Maatalousalan ammattitutkinto, Tuotantoeläinten tilasiemennys (nauta)-tutkinnon osa 50 osp

Tavoite

Tuotantoeläinten tilasiemennyksen (nauta) koulutus antaa tiedot ja taidon nautojen tilasiemennykseen.

Tutkinnon osa suoritetaan näyttönä. Näyttö järjestetään joko opiskelijan omalla tilalla tai tilalla, johon hän on palvelussuhteessa. Näytössä osaaminen osoitetaan koko tilasiemennyksen prosessissa.

Tutkinnon osan suorittaminen hyväksytysti näytössä antaa eläinsuojelulain edellyttämän kelpoisuuden nautojen keinosiementämiseen omalla tilalla tai tilalla, johon henkilö on palvelussuhteessa.

Kohderyhmä

Lypsy- tai emolehmätilojen yrittäjät ja eläinten hoitotöitä tekevät tilatyöntekijät. Työkokemusta oltava nautojen hoidosta ja käsittelystä. Myös maatalousalan peruskoulutuspohja suotavaa.

Sisältö

Koulutuksen sisältö:
- siemennysajankohdan määritys
- hedelmällisyyden tunnusluvut
- keinosiemennyksen perusteet ja siemennystekniikka
- työvälineistä huolehtiminen
- siemenen hankinta, varastointi ja käsittely
- siementäminen
- siemennysvälineiden puhdistus ja huolto
- dokumentointi
- jalostus

Koulutus järjestetään yhteistyössä Faba Osk:n kanssa. Koulutus toteutetaan lähi- ja verkko-opintoina sekä ohjattuina käytännön harjoitteluina opiskelijan omalla tilalla tai työpaikalla. Lähiopintoja kaksi päivää/ryhmä.

Lähiopetuksessa kouluttajina Faban eläinlääkärit ja tuotepäällikkö. Käytännön harjoittelu omalla tilalla tai työpaikalla tapahtuu seminologien ohjauksessa: viisi kolmen tunnin ohjauskäyntiä. Koulutuksen hinta 1 500 euroa.

Tutkinnossa tarvittavan ammattitaidon hankkiminen suunnitellaan jokaiselle henkilökohtaisesti. Suunnittelussa otetaan huomioon aikaisempi, työkokemusten, koulutusten tai harrastusten kautta hankittu osaaminen. Esim. jos olet käynyt nautojen tilasiemennyskoulutuksen jossain muualla ja sinulla on tutkinnossa tarvittava osaaminen, sinut ohjataan suoraan näyttöön.

Tarvittava ammattitaito on mahdollista hankkia myös niin, että omalla työpaikalla toinen työntekijä, jolla on tilasiemennykseen liittyvä kelpoisuus, toimii ohjaajana. Tällöinkin on ensin hakeuduttava opiskelijaksi ja henkilökohtaistamisessa sovitaan osaamisen hankkimisesta työpaikalla. Työpaikan ja ohjaajan kanssa tehdään koulutussopimus tai oppisopimus. Ohjaajan ammattitaito ja ohjausosaaminen varmistetaan ennen sopimuksen tekemistä. Oppisopimus solmitaan silloin, kun kyseessä on työsuhde tai opiskelija toimii tilalla yrittäjänä. Oppisopimus edellyttää, että ammattitaitovaatimuksiin liittyviä töitä tehdään vähintään 25 tuntia/viikko. Muissa tapauksissa tehdään koulutussopimus. Koulutussopimukslla opiskeltaessa opiskelijalta peritään koulutusmaksu (800 €).
Tutkinnon osan tiedot:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4914571/reformi/tutkinnonosat/5021815

Linkki tutkinnon perusteisiin

Lisätietoja

Tutkinnon osaan voivat hakeutua myös ne, joiden on mahdollista saada ammattitaidon hankkimiseen liittyvä ohjaus toiselta tilan työntekijältä tai yrittäjältä. Tällöin osaamisen hankkimisen aikataulutus suunnitellaan jokaiselle henkilökohtaisesti.

Lisätietoja koulutuksesta ja tutkinnon osan suorittamisesta:
Eija Mäki-Ullakko, Kpedu, p. 044 725 0637 eija.maki-ullakko(at)kpedu.fi

Jaana Vuolteenaho, Faba Osk, p. 040 311 5606 jaana.vuolteenaho(at)faba.fi

Seuraavat koulutukset (lähiopetuspäivät):
Kajaani 21.-22.10.2020
Kannus 28.-29.10.2020

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Ollikkalankatu 3, 69100 KANNUS


Hakijapalvelut

Puhelin: 040 808 5010

Sotkamossa asuva Riikka Mäkäräinen työskentelee rajavartijana ja koiranohjaajana Kainuussa sijaitsevalla Kuhmon rajavartioasemalla.