Harjoittelu simulaatioympäristössä

hoito- ja tiimityön harjoittelua turvallisesti

  1. Etusivu
  2. Muut palvelut
  3. SILMU-simulaatioympäristö

 

Hyvinvointikampuksen simulaatioympäristössä voidaan luoda todellisuutta vastaavia tilanteita, joissa terveysalan perus- ja jatko-opiskelijat sekä hoitoalan henkilökunta voivat harjoitella vaativia, eri-ikäisten potilaiden hoitamiseen ja tiimityöhön liittyviä taitoja vaarantamatta potilaan turvallisuutta.

Simulaatioympäristössä voidaan harjoitella muun muassa potilaan tutkimista, hoidon tarpeen arviointia ja suunnittelua, kriittisten tilanteiden ennakointia ja tunnistamista sekä kommunikointi- ja tiimityötaitoja.

Oppiminen jatkuu tilanteen jälkipuinnilla, jossa oppimistilannetta analysoidaan videotallenteen ja keskustelun avulla. Jälkipuinnin on todettu olevan tehokas tapa syventää oppimista.

Palvelun hinta muodostuu simulaatiokouluttajan palkkiosta sekä tilavuokrasta. 

 

 

Yhteystiedot ja tiedustelut

Terveystie 1, Kokkola

vahtimestari Jaana Rajala (jaana.rajala@kpedu.fi), puhelin 040 808 5007

käyttömahdollisuudet arkipäivisin ja iltaisin sekä lauantaisin