Valintaperusteet ja vaatimukset

  1. Etusivu
  2. Hakeutuminen koulutukseen
  3. Valintaperusteet ja vaatimukset

Valintaperusteet jatkuvassa haussa ja

perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa 

 

Valintaperusteet jatkuvassa haussa

Ammatillisen tutkinnon tai lukion suorittaneet hakevat perustutkintoihin jatkuvassa haussa, joka mahdollistaa ympärivuotisen koulutukseen hakeutumisen. Myös yhteishaun jälkeen ilman opiskelupaikkaa olevat nuoret hakeutuvat koulutukseen jatkuvan haun kautta.

Opiskelijavalinnan tekemiseksi hakijat haastatellaan. Haastattelussa hakijat pisteytetään seuraavasti:

· Tarve koulutukselle0-10 p
· Kiinnostuneisuus/motivaatio alalle0-10 p
· Alalle suuntautuminen0-10 p


Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot ovat alan ammattilaisten tutkintoja, joissa edellytetään lisäksi riittäviä pohjatietoja ja -taitoja.

Tutkinnon suorittamiseen riittävä kielitaito arvioidaan alakohtaisesti.


Jatkuvan haun kielikoe

Kutsumme kielikokeeseen hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, eikä kielitaitoa voida muutoin todeta. Tutustu alakohtaisiin kielitaitovaatimuksiin. Tutustu kielitaidon tasojen kuvausasteikkoon.

SYKSY 2023 kielikoepäivät maanantaisin:

4.9.2023

2.10.2023

6.11.2023

4.12.2023

Kielikoe alkaa aina klo 8, kielikokeeseen kutsutut haetaan ammattiopiston infosta osoitteesta
Närvilänkatu 8, 67100 Kokkola.
 
Pietarin pääkonsulaatin sulkemisen vuoksi Venäjällä ei oteta vastaan viisumi- ja oleskelulupahakemuksia Suomeen ajalla 1.8.-31.8.2023. Tästä syystä emme tällä hetkellä lähetä kielikoekutsuja Venäjällä asuville hakijoille. 

Lisätietoa Suomi ulkomailla -sivustolla.

Jatkuvan haun soveltuvuuskokeet

Soveltuvuuskoe järjestetään kasvatus- ja ohjausalan, sosiaali- ja terveysalan  ja turvallisuusalan perustutkintoon. Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan kaikki hakijat, joilla on alalle riittävä kielitaito.

Yhteishaussa voivat hakea vailla toisen asteen tutkintoa olevat. Perusopetuksen ja valmentavan koulutuksen päättävät hakevat perusopetuksen päättötodistuksella.

Lukion oppimäärän suorittaneet eivät voi hakea perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa. Lukion suorittaneet hakevat ammatilliseen koulutukseen jatkuvassa haussa.

Hakijoiden pisteytys yhteishaussa 2024

Perusopetus suoritettu 2024 tai 20236 pistettä
tai 
Valmentava koulutus suoritettu 2024 tai 20236 pistettä
Yleinen koulumenestys1-16 pistettä
Painotettavat arvosanat
1-8 pistettä
1. Hakutoive 2 pistettä
(Soveltuvuuskoe, mikäli käytetään 0-10 pistettä)

Lisätietoa yhteishaun valintaperusteista ja pisteytyksestä
Opintopolussa.
 


Harkintaan perustuva valinta


Oppilaitos voi valita hakijan erityisen syyn perusteella harkintaan perustuvan valinnan kautta valintapisteistä riippumatta. Harkintaan perustuvan valinnan kautta hakeminen merkitään yhteishaun hakulomakkeelle ja liitteet sekä selvityslomake toimitetaan 3.4.2024 mennessä  jokaisesta harkintaan perustuvan valinnan hakukohteesta Keski-Pohjanmaan ammattiopiston hakijapalveluihin.

Tietoa ja ohjeet harkintaan perustuvasta valinnasta löydät täältä.


Urheilijan ammatillinen koulutus

Tietoa hakemisesta ja valintaperusteista löydät täältä.


Yhteishaun soveltuvuuskokeet

Soveltuvuuskoe järjestetään kasvatus- ja ohjausalan, sosiaali- ja terveysalan ja turvallisuusalan perustutkintoon sekä maatalousalan perustutkintoon, eläintenhoidon osaamisalalle. Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan kaikki hakijat, joilla on alalle riittävä kielitaito.

Soveltuvuuskoepäivät ilmoitetaan helmikuussa 2024:

  • Kasvatus- ja ohjausala
  • Sosiaali- ja terveysala
  • Turvallisuusala
  • Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoidon osaamisala

 
Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. Yhteishaun hakulomakkeessa kysytään, onko hakijalla ammatinvalintaan ja koulutukseen vaikuttavia sairauksia tai vammoja, jos opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Terveydentilavaatimuksista säädetään ns. SORA-laissa. Tutustu SORA-lakiin tämän videon avulla.


Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa järjestettävät tutkinnot, joissa on terveydentilavaatimuksia:

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto; kuljetuspalvelujen osaamisala

Metsäalan perustutkinto; metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

Rakennusalan perustutkinto: maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee kuitenkin antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijaksi ottamisen esteettömyydestä ja opiskelijaksi ottamisen perusteista säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27, 27 a ja 27 b §:ssä (951/2011).  

Useilla aloilla on lisäksi terveydentilasuosituksia, joihin on hyvä tutustua ennen hakeutumista opintoihin.


Lisätietoa valintaperusteista ja vaatimuksista:

Hakijapalvelut
p. 040 808 5010  (ma-pe 9-15)
sähköposti: hakijapalvelut@kpedu.fi
Närvilänkatu 8, 67100 Kokkola

Yhteishaun harkintaan perustuva valinta