"Tiimivalmennuksen myötä tiimi sai konkreettisia työkaluja, jotka kantavat pitkälle."

Tiimivalmennus puki toiminnan sanoiksi

Kotihoito alue 7:n sairaanhoitajatiimin henkilöstö osallistui aikuiskoulutuksen järjestämään tiimivalmennukseen, joka piti sisällään muun muassa tiimisopimuksen laatimisen sekä tiedonkulku- ja vuorovaikutustaitoihin liittyvää koulutusta.

– Tiimimme on toiminut vuodesta 2011. Olemme Kokkolassa ainoa kotihoidon tiimi, jossa kaikki työntekijät ovat sairaanhoitajia. Työmme on hyvin itsenäistä, mutta tarvitsimme yhteisiä pelisääntöjä sekä toimintamallien ja vastuutehtävien auki kirjoittamista, kertoo terveydenhoitaja Heta Aittomäki.

Hän kuvaa sairaanhoitaja Marjo Virran kanssa kotihoidon tehtävien muuttuneen vuosien varrella.

– Tuemme, motivoimme ja ohjaamme asiakkaiden kotona asumista kuntouttavalla työotteella. Asiakkaat ovat nykyään aiempaa iäkkäämpiä ja huonokuntoisempia Aittomäki kuvailee. Pyrimme siihen, että asiakas saisi asua kotona mahdollisimman pitkään.

- Asiakkaan kotona tehdään enemmän ja vaativampia hoitotoimenpiteitä kuin ennen, ja saattohoitoa annetaan yhä useammin kotioloissa kertoo Virta.

Sairaanhoitajatiimi tekee moniammatillista yhteistyötä eri tahojen kanssa. Myös tiimin muiden jäsenten tuki itsenäisessä työskentelyssä on tärkeää.

– On hyvä, että kaikille osapuolille on selvää, kuinka eri tilanteissa toimitaan. Tiimivalmennus selkiytti toimintaamme, emmekä olisi ilman ohjausta käyneet yhtä perusteellisesti toimintatapojamme läpi, Aittomäki ja Virta pohtivat.

Tiimivalmennuksen myötä tiimi sai konkreettisia työkaluja, jotka kantavat pitkälle.

– Tiimisopimukseen kirjattiin sovitut käytännöt ja vastuualueet. Aloitimme valmennuksen myötä tiimipalaverien säännöllisen pitämisen, ja kukin on vuorollaan vastuussa tiimin vetämisestä. Tiiminvetäjä toimii vuoden kerrallaan ja on yhdyshenkilö tiimiläisten ja esimiehen välillä, Virta kertoo.

Kiertävä tiiminvetäjyys vastuuttaa kunkin tiimiläisen vuorollaan, mitä he pitävät hyvänä asiana. Valmennuksesta saatiin eväitä myös toiminnan suuntaamiselle jatkossa, sillä uusia haasteita tulee työtehtävissä koko ajan vastaan.

– Tiimivalmennus sopi meille hyvin, sillä olimme innokkaita kehittämään toimintaamme. Ajankohtaista oli kirjata tiimin toimintatavat, mikä tapahtui luontevasti tiimivalmennuksessa. Koemme että uudet tai muuttuvat työyhteisöt varmasti hyötyisivät valmennuksesta.

Virta ja Aittomäki uskovat, että yhteisten, kirjattujen pelisääntöjen myötä uusien työntekijöiden perehtyminen on helpompaa. He kokevat myös oman työnteon selkeytyneen.