Opintojen maksuttomuus
16px-spacer
 1. Etusivu
 2. Uudelle opiskelijalle
 3. Uudelle opiskelijalle
 4. Opintojen maksuttomuus

Opintojen maksuttomuus Kpedussa 1.8.2021 lähtien

Opintojen maksuttomuuden piirin kuuluvat opiskelijat

Maksuttomuus koskee vain niitä opiskelijoita, jotka kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Heitä ovat kaikki vuonna 2005 ja sen jälkeen syntyneet. Oppivelvollisuus päätyy kun oppivelvollinen täyttää 18 tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon.


Opiskelijalle maksuttomia ovat

 • opetus, myös mahdollinen ammattitutkinnon opetus
 • päivittäinen ruokailu oppilaitoksen opiskelijaravintoloissa (aamupuuro ja lounas)
 • opetuksessa tarvittavat oppikirjat, e-materiaali ja muut materiaalit
 • kynät, kumit, vihot ym. tarvikkeet
 • joillakin aloilla tietokone
 • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, esim. turvavaatteet, suojavaatteet ja työkengät
 • tutkinnon suorittamiseksi välttämättömät alakohtaiset ammattipätevyydet (esim. viranomaismaksut) ja työelämän lupakortit, kuten työturvallisuuskortti, ensiapukortti, tulityökortti tai hygieniapassi
 • Ajokortti, viranomaismaksut ja lääkärintodistukset kuuluu maksuttomuuden piiriin, jos ajo-opetus kuuluu tutkinnon perusteiden mukaiseen opetukseen.
 • yli seitsemän kilometrin ylittävät koulumatkakustannukset ja ne korvataan pääasiassa joukkoliikenteen mukaan.
 • opiskelija-asuntola


Huomioita

Opiskeluun tarvittavat materiaalit ja välineet ovat pääsääntöisesti saatavilla oppilaitoksen oppimisympäristöissä. Joitakin materiaaleja ja välineitä annetaan henkilökohtaiseen käyttöön koko opintojen ajaksi.

Opiskelijan henkilökohtaisessa käytössä olevien työvälineiden ja -asujen tavanomainen puhdistus ja pesu voidaan osoittaa opiskelijan vastuulle.

Oppilaitos voi periä kohtuullisia maksuja opintoja täydentävästä vapaaehtoisesta toiminnasta, kuten opintoretkistä, vierailuista tai tapahtumista.

Huom! Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, joita opiskelija käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä, ovat edelleen opiskelijan maksettava. (OVL 17 § 1 mom).

Koulumatkojen maksuttomuus

Opiskelijoiden koulumatkat korvataan Kelan maksaman koulumatkatuen kautta. Koulumatkatukeen oikeuttavan koulumatkan raja on 7 kilometriä.


Asuntola

Asuminen oppilaitoksen asuntolassa on opiskelijalle maksutonta.


Maksuttomuuden kesto

Maksuttomuus päättyy siihen, kun opiskelija saa tutkinnon valmiiksi tai sen vuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus ei katkea, vaikka opiskelija tämän aikajakson sisällä vaihtaa opiskelupaikkaa. 

Maksuttomuus ei koske

Ennen 2021 perusopetuksen päättäneitä.
Jos opiskelija ei kuulu maksuttomuuden piiriin, hänellä on oikeus opintotukilain mukaiseen oppimateriaalilisään.


Lisätietoa opiskelujen maksuttomuudesta ja erityisistä majoitus- ja matkakorvauksista löydät tästä

 

Kuvassa hiusalan opiskelija suihkuttaa permanenttiainetta toisen hiuksiin.