Opintojen valinnaisuus Kpedussa

  1. Etusivu
  2. Opintojen valinnaisuus

Kesäopinnot

Tarjoamme kesäisin opintoja, esimerkiksi tutkinnon osia, korttikoulutuksia sekä yhteisiä tutkinnon osia ja yhteisten tutkinnon osien pajoja. Kesäopinnot suunnitellaan yhteistyössä vastuuohjaajan tai opinto-ohjaajan kanssa ja samalla päivitetään HOKS. Informoimme asiasta Wilman kautta maalis-huhtikuussa 2024. Seuraathan tiedottamista.

Ammattilukio ja yhdistelmäopinnot

Ammattilukiolla tarkoitetaan opetusjärjestelyjä, joissa ammatillinen perustutkinto, lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto (ns. kolmoistutkinto) on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa ryhmämuotoisena opiskeluna. Ammattilukio-opintojen toteutuksessa vuorottelevat ammatilliset ja lukio-jaksot.

Ammattilukion opintojen jaksotus:

Opiskeluvuosi 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso
1. ammatilliset lukio ammatilliset ammatilliset
2. lukio ammatilliset ammatilliset lukio
3. ammatilliset ammatilliset lukio ammatilliset
4. lukio lukio lukio lukioYhdistelmäopinnoissa voit rakentaa opintojesi sisällön omien tavoitteidesi ja yksilöllisen opiskeluohjelman mukaisesti yhteistyöverkostoon kuuluvien oppilaitosten opintotarjonnasta. Tavoitteenasi voi olla esimerkiksi ns. kaksois- tai kolmoistutkinnon suorittaminen tai tutkinnon monipuolistaminen yksittäisillä opintojaksoilla ja kursseilla.

Yksittäiskursseja voit valita työllistymis- tai jatko-opintosuunnitelmiesi ja omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti oppilaitosten yhteiseltä opintotarjottimelta ja sisällyttää opetuksen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaasi (HOKS). Yksittäiskurssien opetus tapahtuu kurssista riippuen yhteistoiminta-aikoina lähi- tai etäopetukseen osallistumalla tai kokonaan ajasta ja paikasta riippumattomilla verkkokursseilla. Yhteistoiminta-ajat sovitaan yhteistyöverkostossa, mutta ne voivat olla myös paikkakuntakohtaisia. Mikäli tähtäät korkeakouluopintoihin, voit valita tutkintoosi opintoja myös ammattikorkeakoulusta tai avoimesta yliopistosta. Katso tarkemmin väyläopinnot

Lisätietoja antaa Kokkolan ammattilukion opinto-ohjaaja Tiina Oikari, puhelin 044 725 0416 tai oman toimialasi opinto-ohjaaja.

II asteen opinnot

Toisen asteen oppilaitosverkoston yhteistyö Keski-Pohjanmaalla tarjoaa monia mahdollisuuksia yksilöllisen opiskelupolun rakentamiseksi. Opiskelijan on helppo valita lähiopintoja erityisesti samalla paikkakunnalla olevista oppilaitoksista (ammatilliset oppilaitokset ja lukiot). Etäopintoja ja verkko-opetusta voi tilata toisen asteen tarjottimelta (https://wilma.kpedu.fi/browsecourses) ja YTO-opintolistalta opettajan tai opon kautta.

Lataa YTOT 2022 -esite tästä

Väyläopinnot

Väyläopinnot ovat Centria-ammattikorkeakoulun tarjoamia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, joiden avulla voi jo lukio- tai ammattiopintojen aikana tutustua ammattikorkeakouluopintoihin sekä ammattikorkeakoulussa opiskeluun.

Väyläopinnot nopeuttavat opintoja opiskelijan jatkaessa opintojaan ammattikorkeakoulussa ja opinnot hyväksytään osaksi AMK-tutkintoa.

Opinnot ovat maksuttomia Centria-ammattikorkeakoulun toimialueella lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa tutkintotavoitteisesti opiskeleville.

Kun opiskelija sopii opinnoista oman oppilaitoksensa opettajan/opon kanssa, saa hän avoin ammattikorkeakouluopinnot osaksi myös toisen asteen tutkintoaan.

Lue lisää Centrian väyläopinnoista: https://net.centria.fi/koulutus/avoin-amk/vaylaopinnot-toisen-asteen-opiskelijoille/

Keski-Pohjanmaan tutkintokoulutustarjonnasta löytyy useita aloja, joilla opinnoissa on mahdollista edetä ammatillisesta perustutkinnosta aina tohtorin tutkintoon saakka samalla paikkakunnalla. Kasvun, osaamisen ja elinvoiman Keski-Pohjanmaa -hankkeessa on tuotettu alakohtaisia koulutusväyläkuvauksia.

Lue lisää koulutusväylistä: https://www.chydenius.fi/fi/kauppatieteet/tutkimus-ja-kehittaminen/koe/koulutusvaylat

UrheiluAmis

Urheilijan ammatillinen koulutus mahdollistaa urheiluvalmennuksen sisällyttämisen osaksi opintojasi ammatillisissa opinnoissa. Painopistelajeja Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa ovat; jalkapallo, jääkiekko, salibandy, uinti, tanssi, yleisurheilu, suunnistus, koripallo ja tennis. Toimintaan vakiintuneet opetusajat ovat maanantai-, keskiviikko- ja/tai perjantaiaamupäivät, mutta toteutuksessa on paikkakuntakohtaisia eroja.

Hakeminen UrheiluAmikseen

Urheiluoppilaitokseen hakeudutaan yhteishaussa  20.2.-19.3.2024

Lisätietoa UrheiluAmiksesta, sekä hakuohjeet löytyvät UrheiluAmiksen omalta sivulta.