"Aina voimme olla parempia kuin eilen"

Lean on arkipäivää Meriuksella

Leanin mukainen ajattelumalli on ollut arkipäivää Meriuksella jo vuosien ajan, ja keväästä lähtien sitä on ryhdytty systemaattisesti toteuttamaan. Operatiivinen johtaja Toni Uunila kertoo, että Lean-ajattelun yksi keskeinen ajatus henkilöstön hyvinvoinnista, osaamisesta ja motivaatiosta huolehtiminen.  

– Kun nämä ovat kunnossa, seuraa hyviä asioita ja yritys menestyy. Me Meriuksella mittaamme työntekijöiden hyvinvointia kyselyjen avulla, ja teemme toimenpiteitä tulosten pohjalta. Olemme ottamassa käyttöön päivittäistä fiilismittarointia, ja sen lisäksi teemme laajempia puolivuosittaisia kyselyitä, Uunila kertoo.

Osaamista Meriuksella kehitetään kiinnittämällä huomiota osaamisen ja osaamiskapeikkojen tunnistamiseen. Motivaatiota ylläpidetään sillä, että asetetaan oikeat ihmiset oikeisiin positioihin niin, että jokainen pääsee loistamaan.

– Osaamistarpeisiin reagoidaan nopeasti, ja osaamista hankitaan lisää. Meillä on tavoitteena moninkertaistaa liikevaihto muutaman vuoden sisällä, ja tämä tarkoittaa myös henkilöstömäärän moninkertaistamista. Palkkaamme hyviä tyyppejä, ja muokkaamme työnkuvia heidän vahvuuksiensa mukaisesti.

Kuvassa Meriuksen operatiivinen johtaja Toni Uunila poseeraa palaverihuoneessa istuen.
Yksi Lean-prosessiin liittyvä toimenpide on asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen. – Tarkoituksena on rakentaa palvelupaketteja, joita on helppo myydä, ostaa ja toteuttaa, Uunila toteaa.  

 

Uunila kertoo Meriuksen panostavan hyvien tyyppien palkkaamisen lisäksi hyvään perehdyttämiseen. Hän kertoo hyvän perehdyttämisjakson maksavan itsensä takaisin monin verroin myöhemmässä vaiheessa.

– Tämän vuoden aikana olemme palkanneet jo yhdeksän uutta henkilöä, ja kasvu jatkuu myös tulevina vuosina. Jokainen uusi työntekijä käy kahden viikon henkilökohtaisesti suunnitellun intensiivijakson ja perehdytys jatkuu tämän jälkeenkin. Kun perehdytykseen käytetään riittävästi aikaa, vältytään monelta haasteelta myöhemmässä vaiheessa, Uunila toteaa.

Uunila kertoo, että yhtenä Leaniin liittyvänä toimenpiteenä on toimintaprosesseja ryhdytty selkiyttämään. Yhteisten raamien luominen ja pelisäännöistä sopiminen selkeyttää toimintaa.

– Kun reunaehdot ovat selvillä, vältetään sekaannuksia ja säästetään aikaa. Leanissa puhutaan työn standardoinnista ja prosessien vakioimisesta. Työntekijöiden vastuiden määrittely on iso osa tätä työtä. Vastuiden määrittely vähentää päällekkäisen työn tekemistä ja myös niiden kapeikkojen määrää, joista ei kukaan vastaa, Uunila kertoo.

Tavoitteena Meriuksella on Leanin avulla nopeuttaa virtausta ja lyhentää läpimenoaikoja poistamalla hukkaa prosesseista. Tämä näkyy organisaation tuottavuuden ja kannattavuuden paranemisena.

Meriuksen operatiivinen johtaja Toni Uunila poseeraa palaverihuoneessa muun henkilökunnan istuessa palaveripöydän äärellä.
Leanin mukaista mallia toteutetaan Meriuksella muun muassa rakentamalla muutaman hengen itseohjautuvia tiimejä. – Näin ollen osaaminen ei ole yhden ihmisen varassa, vaan tiimit ovat ongelmanratkaisukyvykkäitä ja itsenäisiä, Uunila toteaa.

 

Uunila kertoo aloittaneensa Lean-prosessin koko henkilöstön briiffaamisella alkusyksystä. Siinä yhteydessä käytiin läpi organisaation visiota ja strategisia tavoitteita, sekä sitä, miten niihin käytännössä päästään.

– Meillä on tosi hyvä ja innokas porukka täällä, eikä kukaan heitä kapuloita rattaisiin. Sain heti tuon ensimmäisen palaverin jälkeen työntekijöiltä viestejä, joissa he miettivät, miten voisivat jatkossa tehdä asioita fiksummin, Uunila kertoo tyytyväisenä.

Uunilan puheista käy ilmi, että kompetenssia Leaniin liittyvien asioiden läpiviemiseksi löytyy omasta takaa. Uunila kertoo, että hänen lisäkseen Meriukselta löytyy toinenkin sertifioitu Lean-asiantuntija ja -projektijohtaja.

– Olemme molemmat suorittaneet myös Lean Six Sigma -koulutuksia. Leaniin ja Six Sigmaan liittyvät koulutukset olen itse saanut Kpedun kautta, Uunila kiittelee. 

Lopuksi Uunila toteaa, että Lean on päättymätön matka, jota ei pitäisi ajatella projektina vaan pitkänä kehitysmatkana, jonka aikana syntyy jatkuvaa parantamista.

– Keskeinen asia on se, että aina voimme olla parempia kuin eilen.

 

Haluatko sinäkin kehittää yritystäsi Leanin avulla? Osallistu verkkokoulutuksena järjestettävään Lean-peruskoulutukseen! Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: https://bit.ly/2I3umBK

 

Kuvat: Eeva Huotari