Voit aloittaa koska tahansa

Oppisopimus

 1. Etusivu
 2. Oppisopimusopiskelijalle

Oppisopimustietoa opiskelijalle

Oppisopimus sopii sinulle, kun haluat:  

 • hankkia käytännön ammattitaidon ja ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan/osia  
 • kehittää ammattitaitoasi ja osaamistasi työn ohessa tai yrittäjänä
 • suorittaa loppuun keskeytyneet ammatilliset opinnot
 • lisätä oman yrityksen kilpailukykyä ammatillisen koulutuksen avulla 


Oppisopimusopiskelijana saat: 

 • työehtosopimuksen mukaisen palkan 
 • asetuksen mukaisia opintososiaalisia etuja
 • perustutkinnoissa maksuttoman opetuksen ja tutkinnon osan / osat 


Oppisopimusopiskelijana sitoudut: 

 • suorittamaan asianmukaisesti annetut työtehtävät työnantajan valvonnan ja ohjauksen alaisena 
 • kaikkiin työsuhteesi ehtoihin
 • henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaiseen opiskeluun
 • seuraamaan osaamisesi kehittymistä yhteistyössä työpaikkaohjaajasi/mentorisi kanssa 


Oppisopimuskoulutus yrittäjälle: 

 • yrittäjänä voit opiskella oppisopimuskoulutuksella samoja ammatillisia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai tutkinnon osia kuin työsuhteiset opiskelijatkin  
 • yrittäjän oppisopimus on yrittäjän ja koulutuksen järjestäjän välinen kirjallinen sopimus, jonka edellytyksenä on päätoiminen yritystoiminta (vähintään 25 h/vko)
 • osaamisen kehittäminen tapahtuu omassa yritystoiminnassasi – yrittäjän yrittäjyys- ja/tai substanssiosaaminen ja yrityksen liiketoiminta kehittyvät 
 • koulutukseen sovelletaan samoja periaatteita kuin muuhunkin oppisopimuskoulutukseen 
 • yrittäjän oppisopimuksessa työpaikkaohjaajana toimii mentori, joka toimii ammatillisen vuoropuhelun kumppaninasi ja sparraajanasi oppisopimuksen ajan 
 • sinulle voidaan maksaa oppilaitoksessa tapahtuvan koulutuksen ajalta asetuksen mukaisia opintososiaalisia etuja


Oppisopimusopiskelijan palkka ja etuudet: 

Työnantaja maksaa oppisopimuksen ajalta opiskelijalle alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa oppilaitoksessa tapahtuvan koulutuksen ajalta niin opiskelijalla on oikeus saada asetuksen mukaisia opintososiaalisia etuja seuraavasti: 

 • päiväraha 15 €/opetuspäivä  
 • perheavustus 17 €/opetuspäivä (mikäli opiskelijalla on alle 18-vuotias lapsi huollettavana)   

Mikäli yrittäjälle aiheutuu ansionmenetystä oppilaitoksessa tapahtuvan koulutuksen päiviltä, myös hän on oikeutettu päivärahaan sekä perheavustukseen (mikäli yrittäjällä on alle 18-vuotias lapsi huollettavana). 

Kaikki oppisopimusopiskelijat ovat lisäksi oikeutettuja saamaan matkakorvausta oppilaitoksessa tapahtuvan opetuksen lähiopetusjaksolle osallistumisesta, jos yhdensuuntainen matka opetuspaikkaan on yli 10 km sekä majoituskorvausta (8 €/opetuspäivä) niiltä päiviltä, kun oppilaitoksessa tapahtuva koulutus toteutetaan peräkkäisinä päivinä yli 10 km opiskelijan kotoa. 

Voit hakea opintososiaalisia etuuksia sähköisesti Wilman kautta. Ohjeet saat sähköpostitse. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä opintosihteeri Mari Bergrothiin, 040 359 6213, etunimi.sukunimi@kpedu.fi.


Yhteenveto osaamisen kehittymisestä kirjataan Wilmaan 

Oppisopimusopiskelijana tehtäväsi on seurata oman osaamisesi kehittymistä yhdessä työpaikkaohjaajasi/mentorisi kanssa. Olet myös oikeutettu saamaan palautetta osaamisesi kehittymisestä oppisopimuksen aikana. Työpaikkaohjaaja/mentori kirjaa puolivuosittain Kpedun Wilmaan yhteenvedon opiskelijan osaamisen kehittymisestä. Muistutus ja ohje yhteenvedon kirjaamiseksi tulevat sähköpostitse työpaikkaohjaajalle/mentorille. Wilmaan kirjattu yhteenveto opiskelijan osaamisen kehittymisestä toimii samalla harkinnanvaraisen koulutuskorvauksen hakemuksena, mikäli työnantajalle on koulutuskorvausta myönnetty. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä koulutussihteeri Mari Bergrothiin, 040 359 6213, etunimi.sukunimi@kpedu.fi.  


Muutokset oppisopimukseen  

Mahdollisista muutoksista oppisopimuksessa tulee ilmoittaa hyvissä ajoin oppisopimuksen yhteyshenkilölle. Tällaisia muutoksia voivat olla esim. yhteystietojen päivitykset, työpaikkaohjaajan vaihtuminen, HOKS:n päivitykset (esim. tutkinnon osan vaihtaminen), oppisopimuksen keskeytykset (esim. yli kk mittainen sairausloma, äitiysloma, armeija), työtehtävien vaihtuminen tai oppisopimuksen purku. Muutoksista täytetään ja allekirjoitetaan oppisopimuksen muutoslomake. Olethan tarvittaessa yhteydessä oppisopimuspalveluihin!