Ajankohtaista

Logistiikka ja metsäala Kpedun vetovoimaisimmat yhteishaussa

20.3.2024 klo 13:32

Keski-Pohjanmaan ammattiopiston vetovoimaisimpia koulutuksia suhteessa aloituspaikkojen määrään olivat logistiikan ja metsäalan perustutkinnot 19.3. päättyneessä yhteishaussa.

Suurimmat ensisijaisten hakijoiden määrät olivat kone- ja tuotantotekniikalle, liiketoimintaan ja sosiaali- ja terveysalalle, joista ensin mainitulla eniten eli yhteensä 75.

Kpeduun haki yhteensä 729 ensisijaista hakijaa

Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa oli 20.2. alkaneessa yhteishaussa tarjolla 652 opiskelupaikkaa 21 eri ammatilliseen perustutkintoon ja 80 paikkaa valmentaviin koulutuksiin Kokkolan ammattikampuksella ja Kälviällä sekä Kannuksessa, Kaustisella ja Perhossa. Ko. 21 ammatilliseen perustutkintoon haki 729 ensisijaista hakijaa, joten yhtä aloituspaikkaa tavoitteli 1,12 ensisijaista hakijaa.

Tutkintokoulutukseen valmentavaan TUVA-koulutukseen haki kaikkiaan 140, joista ensisijaisia 37 hakijaa. Oppivelvollisille tarkoitetulle kansanopistovuodelle haki 26, joista ensisijaisia oli 6. Näihin molempiin ns. nivelvaiheen koulutuksiin voi hakea myös jatkuvassa haussa.

Keski-Pohjanmaan ammattiopiston rehtori Nina Sundström iloitsee hyvin menneestä yhteishausta ja siitä, että nuoret hakeutuvat hyvin työllistäville aloille. Sundström rohkaisee opiskelupaikkaa jääneitä nuoria hakemaan vielä uudestaan jatkuvan haun kautta.

Kpedu järjestää huhti-toukokuussa soveltuvuuskokeet sosiaali- ja terveys-, kasvatus- ja ohjaus- sekä turvallisuusalalla ja metsäalan perustutkinnon, metsäkoneenkuljetuksen osaamisalalla. 

Lopulliset yhteishaun valintatulokset julkaistaan aikaisintaan 13.6., ja valituille ilmoitetaan opiskelupaikasta sähköpostitse. Valitun tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään 27.6.

Perustutkintojen opinnot alkavat Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa 7.8. sekä TUVA-opinnot ja kansanopistovuosi oppivelvollisille 12.8.

Jatkuva haku

Yhteishaun kautta hakeneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet voivat hakea Keski-Pohjanmaan ammattiopistoon jatkuvan haun kautta 14.6. alkaen. Ilman opiskelupaikkaa jääneillä on myös mahdollisuus osallistua Kokkolan ammattikampuksella 18.6.–19.6. järjestettävään Kpedun jälkiohjaukseen. Jatkuvan haun aloituspaikoista tiedotetaan Kpedun nettisivuilla, missä tehdään myös haku koulutukseen.

Joitakin paikkoja on varattu lukion tai ammatillisen tutkinnon suorittaneille hakijoille 7.8. alkaviin perustutkintokoulutuksiin. Hakeutuminen näihin muutamiin paikkoihin tapahtuu kpedu.fi-sivuilla 20.3.–30.4.

Lisätietoja antavat Keski-Pohjanmaan ammattiopiston rehtori Nina Sundström, 040 359 6222 ja Hakijapalveluiden koulutusohjaajat, 040 808 5010.