuntolapaikkaa? Saavatko kaikki halukkaat asuntolapaikan?
Opiskelija-asuntolapaikkaa voi hakea sen jälkeen, kun on saanut päätöksen opiskelijaksi ottamisesta. Asuntolapaikat ovat ensisijaisesti alle 18-vuotiaille. Etusijalla ovat oppivelvolliset.