Työnantaja - kouluta uusia osaajia

oppisopimuksella

 1. Etusivu
 2. Oppisopimuskoulutus
 3. Tietoa työnantajalle

Oppisopimus on hyvä vaihtoehto, kun yrityksesi

 • tarvitsee räätälöityä koulutusta henkilöstölle (koko tutkinto tai tutkinnon osa/osia)
 • on palkkaamassa uuden työntekijän, jolta puuttuu alan ammatillinen koulutus tai ammattitaito on puutteellinen
 • haluaa kouluttaa henkilöstöä uusiin työtehtäviin
 • haluaa kehittää olemassa olevan henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa
 • ei löydä sopivan koulutuksen omaavaa työntekijää työmarkkinoilta 


Oppisopimuskoulutuksen kautta yrityksesi saa

 • osaavia ammattilaisia yritykseen
 • apua koulutuspolkujen rakentamiseen henkilöstölle
 • pääosin maksutonta koulutusta työntekijälle
 • koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvan ohjaamisen järjestämiseen (harkinnanvarainen)
 • mahdollisesti palkkatukea, palkattaessa oppisopimuksella työtön tai työttömyysuhanalainen työnhakija

 

Palkkatuen myöntämisen edellytyksistä päättää se TE-toimisto, jossa opiskelijaksi hakeutuva on työnhakijana. Työnantaja hakee palkkatukea suoraan TE-toimistosta hyvissä ajoin ennen oppisopimuksen alkamista.

Lisätietoja palkkatuesta:
Pohjanmaan TE-toimisto
TE-toimiston sivu palkkatuesta

Oppisopimusopiskelijan työnantajana sitoudut: 

solmimaan vähintään 25 h/vko -työsuhteen opiskelijan kanssa 

maksamaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa sivukuluineen 

nimeämään opiskelijalle motivoituneen työpaikkaohjaajan 

antamaan opiskelijalle monipuolisia opiskeltavan alan työtehtäviä 

huolehtimaan siitä, että opiskelija pystyy osallistumaan oppilaitoksessa tapahtuvaan koulutukseen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti 

Työnantajana voit päättää, maksatko oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun ajalta palkkaa. Mikäli palkkaa ei makseta, opiskelija on oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin lähiopiskelupäivien ajalta. 

Hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen 

Täyttäkää yhdessä tulevan oppisopimusopiskelijan kanssa sähköinen esitietolomake tai ota yhteyttä oppisopimustoimistoon.


Tutustu myös esitteeseemme!

Muutokset

Mahdollisista muutoksista oppisopimuksessa tulee ilmoittaa hyvissä ajoin alla olevalla muutoslomakkeella (esim. yhteystietojen päivitykset, työpaikkaohjaajan vaihtuminen, HOKS:n päivitykset, keskeytykset, sopimuksen purku). Lomake tulee toimittaa täytettynä ja allekirjoitettuna oppisopimuspalveluihin. 
 
Muutoslomake 

Hyödyllisiä linkkejä työnantajalle:

Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta: https://www.oppisopimus.fi/tyonantajalle/

Oppisopimus - tietoa työnantajalle

Ammatillisten tutkintojen perusteet

Palkkatuki: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/index.html

Lisätietoa ammatillisen koulutuksen reformista https://minedu.fi/amisreformi

Oppisopimus ja koulutussopimus Opetushallituksen sivuilla

Oppisopimus ja koulutussopimus työnantajallehttps://trello.com/c/8nVqmaHZ

Kesäoppisopimus työnantajalle - Työllistä ja kouluta kesällä

Tukea työpaikalla tapahtuvalle oppimiselle ja ohjaamiselle: ohjaan.fi

Sopimus Pro: koulutuksen arviointi, kulukorvaukset, opintososiaaliset etuudet: