Yhteishaku ja jatkuva haku

Yhteishaku

 

Vuonna 2020 yhteishaun hakuaika on 18.2. - 10.3.2020. Yhteishaun pääasiallisena kohderyhmänä ovat hakuvuonna perusopetuksen tai valmentavan koulutuksen (VALMA) päättävät ja ilman ammatillista koulutusta olevat. Myös ylioppilastutkinnon suorittaneille varataan paikkoja yhteishakuun.

Yhteishaun hakemus täytetään osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakusanalla Keski-Pohjanmaan ammattiopisto löydät Opintopolusta kaikki yhteishaussa tarjoamamme koulutukset.

Haetko harkintaan perustuvassa valinnassa?

  • Harkintaan perustuvan valinnan syynä voi olla oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistuksen puuttuminen tai koulutodistuksen vertailuvaikeudet sekä tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito
  • Kutsumme kielikokeeseen hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi.
  • Palauta selvitys ja liitteet (asiantuntijalausunnot, opintosuoritusote) hakuaikana hakijapalveluihin osoitteeseen Kpedu/hakijapalvelut Närvilänkatu 8, 67100 Kokkola.

Kiinnostaako sinua Urheiluakatemia, yhdistelmäopinnot tai ammattikorkeakouluun tähtäävät väyläopinnot?
Lue lisää opintojen valinnaisuudesta!

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen VALMA-haku järjestetään Opintopolussa 19.5.-21.7.2020.

Jatkuva haku

Ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakeutuvat ammatillisiin perustutkintoihin jatkuvassa haussa, joka mahdollistaa ympärivuotisen koulutukseen hakeutumisen.

Yhteishaun päättymisen jälkeen myös ilman opiskelupaikkaa olevat nuoret hakeutuvat koulutukseen jatkuvan haun kautta.

Jatkuvan haun hakemus tehdään osoitteessa www.kpedu.fi.


Kaikille yksilölliset opintopolut

Sekä yhteishaun että jatkuvan haun kautta valituille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS -> ks. Hakijan opas s.7). Aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa opetuksen sisältöön, toteutukseen ja kestoon.
Opiskelijoiden opintopolut suunnitellaan yksilöllisiksi ja joustaviksi.

Oppiminen ei ole enää sidottu aikaan, paikkaan tai opetusryhmään. Opiskelu voi sisältää lähiopetusta oppilaitoksessa, työn tekemistä työpaikoilla sekä itsenäistä verkko-opiskelua.

Lue opiskelijatarinoita

Koulutus Aika Paikka Kohderyhmä Hakeminen
Hevostalouden perustutkinto 5.8.2020 - Perho Yhteishaussa 18.2.- 10.3.2020
Hieronnan ammattitutkinto 1.10.2019 - 18.12.2020 Kokkola Kaikille avoin Hakuaika päättyy
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto Kokkola Kaikille avoin Haku käynnissä
Hevostalouden perustutkinnon osa, Ravikoulu Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Lähiesimiestyön ammattitutkinto 28.11.2019 - 30.4.2021 Kokkola Kaikille avoin Hakuaika päättyy 18.11.2019
Liiketoiminnan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Katso kohta "Lisätietoja"
*Oppisopimuskoulutus* Oppisopimuksen edellytykset täyttävät Täytetään työnantajan kanssa
Maatalousalan ammattitutkinto, Turkiseläinten tilasiemennys (kettu, suomensupi) Kannus Kaikille avoin Jatkuva haku
Metsäalan perustutkinto, Metsätalouden osaamisala 14.1.2020 - 15.12.2021 Oulainen Kaikille avoin Hakuaika päättyy 28.11.2019
Maatalousalan ammattitutkinto, Maatalouslomittamisen osaamisala Kannus Kaikille avoin Jatkuva haku
Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden osaamisala Kannus Kaikille avoin Jatkuva haku
Maatalousalan ammattitutkinto, Tuotantoeläinten tilasiemennys (nauta)-tutkinnon osa 50 osp 12.11.2019 - Kannus Kaikille avoin Hakuaika päättynyt
Eläintenhoidon ammattitutkinto, Eläinten kouluttamisen osaamisala Kannus Kaikille avoin Tulossa hakuun, ks. lisätiedot
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaaja, RIISTALINJA Perho Kaikille avoin Jatkuva haku
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala Kokkola Kaikille avoin Katso kohta "Lisätietoja"
Metsäalan ammattitutkinto, Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala Kannus Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden perustutkinnon osa, Green Care hevospalvelut Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden ammattitutkinto, Hevoshierontapalvelujen tuottamisen osaamisala Kaustinen Kaikille avoin Tulossa hakuun
Hevostalouden ammattitutkinto, Ravivalmennuspalvelujen tuottamisen osaamisala Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon osaamisala 26.8.2019 - Kannus Kaikille avoin Jatkuva haku
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, kaksikielinen 5.8.2020 - Kokkola Yhteishaussa 18.2.- 10.3.2020
Elintarvikealan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 13.1.2020 - Kokkola Kaikille avoin Hakuaika päättyy 25.11.2019
Metsäalan perustutkinto, Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala Kannus Kaikille avoin Katso kohta "Lisätietoja"
* Haku opinto- ja uraohjaukseen * Kaikille avoin Jatkuva haku
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, Toimitilahuoltaja Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen osaamisala Kokkola Kaikille avoin Katso kohta "Lisätietoja"
Pintakäsittelyalan perustutkinto, rakennusmaalauksen osaamisala Kokkola Kaikille avoin Katso kohta "Lisätietoja"
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto 4.11.2019 - Kokkola Kaikille avoin Haku käynnissä
Autoalan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Ei vapaita opiskelupaikkoja
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Katso kohta "Lisätietoja"
Prosessiteollisuuden perustutkinto, kemianteollisuuden osaamisala Kokkola Kaikille avoin Katso kohta "Lisätietoja"
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto Kälviä Kaikille avoin Haku käynnissä
Laboratorioalan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Ei vapaita opiskelupaikkoja
Puuteollisuuden perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Logistiikan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Katso kohta "Lisätietoja"
Talotekniikan perustutkinto, Putkiasennuksen osaamisala 5.8.2020 - Kokkola Yhteishaussa 18.2.- 10.3.2020
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Katso kohta "Lisätietoja"
Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla, Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon osa Kannus Kaikille avoin Jatkuva haku
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Ei vapaita opiskelupaikkoja
Turvallisuusalan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Ei vapaita opiskelupaikkoja
Maatalousalan perustutkinto, Maatalousteknologian osaamisala Kannus Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden perustutkinto Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Teknisen suunnittelun perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon osa, Kestävällä tavalla toimiminen, Riistametsän hoito Perho Kaikille avoin Jatkuva haku
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto Kälviä Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden perustutkinto Perho Kaikille avoin Jatkuva haku
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon osa, Vaelluksen ohjaaminen Perho Kaikille avoin Haku käynnissä
Hevostalouden ammattitutkinto, Hevosten kouluttamisen tutkinnon osa Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, Kiinteistönhoitaja Kokkola Kaikille avoin Tulossa hakuun, ks. lisätiedot
Turvallisuusalan ammattitutkinto Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden ammattitutkinto, Hevosten kengittämisen osaamisala Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden perustutkinnon osa, Erityisryhmien hevospalveluiden avustaminen Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Liiketoiminnan ammattitutkinto, Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Kuljetusalan ammattitutkinto, Tavarakuljetusten osaamisala Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto/Työvoimakoulutus 20.1.2020 - Kokkola Työtön/työttömyysuhan alainen Hakuaika päättyy 6.1.2020
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto Kälviä Kaikille avoin Jatkuva haku
Elintarvikealan perustutkinto/Työvoimakoulutus 27.1.2020 - Kokkola Työtön/työttömyysuhan alainen Hakuaika päättyy 12.1.2020
Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto Kälviä Kaikille avoin Jatkuva haku
Sosiaali- ja terveysala, osaamisalat (Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto suoritettuna) Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon osa, Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen Kälviä Kaikille avoin Jatkuva haku
Hieronnan erikoisammattitutkinto 20.9.2019 - Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, valinnaiset tutkinnonosat, valokuvaus 19.8.2019 - 31.5.2020 Kälviä Kaikille avoin Jatkuva haku
Media-alan ammattitutkinto, Valokuvauksen osaamisala Kälviä Kaikille avoin Jatkuva haku
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaaja, NORTHERN OUTDOORS Perho Kaikille avoin Haku käynnissä
Ravintola- ja cateringalan perustutkinto/Työvoimakoulutus 11.11.2019 - Kokkola Työtön/työttömyysuhan alainen Hakuaika päättyy 29.10.2019
Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Kälviä Kaikille avoin Jatkuva haku
Liiketoiminnan ammattitutkinto, Liiketoiminnan palveluiden osaamisala Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Liiketoiminnan ammattitutkinto, Taloushallinnon osaamisala Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon osa, Henkilökohtaisena avustajana toimiminen Kälviä Kaikille avoin Jatkuva haku
Eläintenhoidon ammattitutkinto, Koirahieronnan osaamisala 23.9.2019 - Kannus Kaikille avoin Hakuaika päättynyt
Kaivosalan koulutus Kokkola Kaikille avoin Katso kohta "Lisätietoja"
Hevostalouden perustutkinnon osat, Hevosharrasteohjaaja Perho Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden perustutkinnon osat, Hevoskasvatus Perho Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden perustutkinnon osat, Ratsu- ja siitoshevosten hoitaja Perho Kaikille avoin Jatkuva haku
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry 13.12.2019 - 30.1.2021 Kokkola Hakuaika päättyy
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 3.12.2019 - 30.5.2021 Kokkola Kaikille avoin Hakuaika päättyy 30.10.2019
Vartijan koulutus, (osa turvallisuusalan ammattitutkinnosta) 8.11.2019 - 7.12.2019 Kokkola Kaikille avoin Hakuaika päättyy 4.11.2019
Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Maatalousalan erikoisammattitutkinto, Turkistilan johtamisen osaamisala Kannus Kaikille avoin Hakuaika päättyy 31.12.2019
Kuljetusalan ammattitutkinto, Henkilökuljetusten osaamisala Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, osatutkinto/Työvoimakoulutus 4.11.2019 - 29.4.2020 Kokkola Työtön/työttömyysuhan alainen Hakuaika päättyy 20.10.2019
Prosessiteollisuuden perustutkinto, kemianteollisuuden osaamisala, monimuoto 14.1.2020 - 30.9.2021 Kokkola Kaikille avoin Hakuaika päättyy 15.12.2019
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, maahanmuuttajataustaisille 13.1.2020 - 20.12.2022 Kokkola Kaikille avoin Hakuaika päättyy 8.12.2019
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, maahanmuuttajataustaisille /Työvoimakoulutus 13.1.2020 - 20.12.2021 Kokkola Työtön/työttömyysuhan alainen Hakuaika päättyy 8.12.2019
Hevostalouden perustutkinnon osa, Hevosklinikka-avustajana toimiminen Kaustinen Kaikille avoin Haku käynnissä 10.11.2019
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, monimuotokoulutus Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Maatalousalan perustutkinto, Turkistalouden osaamisala Kannus Kaikille avoin Jatkuva haku
Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden osaamisala 5.8.2020 - Kannus Yhteishaussa 18.2.- 10.3.2020
Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon osaamisala 5.8.2020 - Kannus Yhteishaussa 18.2.- 10.3.2020
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 5.8.2020 - Kokkola Yhteishaussa 18.2.- 10.3.2020
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto 5.8.2020 - Kokkola Yhteishaussa 18.2.- 10.3.2020
Hevostalouden perustutkinto 5.8.2020 - Kaustinen Yhteishaussa 18.2.- 10.3.2020
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto 5.8.2020 - Kälviä Yhteishaussa 18.2.- 10.3.2020
Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 5.8.2020 - Kokkola Yhteishaussa 18.2.-
Autoalan perustutkinto 5.8.2020 - Kokkola Yhteishaussa 18.2.- 10.3.2020
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, audiovisuaalisen viestinnän osaamisala 5.8.2020 - Kokkola Yhteishaussa 18.2.- 10.3.2020
Maatalousalan perustutkinto Perho Kaikille avoin Jatkuva haku
Media-alan ammattitutkinto, Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden perustutkinnon osa, Yrittäminen hevostalousalalla Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden perustutkinnon osa, Monipuoliset hevostaidot Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden perustutkinnon osa, Valjaspajakoulu Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Hevostalouden perustutkinnon osa, Kengityskoulu Kaustinen Kaikille avoin Jatkuva haku
Ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokkola Kaikille avoin Jatkuva haku
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto 5.8.2020 - Kokkola Yhteishaussa 18.2.- 10.3.2020
Logistiikan perustutkinto 5.8.2020 - Kokkola Yhteishaussa 18.2.- 10.3.2020
Elintarvikealan perustutkinto 5.8.2020 - Kokkola Yhteishaussa 18.2.- 10.3.2020
Ravintola- ja cateringalan perustutkinto 5.8.2020 - Kokkola Yhteishaussa 18.2.- 10.3.2020
Pintakäsittelyalan perustutkinto, rakennusmaalauksen osaamisala 5.8.2020 - Kokkola Yhteishaussa 18.2.- 10.3.2020
Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen osaamisala 5.8.2020 - Kokkola Yhteishaussa 18.2.- 10.3.2020
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 5.8.2020 - Kokkola Yhteishaussa 18.2.- 10.3.2020
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto 5.8.2020 - Kokkola Yhteishaussa 18.2.- 10.3.2020
Laboratorioalan perustutkinto 5.8.2020 - Kokkola Yhteishaussa 18.2.- 10.3.2020
Liiketoiminnan perustutkinto 5.8.2020 - Kokkola Yhteishaussa 18.2.- 10.3.2020
Puuteollisuuden perustutkinto 5.8.2020 - Kokkola Yhteishaussa 18.2.- 10.3.2020
Turvallisuusalan perustutkinto 5.8.2020 - Kokkola Yhteishaussa 18.2.- 10.3.2020
Talotekniikan perustutkinto, Putkiasennuksen osaamisala Kokkola Kaikille avoin Katso kohta "Lisätietoja"
Metsäalan perustutkinto, Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala 5.8.2020 - Kannus Yhteishaussa 18.2.- 10.3.2020
Prosessiteollisuuden perustutkinto, kemianteollisuuden osaamisala 5.8.2020 - Kokkola Yhteishaussa 18.2.- 10.3.2020
Maatalousalan perustutkinto, Maatalousteknologian osaamisala 5.8.2020 - Kannus Yhteishaussa 18.2.- 10.3.2020
Viimeksi muokattu: 3.10.2019