Yhdessä oppien tulevaisuuden osaajaksi

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

 1. Etusivu
 2. Kpedu pähkinänkuoressa

Koulutusyhtymä koulutus- ja kehittämispalvelujen tuottajana

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on monialainen ja toimintaansa aktiivisesti kehittävä koulutusorganisaatio, joka järjestää toisen asteen ammatillista perus- ja lisäkoulutusta, valmentavaa koulutusta, oppisopimuskoulutusta sekä kansanopistokoulutusta. Koulutusyhtymä on myös aktiivinen alueen ja sen elinkeinojen kehittäjä, joka toimii  yhteistyössä alueen kuntien, elinkeinoelämän sekä muiden koulutus- ja kehittämistoimijoiden kanssa.

Tunnusluvut 2019

 • 6 toimipaikkaa: Ammattikampus ja Hyvinvointikampus Kokkolassa, Kannus, Kaustinen, Kälviä ja Perho
 • Liikevaihto 35,04 milj. €,  tulos -1,2 milj. € 
 • Henkilötyövuodet 416 
 • 59 eri tutkintoa
 • 4983 tutkinto-opiskelijaa
 • Järjestämislupa 2733, toteutuneet opiskelijavuodet 2645 ( laaja oppisopimus 147, 153 työvoimakoulutus )
 • Kansanopistoviikkoja 8158
 • Osuvakoulutus Oy:ssä 67 opiskelijavuotta
 • 61 hanketta
 • Opiskelijatyytyväisyys (1-5), aloitusvaihe 4,39, päättövaihe 4,2

Strategia 2016-2020: Yhdessä oppien tulevaisuuden osaajaksi

 Koulutusyhtymän strategia on laadittu koko yhtymää koskevaksi yhteistyössä luottamuselinjohdon, henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa. Yhtymävaltuusto on hyväksynyt strategian 21.4.2016. 

Koulutusyhtymä koulutus- ja kehittämispalvelujen tuottajana

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on monialainen ja toimintaansa aktiivisesti kehittävä koulutusorganisaatio, joka järjestää toisen asteen ammatillista perus- ja lisäkoulutusta, valmentavaa koulutusta, oppisopimuskoulutusta sekä kansanopistokoulutusta. Koulutusyhtymä on myös aktiivinen alueen ja sen elinkeinojen kehittäjä, joka toimii  yhteistyössä alueen kuntien, elinkeinoelämän sekä muiden koulutus- ja kehittämistoimijoiden kanssa. 

Asiakkaan kanssa menestyminen:  ”Osaamisella eteenpäin”

Asiakkaitamme ovat meille tulevat opiskelijat sekä alueen työelämä ja yritykset. Meille on tärkeää, että asiakkaamme saavat omaa tulevaisuuttaan ja menestystään edistävää osaamista. Työelämä tarvitsee osaajia ja yhteistyössä rakennamme sitä.  Osaaminen ja sen lisääntyminen tuo menestystä sekä asiakkaillemme että meille. 

Yksilöllisen oppimisen korostaminen: ”Oppia omiin tarpeisiin”

Toteutamme koulutus- ja kehittämispalveluja tarvelähtöisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Opiskelijoiden aiempi osaaminen, omat taipumukset ja tavoitteet ovat lähtökohtina opintojen ja koulutuksen toteuttamisen suunnittelussa. Ammatillisen osaamisen lisäksi painotamme opinnoissa tuottavuutta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä sekä hyödynnämme laajasti digitaalisia oppimispalveluja. Yritysten kanssa toteutettavat koulutus- ja kehittämishankkeet suunnittelemme yhdessä heidän kanssaan heidän tarpeidensa mukaisiksi. 

Edistyksellinen, kokeileva ja yhdessä tekevä työyhteisö:  ”Yhdessä tekemistä ketterästi ja joustavasti”

Olemme edistyksellinen, uutta rohkeasti kokeileva ja yhdessä tekevä työyhteisö, joka tartuttaa tekemisen meiningin opiskelijoihimme. Yhteisöllisyys ja osallisuus tukevat hyvinvointia ja elinikäisen oppimisen taitoja.  Vahvuuksiamme on vahva ammatillinen osaaminen sekä toimivat työelämäyhteydet. Uudistamme toimintaamme tuloksekkaasti ja kehitämme henkilöstömme osaamista.