Opiskelu ja asuminen Kaustisella

Opiskele hevosalan sydämessä Kaustisella 

Koulumme sijaitsee Kaustisella Nikulan hevosurheilukeskuksessa. Meillä opiskelet viihtyisässä ympäristössä monipuolisissa hevosalan koulutuksissa. 

Kpedu Kaustinen on elinvoimainen ja vetovoimainen hevosalan oppimiskeskus, jonka arvoja ovat mm. opiskelijalähtöisyys, aito opiskelijasta välittäminen ja turvallisuus.  

Toimimme tiiviissä yhteistyössä alan työelämän kanssa myös ympäri Suomen. Halutessasi voit hyödyntää monipuolisia kansainvälisiä opiskelumahdollisuuksia. Meillä on pitkäaikainen kansainvälinen yhteistyö useisiin hevosalan työpaikkoihin ja oppilaitoksiin. 

Kaustisella on Suomen mittakaavassa ainutlaatuiset mahdollisuuden hevosalan koulutuksen järjestämiselle. Alueelle on keskittynyt monipuolisesti hevosalan yrityksiä ja toteutamme koulutusta yhteistyössä Nikulan Eläinklinikan, Kaustisen Raviradan ja ravivalmentaja Veli-Erkki Paavolan sekä Nikulan hevoskuntoutuksen kanssa. 

Koulullamme on kaksi tallia, kengityspaja, luokkatilat, simulaattorit ratsastuskenttä sekä ajo- ja ratsastusreittejä. Lisäksi käytössämme on iso ratsastusmaneesi. 


Opiskelu Kaustisella
 

Oman vastuuohjaajan toimesta jokaiselle opiskelijalle laaditaan HOKS eli henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Opintojen tavoitteena voi olla koko tutkinto tai tutkinnon osia. Opiskeluaika ja opintojen laajuus räätälöityy opiskelijan tavoitteen ja opiskelumuodon mukaan. Aikaisemmin hankittu ja osoitettu osaaminen otetaan huomioon opintoja suunniteltaessa.  

Opiskelumuodot

Nuorten lähiopinnot
 • Lähiopiskelu tapahtuu päivittäin Kaustisen toimipaikassa työjärjestyksen mukaisesti. Työjärjestys sisältää teoriatunteja, joissa hankitaan tietoa työn taustalle sekä käytännön oppitunteja, joissa opitaan hevostenhoitotöissä tarvittavia taitoja ja työmenetelmiä. Työjärjestys sisältää myös oppimista viikonloppuisin.
 • Opiskelijalla on tukenaan arjessa oma opiskeluryhmä, vastuuohjaaja, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, kuraattori, terveydenhoitaja ja psyykkari.
 • Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti oppituntien puitteissa koulun erilaisissa oppimisympäristöissä sekä työssäoppimisjaksoilla hevosalan yrityksissä.
 • Opiskelijan maksuton lounas ja päivällinen tarjoillaan ravintola HeviDelissä koululla ja aamupala hankitaan itse koulun tarjoamalla ostokortilla kaupasta.
 • Opiskelijalla mahdollisuus majoittua ohjatussa opiskelija-asuntolassa maksuttomasti.
 • Opiskelijalla on koulun toimesta tapaturmavakuutus opiskeluajalle.
 • Ensisijainen ja suositeltavin opiskelumuoto nuoriso-opiskelijoille.

Nuorten työvaltaiset-opinnot (koulutussopimus tai oppisopimus)
 • Työvaltaiset opinnot alkavat n. kolmen viikon lähiopetusjaksolla Kaustisen toimipaikassa.  Lähiopetusjakson aikana opiskelija perehdytetään opintoihin, henkilöstöön ja koulun toimintapahoihin, jotta opiskelulla on onnistumisen edellytykset. Opiskelijalle laaditaan HOKS.
 • Työpaikalla oppiminen työvaltaisissa opinnoissa: Opiskelija oppii pääsääntöisesti hevosalan yrityksessä koulutussopimuksella tai oppisopimuksella 4 pv viikossa. Työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa hankkimaan osaamista käytännön työtehtävissä. 
 • Lähiopetus: Opiskelijan työjärjestyksen mukaisesti kerran kuukaudessa lähiopetusviikko Kaustisen toimipaikassa, opiskelijalla mahdollisuus majoittua opiskelija-asuntolassa Kaustisella.
 • Verkko-opinnot: opiskelija osallistuu etäopetukseen, tekee oppimistehtäviä annetun ohjeistuksen mukaisesti It’s Learning alustalla. Työpaikalla opiskelun aikana varattu 1 pv viikossa verkko-opintoja varten.
 • Opiskelijan tuki: vastuuohjaajan, erityisopettajan, opinto-ohjaajan, kuraattorin, terveydenhoitajan ja psyykkarin tuki järjestetään hyödyntäen etäyhteyksiä. 
 • Opintososiaaliset edut määräytyvät valitun koulutusmuodon (oppisopimus tai koulutussopimus) mukaisesti.
 • Opiskelijalla on koulun toimesta tapaturmavakuutus opiskeluajalle.

Aikuisten monimuoto-opinnot
 • Monimuoto-opiskelu sisältää lähiopetusjaksoja noin kerran kuukaudessa Kaustisella ja verkko-opintoja sekä yksilöllisesti suunnitellun määrän opiskelua soveltuvassa hevosalan yrityksessä.   
 • Opiskelijan tuki: vastuuohjaajan, erityisopettajan, opinto-ohjaajan, kuraattorin ja terveydenhoitajan tuki järjestetään hyödyntäen etäyhteyksiä.
 • Opintososiaaliset edut määräytyvät valitun koulutusmuodon (oppisopimus tai koulutussopimus) mukaisesti.
 • Opiskelijalla on koulun toimesta tapaturmavakuutus opiskeluajalle.