Haluatko kehittää yrityksesi toimintaa?

Kpedun hankkeiden avulla se on mahdollista

  1. Etusivu
  2. Työelämää palvelevat hankkeet

 

Tutustu hanketoimintaan ja löydä mahdollisuuksia toimintasi kehittämiseen

 

Kpedun hanketoiminta tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kehittää omaa toimintaansa hankkeissa kehitettävien palveluiden, teknologioiden ja uusien toimintamallien avulla. Kpedun hanketoiminta perustuu kumppanuusperiaatteelle, eli toimimme yhteistyössä oppilaitosten, elinkeinoyhtiöiden, yrittäjäjärjestöjen sekä kuntien kanssa. 

 

Esimerkkejä työelämää palvelevista hankkeista

Yleisesti työelämää palvelevat hankkeet:

Kpedu Rekry - opiskelijoiden työllistymisen edistäminen yhteistyössä alueen yritysten kanssa 

 

Teollisuuden ja palvelualojen yrittäjille: 

Serviisi - digitalisaation ja uuden sukupolven robotiikan hyödyntäminen pk-yrityksissä  

EVE - kumppanuudesta eväitä yritysten muutostilanteisiin, jatkuvaan parantamiseen ja tulevaisuuden ennakointiin  

 

Alkutuotannon alojen yrittäjille: 

ÄlyNauta - älykkäät ja kestävät toimintamallit maidontuotannossa -hanke kouluttaa karjatiloja 

LuovaKampus -kehittämishanke järjestää työpajoja mm. navettarakentamista suunnitteleville 

Tietolinkki välittää ajankohtaista tietoa maatalousyrittäjille, turkistuottajille ja hevosyrittäjille 

AgroTeknoa Jokilaaksoihin -kehittämishanke testaa ja levittää tietoa maatalouden uusista teknologioista 

 

Tutustu myös muihin Kpedun kehittämishankkeisiin!