Ajankohtaista

KOE-hanke: muutoskyvykkyyttä ja osaamisen ennakointia

6.5.2024 klo 14:08

Sähkö- ja automaatioalan fokusryhmä ennakoinnin ytimessä

Nykypäivän nopeasti kehittyvässä teknologisessa ympäristössä jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen ovat yrityksille elintärkeitä. Digitaaliset muutokset ja energiamurros nostavat osaamisen kehittämisen keskiöön myös teknisillä aloilla. KOE-hankkeessa halutaan muun muassa selvittää ja löytää uudenlaisia tapoja tuoda alan toimijoita yhteen, jotta voimme yhdessä varmistaa osaamisen laadun, sekä ennakoiden pohtia osaamistarpeiden ja osaajamäärien muutoksia.

Kpedun Henna Kantola ja Kari Kalliokoski ovat kevään aikana haastatelleet monipuolisesti toimialan eri yrityksiä ja koonneet yrityksiltä tullutta tietoa osaamisen ennakointia varten. Haastatteluissa on käyty läpi yritysten nykytilaa sekä katsottu tulevaisuuden tarpeisiin erityisesti henkilöstön osaamisen suhteen. Haastatteluissa on myös selvitetty alueemme yritysten ja koulutusorganisaatioiden yhteistyön tilaa, sekä yritysten välistä yhteistyötä. Yhteistyötä vahvistamaan on KOE-hankkeen Kpedun työpaketin tiimoilta luotu myös sähkö- ja automaatioalan fokusryhmä, johon on kutsuttu mukaan muun muassa haastatellut yritykset, alueen muita yrityksiä, koulutusorganisaatioita ja muita toimialaan ja osaamisen ennakointiin läheisesti liittyviä toimijoita. Ryhmä on kokoontunut kevään aikana kahdesti sähkö- ja automaatioalan tulevaisuuden kysymysten äärelle.

Osaamisen ennakoinnin avulla on mahdollista varmistaa, että ammattilaiset pysyvät ajan tasalla uusien tekniikoiden, käytäntöjen ja työkalujen suhteen, jotta he voivat saavuttaa työlleen asetetut tavoitteet. Laajentamalla yritysten verkostoja ja alan toimijoiden tietoja ja taitoja, voimme varmistaa organisaatioiden kilpailukykyä, tehokkuutta ja menestystä.

Muuttuvassa maailmassa osaamisen ennakointi ei ole vain hyödyllistä vaan se on menestymisen ja merkityksellisen yritystoiminnan edellytys!

Mikäli on kiinnostusta olla  rakentamassa  yhteisen sähkö- ja automaatio toimialan, osaamisen ja teknologian tulevaisuutta, jopa niin, että sektori voisi toimia alueemme energiamurroksen ja vihreän siirtymän ajurina, olkaa rohkeasti yhteydessä.

Henna Kantola, myyntipäällikkö, Kpedu / Osuvakoulutus
Kari Kalliokoski, sähkö- ja automaatioalan lehtori
Iiris Niemonen, projektipäällikkö, KOE-hanke

Lisätietoja hankkeesta: www.kpedu.fi/koe