Kasvun, osaamisen ja elinvoiman Keski-Pohjanmaa

(KOE)

Hankkeessa ennakoidaan alueen osaamistarvetta, edistetään osaavan työvoiman saatavuutta, kehitetään jatkuvan oppimisen polkuja ja alueen yrityksien TKI-toimintaa. Keski-Pohjanmaan veto- ja pitovoiman parantamiseksi edistetään brändityötä, parannetaan muutoskyvykkyyttä sekä lisätään alueen tunnettavuutta.            

Hankkeen toiminnan neljä työpakettia ja vastuuorganisaatiot:
 • Maakunnallinen osaavan työvoiman ja jatkuvan oppimisen ennakoinnin kehittäminen, Kpedu
    Tellervo Kivistö
    040 359 6245
    tellervo.kivisto@kpedu.fi

 • Koulutusyhteistyön koordinointi, Yliopistokeskus Chydenius
    Katja Ristiluoma
    050 5936 761
    katja.k.ristiluoma@jyu.fi

 • TKI-toiminta tukemaan alueen yritysten TKI-tarpeita, Centria-ammattikorkeakoulu
    Sandra Holm
    050 478 6943
    sandra.holm@centria.fi

 • Maakunnallisen veto- ja pitovoiman, näkyvyyden ja vaikuttavuuden edistäminen, Keski-Pohjanmaan liitto
    Petri Partanen
    040 139 7753
    petri.partanen@keski-pohjanmaa.fi

Toteutusaika: 1.1.2023–31.12.2024

Rahoitus: Keski-Pohjanmaan liitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)-määräraha sopimukselliseen yhteistyöhön