Haluatko kehittää yrityksesi toimintaa?

Kpedun hankkeiden avulla se on mahdollista

  1. Etusivu
  2. Työelämää palvelevat hankkeet

Tutustu Kpedun hanketoimintaan ja löydä mahdollisuuksia toimintasi kehittämiseen

Kpedun hanketoiminta tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kehittää omaa toimintaansa hankkeissa kehitettävien palveluiden, teknologioiden ja uusien toimintamallien avulla. Kpedun hanketoiminta perustuu kumppanuusperiaatteelle, eli toimimme yhteistyössä oppilaitosten, elinkeinoyhtiöiden, yrittäjäjärjestöjen sekä kuntien kanssa. 


Esimerkkejä työelämää palvelevista hankkeista

Yleisesti työelämää palvelevat hankkeet:

Kasvun, osaamisen ja elinvoiman Keski-Pohjanmaa (KOE) - Hankkeessa ennakoidaan alueen osaamistarvetta, edistetään osaavan työvoiman saatavuutta, kehitetään jatkuvan oppimisen polkuja ja alueen yrityksien TKI-toimintaa

Älykäs ja kestävä asuminen - Hankkeen tavoitteena on kehittää digitalisaation mahdollistamia ratkaisuja ja älykästä teknologia-asuntorakentamisen suunnittelu-, rakentamis- ja käyttöönottovaiheessa. 


Teollisuuden ja palvelualojen yrittäjille: 

MinePro 2 - Hanke kehittää Kpedun ja Centrian MinePro TKI- ja oppimisympäristöjä tukemaan yritysten tulevia rekrytointi- ja investointitarpeita sekä tiivistää yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välillä

TUOKES - Tavoitteena on tuulivoima-asentajien koulutusten käynnistäminen Keski-Pohjanmaalla. 

 

Alkutuotannon alojen yrittäjille: 

Tietolinkki -  välittää ajankohtaista tietoa maatalousyrittäjille, turkistuottajille ja hevosyrittäjille. 

 


 

Tutustu myös muihin Kpedun kehittämishankkeisiin!