3D-teknologia, CNC ja robotiikka

nykyaikaisen suunnittelun työkalut

  1. Etusivu
  2. Teknologiapalvelut

3D-teknologia

 

Faro Platinum Scanarm -nivelvarsimittalaite on täydellinen liikuteltava työasema kappaleiden analysointiin ja laadunvalvontaan. Mittalaitetta käytetään osien, jigien ja valmiiden tuotteiden mittaamiseen. Faro Platinum Scanarm on ns. mittakäsivarsi, jonka pallomainen ulottuvuus on 2,4 metriä. Tarvittaessa laitetta siirretään kohdistuspisteiden avulla, jolloin pystytään mittaamaan suurempiakin kappaleita.

3D-pikamallien avulla saadaan selkeä kuva tuotteen ulkomuodosta, mittasuhteista ja ergonomiasta. 3D-tulostustekniikan avulla tuotetta voidaan ennakkomarkkinoida ilman kalliita muottikustannuksia. 3D-pikamalleja voidaan hyödyntää myös tuotteen osien mekaanisen yhteensopivuuden ja toimivuuden tarkastelussa.

3D-mittaus suoritetaan Faro Platinum Scanarmin koskettavalla kärjellä tai laserskannerilla. Menetelmällä saadaan vaikeasti mitattavien ja monimuotoisten kappaleiden geometria digitaaliseen muotoon, jota verrataan alkuperäiseen CAD-malliin. Vertailu ja poikkeavuuksien tarkastelu tehdään Geomagic Qualify -ohjelmistolla. Koskettavalla kärjellä tapahtuvan mittauksen tarkkuus on +-0,03 mm ja skannerin +- 0,08 mm.

3D-mallinnus on ns. käänteissuunnittelua, jossa valmis kappale saatetaan digitaaliseen muotoon 3D-skannauksen avulla. Saatua 3D-geometriaa voidaan hyödyntää esimerkiksi hyväksi havaitun tuotteen kehittämisessä ja uuden tuotteen suunnittelussa. Mallinnuksessa käytetään Faro Platinum Scanarm -laserscanneria. Laitteistolla kappale skannataan pistepilveksi ja editoidaan pinta- ja tilavuusmalliksi Geomagic Studio -ohjelmistolla. Minimi skannausresoluutio on 0,05 mm.

3D-tulostusta voimme tehdä kolmella erilaisella ja eri hintaisella tulostimella. Tulostimilla voidaan valmistaa kolmiulotteinen kappale suoraan CAD-ohjelman 3D-mallin pohjalta. 3D-tulostimella valmistettuja pikamalleja voidaan käyttää tuotekehityksen lisäksi mm. markkinoinnissa, pienoismallien luomisessa, taiteessa ja jopa räätälöityjen yksittäistuotteiden valmistuksessa. 3D-tulostustekniikkaa voidaan hyödyntää myös valumuottivalmistuksessa.

CNC-palvelut

Ammattiopiston oppimis- ja kehittämisympäristöstä löytyy nykyaikainen Takisawa TNR-200YS -monitoimisorvi. Sorvi on varustettu kahdella karalla, pyörivillä työkaluilla, Y-akselilla ja tankoautomaatilla. Sorvattavien kappaleiden suurin mahdollinen koko: sorvaushalkaisija 350 mm, sorvauspituus 510 mm, tankohalkaisija 65 mm. Pyörimisnopeus 5000 rpm, karateho 15 kW. Lisäksi käytössä onmyös Fadal 4020 CNC -työstökeskus.

Robotiikka

Yritykset voivat hyödyntää robotiikan oppimis- ja kehittämisympäristöä tuotantonsa tai tuotteidensa kehittämisessä sekä henkilöstönsä kouluttamisessa. Kahden robotin avulla oppimis- ja kehittämisympäristössä voidaan tehdä mm. jigitöntä hitsausta:
ABB:n 6-akselinen, 3,7 m radalla kulkeva robotti, jossa on hitsaus-, plasmaleikkaus- ja voimaohjattu hiontavarustus.

180 kg:n käsittelykyvyn omaava 6-akselinen kappaleenkäsittelyrobotti, L-tyyppinen, ns. grilliksi muunneltavissa oleva pyörityspöytä sekä IGRIP V5 offline -simulointiohjelmisto.

Robotiikan osaamisestamme kertoo myös se, että voitimme vuosittain myönnettävän valtakunnallisen Robottimestari 2010 -palkinnon. Valintaraadin perusteita olivat erinomainen panostus Kokkolan seudun metalliteollisuusyritysten tuotannon tutkimukseen ja kehittämiseen erityisesti hitsaus- ja hiontarobotiikan alalla. Valintaa tuki ennakkoluuloton ja asiakaskeskeinen toimintatapa sekä hyvä "draivi". Tutustu robotiikkapalveluihimme osoitteessa tehostatuotantoa.fi

 

Yhteystiedot ja tiedustelut: 

Toimialapäällikkö Petri Ahoniemi (petri.ahoniemi(a)kpedu.fi, 044 725 0607