Kansainvälinen toiminta

  1. Etusivu
  2. Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisyys kuuluu kaikille, toteaa Opetushallitus. Olemme Kpedussa samaa mieltä! Jokainen oppilaitoksemme opiskelija ja henkilökunnan edustaja, joka on kiinnostunut jollain tapaa tulemaan mukaan kansainväliseen toimintaan, pääsee mukaan. Se on vilpitön pyrkimyksemme.

Opiskelijan kansainvälisyyspolku on tärkein ja näkyvin osa kansainvälistä toimintaamme. Siihen kuuluu ulkomaan jakson mahdollisuuden lisäksi mm. kansainvälisyys -tutorkurssi ja Kansainvälisessä työympäristössä toimimisen tutkinnonosa.

Kpedun opiskelijat tekevät ulkomaan työelämässä oppimisen jaksoja yleensä työskennellen yrityksissä. Jaksoihin on saatavilla Erasmus+ - tukea. Erimittaisia jaksoja toteutuu vuosittain noin 80. Henkilöstön edustajat matkaavat ulkomaille eri tarkoituksin; tarkastetaan uusi kumppanuus, syvennetään olemassa olevaa tai suunnitellaan uutta kehittämishanketta. On myös paljon kokous- ja seminaarimatkoja, joiden tarkoituksena on ylläpitää verkostoja, toteuttaa hankkeiden toimintoja, hakea uusia ideoita ja kehittää omaa toimintaa yhdessä kv-kumppaneiden kanssa. Opettajilla on mahdollisuus myös saatella opiskelijoitamme ulkomaille. Henkilöstön Erasmus+ sekä muiden hankkeiden rahoittamia matkoja toteutuu vuosittain noin 80.

Liikkuvuusjaksojen lisäksi kansainvälisyys näkyy myös erilaisina kehittämishankkeita. Kpedu on mukana useassa Erasmus+ KA2 - yhteistyöhankkeessa. Niissä ulkomaan jaksot ovat osa projektia, mutta pääpaino on kansainvälisen verkoston yhteisessä kehittämistyössä. Hankkkeissa matkustetaan verkoston kokouksiin sekä LTT – learning, teaching & training – jaksoille. Kpedun kehittämishankkeissa teemoina ovat mm. tiettyjen alojen kansainvälisyysasteen kasvattaminen, e-opetuksen kehittäminen, kestävä kehitys opetuksessa ja opiskelijoiden soft skills:en parantaminen.

Kansainvälisyys on nykyään enenemässä määrin yhteistyötä myös Euroopan ulkopuolelle. Esimerkiksi SAAM-hanke on suoraan Euroopan komission rahoittama hanke, jolla rakennetaan ja tiivistetään yhteistyötä Euroopan ja Afrikan maiden välille.

Kpedulla on myös European Solidary Corps – ohjelman laatumerkki ja ohjelman puitteissa olemme vastaanottaneet useita vapaaehtoistyöntekijöitä.

Kpedu on haluttu kumppani ja se näkyy mm. saapuvien vieraiden lukumäärässä. V. 2022 Kpedulla kävi ennätysmäärä vierailijoita (186), esim. hankekokouksissa, harjoittelujaksoilla tai ihan vain tutustumassa toimintaamme ja ideoimassa uusia yhteistyöhankkeita. Vieraita on käynyt mm. Espanjasta, Ranskasta, Saksasta, Italiasta, Belgiasta, Virosta, USA:sta ja useasta Afrikan maasta.

Kpedussa toimii kv-tiimi. Tiimissä on yksi päätoiminen kv-suunnittelija, joka koordinoi kansainvälistä toimintaa. Kv -tiimiin kuuluu lisäki eri alojen opettajia, jotka järjestävät opiskelijaliikkuvuusjaksoja. Tiimissä on mukana myös toimialapäällikkö, kieltenopettaja sekä johdon sihteeri. KV-tiimi yhdessä vastaa liikkuvuushankkeiden toteutuksesta. Jäsenet osallistuivat aktiivisesti erilaisten verkostojen kokouksiin, teematiimeihin ja työryhmiin.

Kpedun verkostojen avulla varmistetaan sujuva yhteistyö ja laadukas kv-toiminta. Kansainvälistä toimintaa esitellään mm. sosiaalisessa mediassa ja erilaisten tilaisuuksien yhteydessä. KV- liikkuvuuksista tehdään KV-vuosiraportti ja toiminnasta kerrotaan myös mm. Vuosikertomuksessa, henkilöstö- ja projektiraportissa.

Kpedulla on pitkä historia kansainvälisenä toimijana. Hyödynnämme laajasti kansainvälisyyden mahdollisuuksia ja siitä hyötyvät niin opiskelijat, henkilöstö kuin työelämäkumppanitkin. Hankerahoitusta on hyvin käytettävissä ja yhteistyökumppaneita löytyy niin eri puolilta Eurooppaa kuin globaalillakin tasolla, esimerkiksi Afrikasta ja USA:sta

kansainvälinen kpedu 2023


Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän kansainvälisen toiminnan raportti 2023


Kpedun yleisesittely (eng versio)

2288 KB

 

 

Heidi Jokinen
KV - suunnittelija, projektipäällikkö / International Developer,  Project Manager
heidi.jokinen@kpedu.fi
+ 358 44 7250 624 (+WhatsApp)