Laatutyön tarkoitus

  1. Etusivu
  2. Laatutyö

 

Laatua kaikilla osa-alueilla

Laatutyön tavoitteena on jatkuvan parantamisen kulttuurin ylläpitäminen systemaattisin ja dokumentoitavin keinoin. Tavoitteena on tuottaa henkilöstölle työkaluja, toimintaohjeita ja menetelmiä, joiden avulla ja kautta voidaan parantaa ja ylläpitää toiminnan hyvää laatua.  Koulutusyhtymässä tehtävä laatutyö perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön antamaan Ammatillisen koulutuksen laatustrategiaan 2020 sekä opetushallituksen laadunhallintasuositukseen.

Laatupolitiikan lähtökohtana ovat strategiaprosessissa yhdessä määritellyt arvot: asiakaslähtöisyys, osaaminen, vastuullisuus ja avoimuus.

Koulutusyhtymän asiakas voi luottaa saavansa laadukasta ja asiantuntevaa palvelua toiminnan kaikilla osa-alueilla. Toimimme yhteiskunnallisesti ja ekologisesti vastuullisella tavalla. Toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvistaa alueellista osaamista. Laatu on osa jokaisen työntekijän suoriutumista ja arkea.

Lisätietoja voit kysyä suunnittelija Niina Patrikaiselta.

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kpedu.fi ja tarkemmat yhteystiedot löytyvät henkilöhausta