Ajankohtaista

Kpedu sai OKM:ltä prosessiteollisuuden perustutkinnon englanninkielisen järjestämisluvan

17.11.2023 klo 10:58

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto sai torstaina 16.11.2023 mieluisan ja odotetun päätöksen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä eli oikeuden järjestää prosessiteollisuuden perustutkintoa myös englannin kielellä vuodesta 2024 alkaen. 

Kpedu haki englanninkielistä järjestämislupaa, koska Keski-Pohjanmaan maakunnan alueen prosessiteollisuuden yrityksissä on käynnissä voimakkaan kasvun aiheuttama työvoimatarve. 

Taustalla englanninkielisen järjestämisluvan tarpeelle ovat myös Keski-Pohjanmaan Maakuntastrategian 2040 ja Maakuntaohjelman 2022–2025 mukaiset älykkään erikoistumisen painopisteet eli mm. mineraalit, biopohjaiset materiaalit, kiertotalous sekä uusien energiateknologioiden prosessit, joiden kaikkien suunnassa kehittäminen edellyttää alueen ammatillisen koulutuksen kehittämistoimenpiteitä osaajatarpeeseen vastaamiseksi. 

Lisäksi työperäinen maahanmuutto tulee tulevaisuudessa lisääntymään Kokkolan alueella, mutta työperäisen maahanmuuton kautta äkillisen rakennemuutoksen räjähdysmäiseen työvoiman tarpeeseen vastaamisen näkökulmasta vie aivan liian kauan, jos opiskelijan tulee ensin opetella suomen kieli tutkinnon suorittaakseen.   

Alueella on kysyntää yrityksissä ja eri toimialoilla prosessiteollisuuden perustutkinnon englanninkieliselle suorittamismahdollisuudelle. Kpedun järjestämislupahakemukseen puoltolausunnon esittivät Pohjanmaan kauppakamari, Kemianteollisuus ry, Barona Oy, Boliden Kokkola Oy, Umicore Finland Oy, Keliber Oy ja Hycamite TCD Technologies Oy. Kpedu esittää julkisen kiitoksen yhteistyötahoille puoltolausunnoista, jotka osaltaan edistivät myönteisen päätöksen saamista. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö perustelee englanninkielisen järjestämisluvan myöntämistä Kpedulle mm. seuraavasti: Alan kyseisen tutkinnon alueellisen ja valtakunnallisen työvoimatarpeen perusteella on tarve lisätä koulutusta myös tutkintokielellä englanti. Osaavan työvoiman tarpeeseen vastaaminen englanninkielisellä tutkintokoulutuksella parantaa erityisesti myös vieraskielisen väestön työllistymistä ja vahvistaa osaltaan alueen yritysten elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että haetun prosessiteollisuuden perustutkinnon tutkintokielenä englanti, myöntäminen on tarpeellista ottaen huomioon alueellinen ja valtakunnallinen osaamistarve ja nykyinen koulutuksen tarjonta. Prosessiteollisuuden perustutkintoon ei ole Suomessa myönnetty aiemmin yhtään järjestämislupaa tutkintokieleen englanti.  

Prosessialan koulutusta on Kokkolassa Kpedulla järjestetty vuodesta 1973. Prosessiteollisuuden perustutkinnon englanninkielistä suorittamista tukee jo järjestettävä suomenkielinen prosessiteollisuuden perustutkinto, jossa opiskelijamäärä on keskimäärin 200 opiskelijaa/vuosi. Lisäksi Kpedu järjestää osaamista syventäviä prosessiteollisuuden ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksia 

 

 

Lisätietoja antavat: 

Ari Maunuksela
yhtymäjohtaja
p. 050 386 5939

Nina Sundström
rehtori
p. 040 359 6222

Petri Ahoniemi
toimialapäällikkö
p. 044 725 0607
Sanna Tuukkanen
lehtori, tutkintovastaava
p. 040 808 5014