Ajankohtaista

Pro metsä -palkinto Keski-Pohjanmaan ammattiopiston metsätiimille

24.5.2024 klo 15:32

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsäneuvosto on myöntänyt vuoden 2024 Pro metsä -palkinnon Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Kannuksen yksikön metsäopetuksesta vastaavalle metsätiimille. Tiimissä työskentelevät lehtori ja tutkintovastaava Tero Takalo, lehtori Juha Yli-Korpela, lehtori Petteri Kattilakoski sekä opettajat Juho-Mikko Widgren, Joonas Tuikkanen, Jooseppi Haasala, Marko Kreus, Aleksi Rautiola, Heikki Ohtamaa ja Jukka Peltokangas.

Pro metsä -palkinto on arvostettu metsäalan maakunnallisten metsäneuvostojen myöntämä tunnustus aktiivisesta, innovatiivisesta ja tuloksekkaasta työstä alueellisten metsäohjelmien tavoitteiden saavuttamiseksi. Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsäneuvoston elinkeinopäällikkö Yrjö Ylkäsen mukaan perustelut metsätiimin palkitsemiselle ovat erittäin vahvat.

Palkitsemisen perusteluissa mainitaan muun muassa, että metsätiimi on päivittänyt laadukkaasti opetustaan vastaamaan alueellisen metsäohjelman ja kestävän sekä vastuullisen metsäalan vaatimuksia. Tätä on toteutettu esimerkiksi kartoittamalla opetusmetsien hiilensidontakapasiteetti ja monimuotoisuus sekä visualisoimalla ne nuoret tavoittavaan muotoon.

Metsätiimissä on myös jaettu erilaisia vastuualueita opettajille, joiden avulla turvataan metsäalan ajan hermolla pysyminen ja uuden tiedot jalkautuminen opetushenkilöstölle. Jakamalla osaamista ja tietoa aktiivisesti toisilleen tiimi varmistaa, että opiskelijoiden osaaminen vastaa tätä päivää ja tulevaisuuden tarpeita.

Lisäksi perusteluissa otetaan huomioon metsätiimin tekemä aktiivinen työ alan näkyvyyden parantamiseksi (esimerkiksi sosiaalisessa mediassa) sekä tiimin mukanaolo opetusmetsän METSO-kohteen perustamisessa (METSO = metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma).

Palkinnonjakotilaisuus järjestettiin tänään perjantaina 24.5.2024 Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Kannuksen toimipaikassa. Kunniakirjan luovutuksen lisäksi tilaisuuden aikana istutettiin toimipaikan tontille puu kuvastamaan, kasvua, tulevaisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Kannuksen metsätiimi istuttamassa palkintopuuta.