"Ammattiopisto-opinnoilla voi jatkaa yliopis­toon saakka."

Amiksesta yliopistoon

Vuonna 2015 talonrakentajaksi Kpedusta valmistunut David Boutov pistäytyi vie­railulla katsomassa uusia rakennuskluste­rin opetustiloja. Davidille opiskeluajoista on erityisesti jäänyt mieleen vaihtojaksot Sak­sassa ja Puolassa, joissa hän sai näkemyksiä eri maiden rakennuskulttuureihin.

Ammattiopintojen jälkeen tie vei mie­hen Tampereelle insinööriopintoihin. Nyt Davidilla on valinnan paikka, kun hänellä on opiskelupaikka sekä Aalto yliopistossa että Tukholmassa kuninkaallisessa teknillisessä korkeakoulussa. Tällä hetkellä hän työsken­telee Pasilassa Triplassa turvallisuustyönjoh­tajana. David sai Kpedusta hyvän pohjan eri kielten ja kulttuurien ymmärtämiseen sekä käytännön työkokemusta rakennusalalta. Ne ovat olleet hyvät eväät jatko-opinnoille ja työuralle.

David on myös hyvä esimerkki siitä, että ammattiopisto-opinnoilla voi jatkaa yliopis­toon saakka.

– En ole kyllästynyt opiskelemaan, vaan haluan oppia lisää. Asenne ja motivaatio rat­kaisevat. Tärkeässä roolissa on ollut myös läheisten tuki ja kannustus.

 

David Boutov tuotantotiloissa

 

Teksti ja kuva: Eeva Huotari

Teksti on julkaistu Kpedu News-lehdessä 2019.