Opiskeluhuolto

 

Kpedussa ketään ei jätetä yksin, vaan apua on tarjolla niin vastuuohjaajien, opinto-ohjaajien, kuraattoreiden kuin psykiatristen sairaanhoitajienkin (psyykkarien) toimesta. Otathan rohkeasti yhteyttä ennen opintoja, niiden aikana tai niiden jälkeen. →Opiskeluhuollon yhteystiedot löytyvät täältä (pdf).


Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja huolehtii opiskelijoiden ryhmämuotoisesta ja henkilökohtaisesta opinto-ohjauksesta vastuuohjaajan ohella. Hän toimii opiskelijan  ja vastuuohjaajan tukena opintojen valinnaisuuksien toteuttamisessa ja ohjauksessa. Opinto-ohjaajan asiantuntemusta tarvitaan erityisesti, jos opiskelija haluaa sisällyttää opintoihinsa lukio-opintoja tai opintoja muista tutkinnoista. Opinto-ohjaajan puoleen voit kääntyä myös osaamisen tunnustamiseen liittyvissä asioissa. Koulutusalan tai opiskelupaikan vaihtaminen, jatko-opintoihin ohjaaminen ja työllistymisen tukeminen kuuluvat myös opinto-ohjaajalle.


Erityisopettaja

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos oppimisvaikeuksien, sairauden, vamman tai muun syyn takia tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä tukea ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisopettaja auttaa saamaan sellaista opetusta ja tukea, jota opiskelijat tarvitsevat matkalla päämäärätietoisiksi, työelämään sijoittuviksi ja ammattinsa osaaviksi työntekijöiksi. Tähän tavoitteeseen erityisopettaja pyrkii yhdessä opiskelijoiden, heidän huoltajiensa ja muiden oppilaitoksen työntekijöiden kanssa. Erityisopettaja selvittää opiskelijan tarvitsemat tukitoimet ja tukee HOKS:n laadinnassa. Hän seuraa yhdessä vastuuohjaajan kanssa tukitoimien toteutumista sekä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opintojen etenemistä.

 

Terveydenhoitaja 

Terveydenhoitaja tekee terveystarkastukset. Hän ohjaa ja neuvoo terveyteen liittyvissä asioissa sekä sairauksien, työtapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisemisessä. Terveydenhoitaja huolehtii yhteistyössä muun henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa koko oppilaitoksen ja opiskeluympäristön terveellisyydestä (työolosuhteet, koneet, laitteet jne.). Terveydenhoitajan vastaanottoajat löydät Wilmasta. Kokkolassa toimii lisäksi mielenterveyteen erikoistunut terveydenhoitaja, psykiatrista sairaanhoitaja.

 

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Psykiatrinen sairaanhoitaja toimii oppilaitoksessa mielenterveyden asiantuntijana. Voit ottaa itse yhteyttä psykiatriseen sairaanhoitajaan tai joku muu taho voi ohjata sinua palvelun piiriin. Erillistä lähetettä et tarvitse. Useimmiten psykiatrisen sairaanhoitajan luokse hakeudutaan kun tarvitaan tukea henkilökohtaisissa kriiseissä tai elämäntilanteissa, ahdistusta tai masennuksen tunnetta koettaessa tai elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Psykiatrinen sairaanhoitaja tarjoaa yksilöllistä tukea, mielenterveysongelmien kartoittamista, lyhytterapeuttista interventiota ja ryhmiä. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa huoltajien kanssa ja opiskelijan luvalla myös oppilaitoksen muiden opiskeluhuollon toimijoiden kanssa. Työ perustuu luottamuksellisuuteen ja vaitiolovelvollisuuteen.


Kuraattori 

Opiskelijahuollon kuraattorin  tavoitteena on tukea sinua erilaisissa elämäntilanteissa, kuten mm. opintososiaalisissa eduissa, arjen hallinnassa, opinnoissa ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Kuraattori on sosiaalialan asiantuntija, joka antaa psykososiaalista tukea ja palveluohjausta. Häntä voidaan hyödyntää laajasti sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa. Kuraattorit osallistuvat myös ennaltaehkäisevään yhteisölliseen työhön ja osallistuvat yksilöllisten polkujen suunnitteluun muiden toimijoiden kanssa.
 
 

Opiskeluhuollon psykologi 

Opiskeluhuollon psykologi työskentelee oppilaitoksessa psykologian alan asiantuntijana. Voit olla yhteydessä psykologiin itse tai yhdessä huoltajasi tai esimerkiksi opettajasi kanssa mielialaan, väsymykseen, stressiin ja muihin haitallisiksi koettuihin tunteisiin liittyvissä asioissa sekä opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä haasteissa. Myös akuuteissa elämänkriiseissä voit olla yhteydessä psykologiin. Tapaamisten aikana työskennellään yhdessä tavoitteellisesti tilanteesi ja hyvinvointisi kohenemiseksi. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään huoltajien sekä oppilaitoksen muiden toimijoiden kanssa. Psykologin työ perustuu luottamuksellisuuteen ja vaitiolovelvollisuuteen. Yksilötyön lisäksi psykologi tarjoaa konsultaatiota hyvinvointiin, mielenterveyteen ja oppimiseen liittyvissä asioissa ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Opiskeluhuollon psykologit aloittain:

Johanna Puumala
p. 040 8065 352
johanna.puumala@soite.fi
  • Hyvinvointialat/ paka
  • Lisäksi yhteydenotot*: hyvinvointialat/ sote

Jetta Aarnio
p. 040 8065 997
jetta.aarnio@soite.fi
  • IT- ja media-alat, rakennusalat, TUVA
  • Lisäksi yhteydenotot*: teollisuus ja logistiikka-alat

Minna Neuvonen
p. 040 8065 996
minna.neuvonen@soite.fi
  • Kälviän toimipaikka
  • Lisäksi yhteydenotot*: liiketoiminnan alat, ruoka- ja puhtaanapitopalvelualat

*Osalla toimialoista ei ole tällä hetkellä omaa, nimettyä psykologia. Yksittäisen opiskelijan asiassa voi olla yhteydessä ja/tai konsultoida kyseiselle toimialalle nimettyä yhteydenottopsykologia. Näillä aloilla psykologi ei osallistu yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön.Oppilaitospastori 

Oppilaitospastori on Kokkolan suomalaisen evankelisluterilaisen seurakunnan työntekijä, jonka tehtävänä on palvella opiskelijoita ja henkilökuntaa. Hän tarjoaa opiskelijoille ja henkilöstöön kuuluville luottamuksellista keskustelua, työ- ja opiskelijayhteisön tukemista, kirkollisia toimituksia, yksityisrippikouluja sekä kursseihin liittyvää opetusta. Oppilaitospastori osallistuu tarpeen mukaan opiskeluhyvinvointityöryhmän ja kriisiryhmän toimintaan.


Opintosihteerit ja infopalvelut

Opintosihteerit ja infopalvelut auttavat sinua mielellään esimerkiksi opintotukihakemusten tai koulumatkatukihakemusten täyttämisessä. Heiltä saat myös opintosuoritusotteet ja opiskelutodistukset. Pidäthän osoitetietosi ajan tasalla ja ilmoita osoite- ja puhelinnumeromuutokset välittömästi opintotoimistoon. Oman toimipaikkasi opintosihteerin yhteystiedot löydät henkilöhausta.


Hakijapalvelut

Kpedussa voit täydentää osaamistasi, vaihtaa alaa tai opiskella täysin uuden ammatin. Haluatko tietää, mikä ala sinulle soveltuisi tai miten aikaisemmin hankkimaasi osaamista voidaan huomioida osaksi tulevia opintoja? Voit ottaa yhteyttä hakijapalveluihin tai opinto-ohjaajaan.
 

Ota rohkeasti yhteyttä!😊


 

Omahelpperi -sivut:

Omahelpperi on verkkopalvelu, joka kokoaa nuorille tarkoitetun terveyteen, hyvinvointiin ja ihmissuhteisiin liittyvän tiedon, tuen ja palvelut yhteen osoitteeseen.