"– Rauhallinen ote akuuttitilanteessakin on tärkeää."

Todentuntuisia tilanteita simulaatioharjoittelulla

Keskussairaalassa päivystävät kesälääkärit kävivät ennen kesätöiden alkua Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Kiurun koulutuksessa Hyvinvointikampuksella. Lääkärit harjoittelivat simulaatiotilassa käytännön toimenpiteitä elvytystilanteessa.

– Simulaatiossa koulutettavat hoitavat akuuttitilanteen itsenäisesti. Tilanne puretaan jälkikäteen Debriefing-tilassa, jossa työskentely käydään läpi vaihe vaiheelta videotallenteen avulla. Simulaation aikana kouluttajat eivät anna neuvoja, vaan teoriaosuus on käyty koulutettavien kanssa etukäteen yhdessä läpi, kouluttaja Sonja Aho kuvailee.

Aho kertoo, että simulaatiotilanteessa harjoittelee kerrallaan neljä koulutettavaa. Kunkin ryhmän kommunikointi- ja reagointitavat ovat erilaisia, ja tilanteissa nousee usein esiin johtajahahmo, joka ohjaa toimintaa.

Elvytettävä Oiva-potilasnukke on aikuisen ihmisen kokoinen. Simulaatiotilan viereisestä valvomosta voidaan ohjata potilaan sydämen rytmiä, ihon väriä, puhetta, hengitysliikkeitä ja erilaisia arvoja. Simulaatiossa kulloinkin vuorossa oleva ryhmä yrittää suoriutua hoitotilanteesta, josta heillä ei teemaa lukuun ottamatta tietoja ole.

– Simulaatiotilassa hoitoalan opiskelijat harjoittelevat hoitotoimenpiteitä, potilasturvallisuuteen sekä asiakkaan kohtaamiseen ja keskustelutilanteisiin liittyviä asioita, Aho kertoo tilan käytöstä.

Harjoittelusta varmuutta ja rauhallisuutta

Lääketieteen kandidaatti Saija Jokinen on keskussairaalassa jo toistamiseen kesätöissä.

– Simulaatio on hämmästyttävän aidontuntuinen tilanne, ja sen kautta saa tärkeää kokemusta todellisia tilanteita varten, Jokinen kertoo käymästään koulutuksesta.

Ensi- ja tehohoito kiinnostaa Jokista tulevaisuudessa, ja kesän aikana hän on työskennellyt ambulanssissa ensihoitolääkärinä. Ambulanssityöskentelyn kiireellisissä tilanteissa korostuu vitaalielintoimintojen seurannan tärkeys, ja hän kertookin saaneensa simulaatiokoulutuksesta varmuutta omaan toimintaansa.

– Rauhallinen ote akuuttitilanteessakin on tärkeää.

Jokisen ammatti vaatii jatkuvaa kouluttautumista. Hän toteaa, että omaa osaamista täytyy ylläpitää jatkuvasti, jotta pysyy ajan tasalla. Lopuksi hän peräänkuuluttaa jokaisen velvollisuutta auttaa hädässä olevaa.

– Jos vastaan tulee elvytystilanne, tulisi osata antaa hätäensiapua ja hälyttää paikalle ammattiapua, hän muistuttaa.