"Tehokkaita toimintatapoja hae­taan Lean-menetelmiä hyödyntäen."

Laatua raksalle

– Tällaisissa tiloissa kelpaa olla ja työsken­nellä, toteaa rakennusliike NyConin toi­mitusjohtaja Håkan Nyman astellessaan sisään Kpedun rakennusalojen uusiin opis­kelutiloihin Kokkolan Talonpojankadulla.

Oppimisympäristön suunnittelussa työelämän edustajana mukana ollut Nyman kehuu, että tilat vastaavat tämän päivän rakennusalan tarpeisiin ja edesaut­tavat osaavan työvoiman valmistumista. Hän tietää, että mitä aikaisemmin opiskelijat pääsevät työs­kentelemään oikeanlaisilla koneilla ja laitteilla, sitä vähemmän he kaipaavat ohjeistusta työpaikalla val­mistumisensa jälkeen.

– Ennen ajateltiin, että ihan sama mitä koulussa oppii, loppujen lopuksi työt opettavat. Tänä päivä­nä sellainen ajattelutapa ei kanna kovinkaan pitkälle, Nyman toteaa.

 

Kuvassa iloinen opiskelija mittanauhan kanssa. 

 

Työelämälähtöistä opiskelua

Pitkän kokemuksen rakennusalalla kartut­tanut Nyman osaa arvostaa myös siistejä työskentelytiloja ja työympäristöstään hy­vää huolta pitäviä työntekijöitä. Hän tietää myös, että tulevia sellaisia astelee sankoin joukoin ammattiopiston käytävillä.

– Meillä on ollut paljon hyviä työssä­oppijoita tästä talosta, ja tälläkin hetkellä meillä on kaksi ahkeraa ja oma-aloitteista poikaa meidän remmissämme. Sellaiset henkilöt erottuvat joukosta, jotka pystyvät siivoamaan omat jälkensä ja pitämään työkalut ja tarvikkeet järjestyksessä.

Rakennusalojen toimialapäällikkö Tom Bjon kertoo, että teknisen osaa­misen lisäksi juurikin siisteys ja työtur­vallisuus ovat asioita, joihin opetuksessa panostetaan. Kun oppimisympäristöt ovat kunnossa, pysyy myös opiskelijoiden mielenkiinto ja mielekkyys opiskeluita kohtaan. Tehokkaita toimintatapoja hae­taan Lean-menetelmiä hyödyntäen.

– Käymme työskentelytilat läpi opis­kelijoiden kanssa päivittäin. Jos niistä löytyy huomautettava, merkataan ne ylös taululle, ja sieltä niitä lähdetään kiireel­lisyysjärjestyksessä purkamaan. Tällai­nen toimintatapa edesauttaa tehokkaan työskentelyn toteutumista jatkossakin. Opiskelijatkin ovat kommentoineet, että on mukava aloittaa aamulla työt, kun akkuporakone on oikeassa paikassa ja vielä valmiiksi ladattunakin, Bjon kertoo hymyillen.

– Tärkeintä on, että sekä työn lomassa että päivän päätteeksi siivotaan omat jätteet pois. Tämä on tarpeellista sekä viihtyvyyden että ensisijaisesti työturval­lisuuden vuoksi, hän jatkaa.

Nyman kuuntelee ja nyökyttelee hy­väksyvästi – hän tietää, että osaavat opis­kelijat tuovat tulevaisuudessa uusia ideoita ja toimintatapoja hänenkin yritykseensä.

– Tuntuu hienolta ajatella, että täältä valmistuvat tuovat tullessaan uudenlaisia näkökulmia ja tapoja tehdä töitä. Meidän muiden on sitten vain pysyttävä perässä, hän toteaa nauraen.

 

Kuvassa opiskelija maalaamassa kaidetta 

 

Osaavalle työvoimalle tarvetta jatkossakin

Nyman kertoo, että rakennusalalla on tällä hetkellä vakaa tilanne Keski-Pohjanmaan alueella. Uusia tekijöitä kaivataan jatkossa­kin, ja varsinkin lähivuosien eläköitymiset aiheuttavat piikin työ­voiman tarpeeseen. Tällä hetkellä NyConin palve­luksessa on 50 työntekijää.

– Haluamme jatkossa syventää yhteistyötä am­mattiopiston kanssa enti­sestään, ja tavoitteena on jatkossa löytää työssäop­pijoiden lisäksi enenevissä määrin myös työntekijöitä meidän palvelukseen. Bjon osaa kertoa, että myös tu­levaisuudessa on osaavaa työvoimaa tarjolla, sillä tälläkin hetkellä Kpedun rakennusalojen koulutuk­sissa opiskelee toista sataa nuorta ja aikuista joko pintakäsittelyalan, rakennusalan, sähkö- ja automaatio­alan tai talotekniikan ammattilaisiksi. Koulutuspaletti on vastikään saanut täydennystä, sillä pientalorakentamisen työvoimapoliittinen koulutus on polkaistu käyntiin Pietarsaaressa.

– Meillä on niin nuoria kuin aikuisia­kin opiskelijoita, ja kaikille aloille on ollut hyvin hakijoita. Olemme panostaneet ope­tuksen laatuun ja pyrkineet myös luomaan opiskelijoille mukavat oppimisympäristöt esimerkiksi pyytämällä heiltä ideoita tau­kotilojen viihtyvyyden parantamiseksi, Bjon kertoo.

Teksti: MARTINA STORE Kuvat: MALENA HAGLUND

Teksti on julkaistu Kpedu News-lehdessä 2019.

 

Kuvateksti: Hymy on herkässä sekä Tom Bjonilla (vas.) että Håkan Nymanilla kun he ihailevat opiskelutiloja.