Yhteishaku ja jatkuva haku

Yhteishaku

Vuonna 2019 yhteishaun hakuaika on 19.2. - 12.3.2019. Yhteishaun pääasiallisena kohderyhmänä ovat hakuvuonna perusopetuksen tai valmentavan koulutuksen (VALMA) päättävät ja ilman ammatillista koulutusta olevat. Myös ylioppilastutkinnon suorittaneille varataan paikkoja yhteishakuun.

Yhteishaun hakemus täytetään osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakusanalla Keski-Pohjanmaan ammattiopisto löydät Opintopolusta kaikki yhteishaussa tarjoamamme koulutukset.

Haetko harkintaan perustuvassa valinnassa?

  • Harkintaan perustuvan valinnan syynä voi olla oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistuksen puuttuminen tai koulutodistuksen vertailuvaikeudet sekä tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito
  • Kutsumme kielikokeeseen hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi.
  • Palauta selvitys ja liitteet (asiantuntijalausunnot, opintosuoritusote) hakuaikana hakijapalveluihin osoitteeseen Kpedu/hakijapalvelut Närvilänkatu 8, 67100 Kokkola.

Kiinnostaako sinua Urheiluakatemia, yhdistelmäopinnot tai ammattikorkeakouluun tähtäävät väyläopinnot?
Lue lisää opintojen valinnaisuudesta!

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen VALMA-haku järjestetään Opintopolussa 21.5.-23.7.2019.

Jatkuva haku

Ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakeutuvat ammatillisiin perustutkintoihin jatkuvassa haussa, joka mahdollistaa ympärivuotisen koulutukseen hakeutumisen.

Yhteishaun päättymisen jälkeen myös ilman opiskelupaikkaa olevat nuoret hakeutuvat koulutukseen jatkuvan haun kautta.

Jatkuvan haun hakemus tehdään osoitteessa www.kpedu.fi.


Kaikille yksilölliset opintopolut

Sekä yhteishaun että jatkuvan haun kautta valituille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS -> ks. Hakijan opas s.7). Aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa opetuksen sisältöön, toteutukseen ja kestoon.
Opiskelijoiden opintopolut suunnitellaan yksilöllisiksi ja joustaviksi.

Oppiminen ei ole enää sidottu aikaan, paikkaan tai opetusryhmään. Opiskelu voi sisältää lähiopetusta oppilaitoksessa, työn tekemistä työpaikoilla sekä itsenäistä verkko-opiskelua.
Lue opiskelijatarinoita

Koulutuksen nimi Aika Paikka Kohderyhmä Hakeminen
Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala 6.8.2019 - Kokkola Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019
Hevostalouden perustutkinto 6.8.2019 - Perho Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019
Terveysalan ammattitutkinto, jalkojenhoitotyön osaamisala 1.4.2019 - 29.5.2020 Kokkola Kaikille avoin Hakuaika päättyy 20.3.2019
Hieronnan ammattitutkinto Kokkola Kaikille avoin Tulossa hakuun
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto Kokkola Kaikille avoin Hakuaika päättyy 31.5.2019
Hevostalouden perustutkinnon osa, Ravikoulu Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden perustutkinnon osa, Hevosharrasteohjaaja 19.9.2018 - 31.8.2019 Perho Kaikille avoin Jatkuva haku
Lähiesimiestyön ammattitutkinto 3.4.2019 - 30.5.2020 Kokkola Kaikille avoin Hakuaika päättyy 28.2.2019
Liiketoiminnan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Ei vapaita opiskelupaikkoja
Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto, Maatalouskoneiden huoltokorjaaja Kannus Kaikille avoin Jatkuva haku
*Oppisopimuskoulutus* Oppisopimuksen edellytykset täyttävät Täytetään työnantajan kanssa
Maatalousalan ammattitutkinto, Turkiseläinten tilasiemennys (kettu, suomensupi) Kannus Kaikille avoin Jatkuva haku
Metsäalan perustutkinto, Metsätalouden osaamisala 10.1.2019 - 31.12.2020 Kannus Kaikille avoin Hakuaika päättyy 28.2.2019
Maatalousalan ammattitutkinto, Maatalouslomittamisen osaamisala Kannus Kaikille avoin Katso kohta "Lisätietoja"
Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden osaamisala Kannus Kaikille avoin Jatkuva haku
Seminologin ammattitutkinto Kannus Kaikille avoin Seuraavan koulutuksen alku ei vielä tiedossa
Maatalousalan ammattitutkinto, Tuotantoeläinten tilasiemennys (nauta)-tutkinnon osa 50 osp Kannus Kaikille avoin Katso kohta "Lisätietoja"
Eläintenhoidon ammattitutkinto, Eläinten kouluttamisen osaamisala Kannus Kaikille avoin Tulossa hakuun, ks. lisätiedot
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaaja, RIISTALINJA Perho Kaikille avoin Jatkuva haku
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Mediapalvelujen toteuttaja Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden perustutkinnon osa, Hevospalveluohjaaja Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden ammattitutkinto, Hevoshierontapalvelujen tuottamisen osaamisala Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden ammattitutkinto, Ravivalmennuspalvelujen tuottamisen osaamisala Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon osaamisala Kannus Kaikille avoin Jatkuva haku
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, kaksikielinen 6.8.2019 - Kokkola Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019
Elintarvikealan perustutkinto, oppisopimuskoulutus Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Elintarvikealan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1.8.2018 - Kokkola Kaikille avoin Hakuaika päättyy 6.5.2019
Metsäalan perustutkinto, Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala Kannus Kaikille avoin Jatkuva haku
* Haku ohjaukseen 2018 * Kaikille avoin Jatkuva haku
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, Toimitilahuoltaja Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen osaamisala Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Pintakäsittelyalan perustutkinto, rakennusmaalauksen osaamisala Kokkola Kaikille avoin Katso kohta "Lisätietoja"
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, osatutkinto/Työvoimakoulutus 4.3.2019 - 14.6.2019 Kokkola Työtön/työttömyysuhan alainen Hakuaika päättyy
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto 4.3.2019 - Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Autoalan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Ei vapaita opiskelupaikkoja
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Ei vapaita opiskelupaikkoja
Prosessiteollisuuden perustutkinto, kemianteollisuuden osaamisala Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto Kälviä Kaikille avoin Jatkuva haku
Laboratorioalan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Katso kohta "Lisätietoja"
Puuteollisuuden perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Logistiikan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Katso kohta "Lisätietoja"
Talotekniikan perustutkinto, Putkiasennuksen osaamisala 6.8.2019 - Kokkola Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Katso kohta "Lisätietoja"
Liiketoiminnan perustutkinto/Työvoimakoulutus 4.3.2019 - Kokkola Työtön/työttömyysuhan alainen Hakuaika päättyy
Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla, Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon osa Kannus Kaikille avoin Jatkuva haku
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Turvallisuusalan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Ei vapaita opiskelupaikkoja
Maatalousalan perustutkinto, Maatalousteknologian osaamisala Kannus Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden perustutkinto Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Teknisen suunnittelun perustutkinto 6.8.2019 - Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon osa, Kestävällä tavalla toimiminen, Riistametsän hoito Perho Kaikille avoin Jatkuva haku
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto 1.1.2018 - Kälviä Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden perustutkinto Perho Kaikille avoin Jatkuva haku
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon osa, Vaelluksen ohjaaminen Perho Kaikille avoin Haku käynnissä
Hevostalouden ammattitutkinto, Hevosten kouluttamisen tutkinnon osa Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, Kiinteistönhoitaja Kokkola Kaikille avoin Katso kohta "Lisätietoja"
Turvallisuusalan ammattitutkinto Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden ammattitutkinto, Hevosten kengittämisen osaamisala Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden perustutkinnon osa, Erityisryhmien hevospalveluiden avustaminen Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Liiketoiminnan ammattitutkinto, Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Ravintola- ja cateringalan perustutkinto/Työvoimakoulutus 18.2.2019 - Kokkola Työtön/työttömyysuhan alainen Hakuaika päättyy
Kuljetusalan ammattitutkinto, Tavarakuljetusten osaamisala Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto Kälviä Kaikille avoin Jatkuva haku
Teknisen suunnittelun perustutkinto 6.8.2019 - Kokkola Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019
Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto Kälviä Kaikille avoin Jatkuva haku
Sosiaali- ja terveysala, osaamisalat Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Prosessialan ammatilliset valmiudet/ Työvoimakoulutus 4.3.2019 - 10.5.2019 Kokkola Työtön/työttömyysuhan alainen Hakuaika päättyy 24.2.2019
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon osa, Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen Kälviä Kaikille avoin Jatkuva haku
Prosessiteollisuuden perustutkinto, kemianteollisuuden osaamisala/Työvoimakoulutus Kokkola Työtön/työttömyysuhan alainen Tulossa hakuun, ks. lisätiedot
Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset valmiudet/ Työvoimakoulutus 8.4.2019 - 27.9.2019 Kokkola Työtön/työttömyysuhan alainen Hakuaika päättyy 24.3.2019
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Maatalousalan perustutkinto, Turkistalouden osaamisala Kannus Kaikille avoin Jatkuva haku
Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden osaamisala 6.8.2019 - Kannus Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019
Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon osaamisala 6.8.2019 - Kannus Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 6.8.2019 - Kokkola Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto 6.8.2019 - Kokkola Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019
Hevostalouden perustutkinto 6.8.2019 - Kaustinen Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto 6.8.2019 - Kälviä Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 6.8.2019 - Kokkola Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019
Autoalan perustutkinto 6.8.2019 - Kokkola Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, audiovisuaalisen viestinnän osaamisala 6.8.2019 - Kokkola Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019
Maatalousalan perustutkinto Perho Kaikille avoin Jatkuva haku
Media-alan ammattitutkinto Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden perustutkinnon osa, Yrittäminen hevostalousalalla Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden perustutkinnon osa, Monipuoliset hevostaidot Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden perustutkinnon osa, Valjaspajakoulu Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden perustutkinnon osa, Kengityskoulu Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto 6.8.2019 - Kokkola Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019
Logistiikan perustutkinto 6.8.2019 - Kokkola Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 6.8.2019 - Kokkola Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019
Elintarvikealan perustutkinto 6.8.2019 - Kokkola Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019
Ravintola- ja cateringalan perustutkinto 6.8.2019 - Kokkola Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019
Pintakäsittelyalan perustutkinto, rakennusmaalauksen osaamisala 6.8.2019 - Kokkola Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019
Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen osaamisala 6.8.2019 - Kokkola Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 6.8.2019 - Kokkola Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto 6.8.2019 - Kokkola Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019
Laboratorioalan perustutkinto 6.8.2019 - Kokkola Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019
Liiketoiminnan perustutkinto 6.8.2019 - Kokkola Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019
Puuteollisuuden perustutkinto 6.8.2019 - Kokkola Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019
Turvallisuusalan perustutkinto 6.8.2019 - Kokkola Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019
Talotekniikan perustutkinto, Putkiasennuksen osaamisala Kokkola Kaikille avoin Katso kohta "Lisätietoja"
Metsäalan perustutkinto, Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala 6.8.2019 - Kannus Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019
Prosessiteollisuuden perustutkinto, kemianteollisuuden osaamisala 6.8.2019 - Kokkola Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019
Maatalousalan perustutkinto, Maatalousteknologian osaamisala 6.8.2019 - Kannus Yhteishaussa 19.2.-12.3.2019
Viimeksi muokattu: 11.2.2019