Projektitoiminta

  1. Etusivu
  2. Projektitoiminta

Projektitoiminnasta hyötyy koko alue

Projektitoimintamme tavoitteena on toiminta-alueen väestön osaamisen ja hyvinvoinnin lisääminen, yrittäjyyden ja työelämän kilpailukyvyn edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen javaikeasti työllistettävien työelämään sijoittumisen tukeminen. Lisäksi pyrimme kehittämään alueen koulutusjärjestelmää, opetuksen sisältöä ja oppimisympäristöjä projektitoiminnan kautta.
​ 

Projektitoimintamme tapahtuu kumppanuusperiaatteella yhdessä muiden viranomaisten, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän kanssa. Tässä tehtävässä onnistuminen edellyttää alueen strategioiden ja muiden yhteisesti sovittujen tavoitteiden tuntemista, niihin vaikuttamista ja sitoutumista sekä niiden toteuttamista.