"Viidessä vuodessa huoltamo-kahvilatyöntekijästä huippuravintola Savoyn vuoromestariksi"

Resepti menestykseen

Adele Kinnunen, 22, on työsken­nellyt helmikuusta 2018 lähtien maineikkaan huippuravintola Savoyn vuoromestarina. Hän valmistui ravintolakokiksi Keski-Pohjanmaan am­mattiopistosta keväällä 2016. Kinnunen selviytyi arvostetun PRO-kisan ravintolan kokki -sarjan kärkikolmikkoon. Hän on myös voittanut ammattitaidon suomenmes­taruuden ravintolakokkilajissa. Menestys on seurannut toistaan ja vieläpä lyhyessä ajassa. Missä mahtaakaan piillä Kinnusen menestysresepti?

Helmikuusta 2018 alkaen huippura­vintola Savoyssa vuoromestarina toimivan Kinnusen työnkuvaan kuuluu työparinsa kanssa uusien annosten suunnittelu lounaalle, iltamenuuseen ja parin kuukauden välein vaihtuville a la carte -listoille. – Koen, että työni on olla jonkinlainen viestinviejä, sillä usein työkaverin tai alaisen on helpompi lähestyä vuoromestareita kuin keittiömestaria tai -päällikköä.

Kinnusen työtehtäviin kuuluvat myös esivalmistelutyöt ja serviisit, raaka-ainetila­usten tekeminen ja siivoaminen, joita tekee jokainen Savoyn keittiössä. Yksi tärkeä tehtävä hänellä on uusien harjoittelijoiden ja työntekijöiden perehdytys. – Savoyssa työn­tekijöiden vaihtuvuus on todella pientä, mikä on harvinaista tällä alalla, Kinnunen kertoo. Vuorot vaihtuvat viikoittain, ja joka osa-alueella keittiössä on kahdesta kolmeen kokkia, yksi per vuoro.

Kinnunen tekee vuoromestarin työtä niin sanotussa kallassa eli alkuruokaosastol­la. Työtehtäviin kuuluu kaikkea serviisien valmistelun ja loppusiivouksen väliltä. – Joskus tehtävää on todella paljon, erityises­ti kiireisimpinä aikoina, ja silloin aloitetaan aikaisemmin ja lopetetaan myöhemmin.

PRO 2019 -finaalipaikka täysi yllätys

Kinnunen oli suorastaan äimän käkenä saatuaan puhelun, josta ilmeni hänen olevan yksi vuoden 2019 PRO-kilpailun ravintolan kokki -sarjan kolmesta finalistis­ta. PRO-kisa huipentui tammikuun lopussa järjestettyyn PRO-gaalaan, jossa palkittiin valtakunnallisesti ruoka- ja ravintola-alan huipputekijöitä eri kategorioissa. – Se tuli täytenä yllätyksenä, sillä en tiennyt etukä­teen, että minua oli sinne ehdotettu.

Toki Kinnunen oli tietoinen tällaisesta PRO-kisasta, sillä hänen opettajansa Keski- Pohjanmaan ammattiopiston lehtori Vesa Saarinen, joka on yksi Kinnusen esikuvista, ylti kolmen parhaan joukkoon opettaja­sarjassa vuoden 2016 PRO-kisassa. – Siitä lähtien olen kisaa seurannut ja ylpeydellä katsonut siellä ehdolla olevia. Olen todella kiitollinen ja otettu, että pääsin finaaliin ja sain kokea hienon palkitsemisgaalan myös ehdokkaana.

Ammattitaitoisen kokin tärkeimmiksi ominaisuuksiksi Kinnunen listaa paineen­sietokyvyn ja kiireen hallinnan, joustavuu­den sekä luovuuden ja taiteellisen silmän.


Oman alan työuran alkujuuri Vitsarin Shellillä

Kinnusen ensimmäinen ravintola-alan työpaikka oli Kokkolan Vitsarissa sijaitseva Shellin huoltamo-kahvila, jossa hän työs­kenteli aika ajoin vuodesta 2013 vuoteen 2016. Kesän 2014 Kinnunen teki töitä lounaskahvila Matilda's Caféssa, joka oli hänen ensimmäinen työssäoppimispaik­kansa Kpedussa opiskelun aikana.

Kesäksi 2015 Kinnunen muutti Helsin­kiin ja työskenteli Helsinki-Vantaan lento­kentän henkilöstöravintolassa. Seuraavana vuonna valmistuttuaan ravintolakokiksi Keski-Pohjanmaan ammattiopistosta hän aloitti työt Roster Helsingin avauksessa; ensin rivikokkina ja ylennyksen jälkeen vuoromestarina. Tämän työpaikan Kinnu­nen sai Savoyssa ravintolakokin opintoihin liittyvän työssäoppimisen ansiosta.

Opiskeluaika ammattiopistossa

Keski-Pohjanmaan ammattiopiston opis­keluajoista Kinnusen mieliin on piirtynyt erityisesti kuuden viikon KV-vaihtojakso Espanjan Torreviejassa, ravintolakokkilajin ammattitaidon SM-finaali – Taitaja2016- kilpailu ja siihen valmentautuminen sekä Savoyssa tehty työssäoppimisjakso.

– Parasta Espanjan reissussa oli uuteen kulttuuriin tutustumisen ja itsenäistymi­sen ohella se, että sai yllättävän paljon vas­tuuta harjoittelun aikana ja pääsi oikeasti tekemään paljon ruokaa ja palvelemaan asiakkaita.

Ammattitaidon suomenmestaruuden voittamisesta on ollut Kinnuselle hyötyä käytännön työssä. Kinnunen on saanut siitä varmuutta etenkin vaativiin tilantei­siin, joissa tarvitaan paineensietokykyä ja kaaoksen hallintaa. – Taitaja-voiton myötä kehittynyt itsevarmuus antaa voimaa vielä tänäkin päivänä, hän myöntää.

Kinnunen kiittää Kpedua myös edellä mainituista opiskeluun liittyvistä mahdol­lisuuksistaan. Hän jakaa kiitosta kaikille häntä opettaneille. Erityiskiitokset menevät myös Taitaja-koutsina toimineelle ja kaik­kein mielenkiintoisimmat kurssit vetäneelle lehtori Vesa Saariselle.

Kehitys päättyy tyytyväisyyteen

Palataan jutun alkuun eli Kinnusen menestysreseptiin. Hän on alusta lähtien edennyt systemaattisesti jatkuvan itsensä kehittämisen tiellä. Kehitys kun päättyy tyytyväisyyteen. Alusta saakka Kinnusen työmoraali ja asenne sekä oppimishalu, intohimo ja nöyryys ovat pysyneet samoina, millä tiellä hän aikoo pysyä tulevaisuudes­sakin. – Ahkerasti ja uutterasti tekemällä onnistuu. Onnistumiset ruokkivat eli lisäävät itseluottamusta. Kohtele muita niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan -elämänviisaudesta Kinnunen pitää niin ikään kiinni jatkossakin.

Alalle haluaville tai alasta kiinnostuneille Kinnunen lausuu seuraavaa: – Tällä alalla oppii ruoanlaittotaitojen lisäksi niin paljon kaikkea muutakin, kuten esimerkiksi ih­misten kohtaamista ja tiimipelaamista, sekä tapaa upeita persoonia. Hän kannustaa eh­dottomasti ainakin kokeilemaan. – Luulen, että tämä vie mennessään aika monet. Mi­käli on valmis olemaan rohkea ja antamaan riittävästi aikaa oppimiselle. Suosittelen erityisesti luoville ja sosiaalisille ihmisille ravintolakokin uraa, Kinnunen sanoo.

Keittiömestarikoulutus, terveys ja onnellisuus etusijalla

Opiskelujen osalta luontainen jatkumo Kinnuselle olisi keittiömestarin koulutus, mikä todennäköisesti toteutuu jossain myö­hemmässä vaiheessa. Hän on kiinnostunut myös nuorten ohjaamisesta sekä alalla että alan ulkopuolella.

Kysyttäessä, mitä Kinnunen mahtaa tehdä viiden vuoden kuluttua, hän vas­taa: – Kuluneen viiden vuoden aikana on tapahtunut niin hurjasti kaikkea, mitä ei osannut ajatella tai suunnitella, saati sitten edes haaveilla. Toivottavasti olen tuolloin terve ja onnellinen, ja saan tehdä mielekästä työtä.

Adele Kinnunen

Teksti: Jussi Wiirilinna Kuvat: Tanu Perintö

Teksti on julkaistu Kpedu News-lehdessä 2019.