Yhdessä oppien tulevaisuuden osaajaksi

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

 1. Etusivu
 2. Kpedu pähkinänkuoressa

Koulutusyhtymä koulutus- ja kehittämispalvelujen tuottajana

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on monialainen ja toimintaansa aktiivisesti kehittävä koulutusorganisaatio, joka järjestää toisen asteen ammatillista perus- ja lisäkoulutusta, valmentavaa koulutusta, oppisopimuskoulutusta sekä kansanopistokoulutusta. Koulutusyhtymä on myös aktiivinen alueen ja sen elinkeinojen kehittäjä, joka toimii  yhteistyössä alueen kuntien, elinkeinoelämän sekä muiden koulutus- ja kehittämistoimijoiden kanssa.

Tunnusluvut 2019

 • 6 toimipaikkaa: Ammattikampus ja Hyvinvointikampus Kokkolassa, Kannus, Kaustinen, Kälviä ja Perho
 • Liikevaihto 35,04 milj. €,  tulos -1,2 milj. € 
 • Henkilötyövuodet 416 
 • 59 eri tutkintoa
 • 4983 tutkinto-opiskelijaa
 • Järjestämislupa 2733, toteutuneet opiskelijavuodet 2645 ( laaja oppisopimus 147, 153 työvoimakoulutus )
 • Kansanopistoviikkoja 8158
 • Osuvakoulutus Oy:ssä 67 opiskelijavuotta
 • 61 hanketta
 • Opiskelijatyytyväisyys (1-5), aloitusvaihe 4,39, päättövaihe 4,2


Strategia 2021–2025: Kestävää kasvua, kehittävää kumppanuutta

Koulutusyhtymän strategia on laadittu koko yhtymää koskevaksi yhteistyössä luottamuselinjohdon, henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa. Yhtymävaltuusto on hyväksynyt strategian 22.4.2021. 

Strategian keskeiset toimenpiteet vuosille 2021–2025:

 • Siirrytään sujuvoitettuun, ydinprosesseihin perustuvaan toimintaan
 • Joustavuuden lisäämiseksi toimenkuvia uudistetaan moniosaaja -mallin mukaisiksi
 • Organisaatiota ja johtamisjärjestelmää uudistetaan strategian vaatimusten mukaisesti
 • Johtoryhmien ja esimiestehtävien läpikäynti ja uudistaminen vaiheittain

Arvot
Asiakaslähtöisyys, uusiutuminen, yhteisöllisyys

Visio
Kestävää kasvua, kehittävää kumppanuutta

Missio
Tehtävämme on ammattiin kouluttaminen ja työelämän kehittäminen.