Yhteishaun harkintaan perustuva valinta
  1. Etusivu
  2. Hakeutuminen koulutukseen
  3. Yhteishaun harkintaan perustuva valinta

Yhteishaun harkintaan perustuva valinta

Yhteishaussa oppilaitos voi valita hakijan erityisen syyn perusteella harkintaan perustuvan valinnan kautta valintapisteistä riippumatta. Harkintaan perustuvan valinnan kautta hakeminen merkitään yhteishaun hakulomakkeelle ja liitteet sekä selvityslomake toimitetaan 3.4.2024 mennessä jokaisesta harkintaan perustuvan valinnan hakukohteesta Keski-Pohjanmaan ammattiopiston hakijapalveluihin.

Harkintaan perustuvan valinnan syitä voivat olla:

Oppimisvaikeudet

Sinulla on todettu oppimisvaikeuksia, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseen perusopetuksessa.

Sosiaaliset syyt

Sinulla on omaan tai perheen tilanteeseen liittyviä erityisiä syitä, jotka ovat vaikuttaneet heikentävästi opintomenestykseen perusopetuksessa.

Todistusten vertailuvaikeudet / koulutodistuksen puuttuminen

Sinulla ei ole suomalaista peruskoulun päättötodistusta (esim. sinulla on ulkomainen todistus / olet opiskellut kotiopetuksessa, etkä saa perusopetuksen päättötodistusta).

Yksilöllistetty oppimäärä äidinkielessä ja matematiikassa


Voit tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta, jos

  1. sinulla ei ole suomalaista perusopetuksen päättötodistusta.
  2. sinulla on perusopetuksen päättötodistuksessa yksilöllistetty oppimäärä äidinkielessä ja matematiikassa.Tarvittavat liitteet
 harkintaan perustuvaa valintaa varten

Kun olet hakenut yhteishaun harkintaan perustuvassa valinnassa, tarvitaan hakemuksesi liitteeksi tiettyjä asiakirjoja. Liitteeksi toimitettava selvityslomake sekä ohje muista tarvittavista liitteistä löytyy täältä.

HUOM! Jokaiseen haettavaan perustutkintoon on oltava omat liitteet ja selvityslomake.

Asiakirjat toimitetaan Keski-Pohjanmaan ammattiopiston hakijapalveluihin 3.4.2024 mennessä joko postitse osoitteeseen:

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Hakijapalvelut, Harkintaan perustuva valinta
Närvilänkatu 8
67100 Kokkola

tai turvasähköpostilla osoitteeseen:
https://www.turvaposti.fi/viesti/hakijapalvelut@kpedu.fi


Harkintaan perustuvassa valinnassa hakeneet kutsutaan huhti-toukokuussa järjestettävään haastatteluun, johon alaikäisen huoltaja voi tulla mukaan.

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto ei käytä oppimisvalmiuskoetta yhteishaussa 2024.