Ratkaisukeskeinen nuorisovalmentaja

Tavoite

Tavoitteena on syventää ammatillista osaamista ja oppia hyödyntämään ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä nuorten ja heidän perheiden sekä verkostojen kanssa työskenneltäessä. Tavoitteena on myös saada ajankohtaista tietoa nuorten mielenterveyteen liittyvistä haasteista ja oppia keinoja, joiden avulla nuorten mielenterveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia voi edistää ja tukea omassa työssään. Lisäksi tavoitteena on ammatillisen kasvun ja valmennuksellisen osaamisen myötä oppia tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksia ammattilaisena sekä sen myötä myös oman työssäjaksamisen ja hyvinvoinnin lisääntyminen.

Tavoitteena on, että koulutuksen suoritettuaan opiskelija
• tunnistaa erilaisia nuorten mielenterveyteen sekä kehitykseen liittyviä haasteita ja ilmiöitä
• tunnistaa, millaiset tekijät vaikuttavat nuoren kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin
• ymmärtää ratkaisukeskeisen työskentelyn perusperiaatteet
• osaa luoda hyvän ja arvostavan yhteistyösuhteen nuoren ja hänen läheistensä kanssa
• ymmärtää motivaatioon vaikuttavat tekijät ja osaa hyödyntää tätä omassa työssään
• osaa vahvistaa ja hyödyntää nuoren voimavaroja ja taitoja sekä luoda toiveikkuutta nuoren elämään
• osaa toimia hyvässä yhteistyössä hyödyntäen moniammatillista verkostoa ja tiimiä nuoren asioissa
• osaa soveltaa ja käyttää monipuolisesti ratkaisukeskeisiä ja systeemisiä menetelmiä omassa työssään nuorten kanssa
• pystyy hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja luovuuttaan uusien näkökulmien löytämiseksi haastavissakin tilanteissa
• oppii stressinhallinnan keinoja
• tunnistaa omaan hyvinvointiin ja työssäjaksamiseen liittyviä tekijöitä ja kuinka näitä voi vahvistaa

Kohderyhmä

Teetkö töitä nuorten parissa ja koet työsi merkitykselliseksi, mutta toisinaan tuntuu, että kaipaisit lisää keinoja tai työkaluja haastaviin tilanteisiin tai syvempää ymmärrystä ja osaamista nuorten ja heidän perheiden kanssa työskentelyyn? Tässä koulutuksessa saat tietoa keskeisistä ja ajankohtaisista nuorten mielenterveyden haasteista ja opit ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä, joita voit hyödyntää omassa työssäsi nuorten, heidän perheiden sekä verkostojen kanssa eri työympäristöissä. Pääset syventämään ammatillista osaamistasi kohti toimivampaa, arvostavampaa ja voimaannuttavampaa asiakastyötä hyödyntäen omia vahvuuksiasi ammattilaisena. Koulutuksessa pääset pysähtymään myös itsesi äärelle ja samalla kun asiantuntemuksesi ja valmennuksellinen osaamisesi karttuvat, mahdollistaa se myös oman itsetuntemuksesi sekä oman hyvinvointisi lisääntymisen.

Koulutus on tarkoitettu nuorten kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille ja asiantuntijoille. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä. Koulutukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta työskennellä nuorten kanssa.

Sisältö

Koulutuksen painopisteenä ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.
- Nuoruus kehitysvaiheena
- Ratkaisukeskeinen työskentely
- Ratkaisu- ja voimavarakeskeiset menetelmät
- Voimaannuttava valmennus ja terapeuttinen orientaatio
- Hyvän yhteistyösuhteen rakentaminen nuoren ja hänen perheensä kanssa
- Rakentava yhteistyö nuoren verkostojen kanssa
- Motivaation rakentuminen
- Nuoren sosiaalisten taitojen vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen
- Nuorten tunnetaitojen vahvistaminen
- Kouluun/opiskeluun liittyvät haasteet
- Neuropsykiatriset oireyhtymät
- Mielen ja tunne-elämän haasteet
- Traumaattiset kokemukset nuoren elämässä
- Seksuaali- ja sukupuoli-identiteetti
- Nuoren päihteiden käyttö ja riippuvuudet
- Nuoren itsetuhoinen tai väkivaltainen käyttäytyminen
- Syömishäiriöt
- Sosiaalisen median vaikutus nuorten elämässä
- Nuorten mielenterveyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen
- Resilienssin vahvistaminen
- Mielen ja kehon yhteys, stressinhallinta
- Työstä palautuminen ja työhyvinvoinnin edistäminen

Koulutus kestää noin vuoden ja sen voi suorittaa oman työn ohella. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena sisältäen lähiopetusta, itsenäistä opiskelua, pienryhmätyöskentelyä ja ryhmätyönohjausta. Koulutuspäivien rakenne koostuu teoriaosuudesta, käytännön harjoittelusta sekä työnohjauksellisesta osuudesta.

Koulutus koostuu:
• lähiopetuspäivistä (10 päivää Kälviä)
• pienryhmätapaamisista
• pienryhmän työohjauksista (3 krt x 2 opetustuntia verkossa)
• suomenkieliseen kirjallisuuteen perehtymisestä (3 kirjallisuusreflektiota)
• kehittämistyöstä (n.10 sivua), jossa opiskelija soveltaa ja hyödyntää oppimaansa
• tsenäisesti tehtävästä asiakastyön harjoittelusta (50h)

Koulutuspäivät Kälviällä ovat klo.9-16:
Syksy 2024: 26.-27.9. / 7.-8.11.
Kevät 2025: 16.-17.1. / 13.-14.3. / 15.-16.5.
Pienryhmätyöskentely ja verkkotyönohjaukset sovitaan erikseen lähipäivien aikana.

Lisätietoja

kouluttajat:
Jonna Koivisto, psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, rentoutumisvalmentaja.
Jonnalla on pitkä ja vankka työkokemus nuorten parissa työskentelystä eri rooleissa ja eri työympäristöissä. Viimeisimmät 10 vuotta Jonna on toiminut esihenkilönä haastavassa lastensuojelun sijaishuollossa sekä lapsille, nuorille ja perheille suunnatuissa kotiin tehtävissä palveluissa. Jonna on saanut kiitosta mm. siitä, että hän osaa innostaa ja oivalluttaa sekä herätellä uusia näkökulmia haastavissakin tilanteissa.

Akseli Ahola, ratkaisukeskeinen coach, ratkaisukeskeinen Master coach - Työnohjauksellinen valmennus, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Akseli on suosittu motivaatiopuhuja, sekä ratkaisukeskeisen työtavan lähettiläs. Akseli on kasvanut etuoikeutetussa asemassa. Hän on saanut ratkaisukeskeisen kotikasvatuksen, tai ainakin ollut sen koekaniinina, kun se rantautui 80-luvulla Suomeen. Puhujana kannukset on hankittu valmennuksien, eri tapahtumien ja tuhansien suorien radiolähetysten kautta.

Vierailevat kouluttajat

Kim Kannussaari, Ehyt Ry, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostoa (EPT-verkosto) koordinoivan yksikön päällikkö

Pekka Aarninsalo, mielenterveys- ja päihdeongelmiin perehtynyt lääkäri ja vaativan erityistason psykoterapeutti

Lisäksi mahdollisesti muita vierailevia kouluttajia

Huom!
Liitä hakemukseen liitetiedosto, josta löytyy seuraavat tiedot:
1. pohjakoulutus
2. kuvaus tämän hetkisestä työnkuvasta (erityisesti ihmisten kanssa tehtävästä auttamis- ja/tai keskustelutyöstä)
3. muu sosiaali- terveys-, opetus- tai kasvatusalan työkokemus
4. missä/miten aiot suorittaa koulutukseen sisältyvän harjoittelun
5. miten toivot hyödyntäväsi saamaasi koulutusta.

Hakemusta ei huomioida, jos liitetiedostoon pyydetyt tiedot puuttuvat. Täytä hakemus huolellisesti ja kirjaa liitetiedostoon pyydetyt asiat. Tiedot helpottavat opiskelijavalintoja etkä tule sivuutetuksi puutteellisten hakutietojen takia. Todistuskopioita ei tarvitse toimittaa hakuvaiheessa.

Hakuajan päättymisen jälkeen lähetämme hakijalle tietoa koulutuksen käynnistymisestä. Myös koulutuksen opiskelijavalinnat tehdään vasta kun hakuaika on päättynyt. Opiskelijavalintojen jälkeen pyydämme vahvistamaan opiskelupaikan.

Koulutushinta sisältää lähipäivien lounaat ja päiväkahvit, mahdollisen opetusmateriaalin sähköisenä.

Koulutusmaksu laskutetaan seitsemässä kuukausierissä jaettuna koulutuksen ajalle.

Opistolla on mahdollisuus majoittua 35 euroa/yö jaetussa 2hh huoneessa. Majoitushinta sis. aamupalan ja liinavaatteet.

Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen peruutetusta paikasta perimme 50% kurssihinnasta. Vahvistetun kurssipaikan jälkeen peruutetuista paikasta perimme koko kurssihinnan.
Keski-Pohjanmaan kansanopistolla on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli ryhmäkoko jää liian pieneksi.

Lisätietoja: Sisältöä koskevat lisäkysymykset vastuukouluttaja Jonna Koivistolta jonna.koivisto(at)itselle.fi
Koulutuksen käytännön järjestelyt info.kansanopisto@kpedu.fi

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Opistontie 1, 68300 KÄLVIÄ


Kysy koulutuksesta

Puhelin: 040 8085 035

Nepalilaissyntyinen Kabita K C, 24, tekee lähihoitajan työtä Koivurinteen pal­velukodissa Pietarsaaressa. Tällä hetkellä hän työskentelee intervallihoito-osastolla. Työtehtäviin kuuluu mm. asukkaiden hoivaa ja huolenpitoa sekä toimintakyvyn ja omatoimisuuden edistämistä.

Lue lisää

Kokkolalainen Olli Ontronen oli jämäh­tänyt kaupan alalle 11 vuodeksi, vaikka ei kokenutkaan alalla vallitsevan raha ratkai­see -mentaliteetin sopivan hänen luon­teelleen. Vuonna 2017 hän päätti vihdoin ryhtyä miettimään uusia mahdollisuuksia työrintamalla, ja hakeutui opiskelemaan lähihoitajaksi.

Lue lisää

Terveydenhoitoala tulee tulevaisuudessa kärsimään yhä merkittävämmästä työvoi­mapulasta, ja siksi kaikki apukädet ovat tarpeen – vaikkapa robotin muoviset sel­laiset. Keski-Pohjanmaan ammattiopiston OnniRobo -hankkeessa työskentelevät hoitotyön opettajat Anssi Pulkkinen, Sonja Pynssi ja Niko Kaukonen sekä IT- ja media-alan opettaja Kirsi Oikari­nen saivat hiljattain käydä tutustumassa Örebrossa sijaitsevaan innovaatioasun­toon, jossa esiteltiin uusia apuvälineitä hoitajien työnteon helpottamiseksi.

Lue lisää

Sanotaan, että sote-alalla työskennellään kutsumusammatissa. 19-vuotiaan lähihoitajaopiskelija Iida Ojan kohdalla väite pitää jokseenkin paikkansa.

Lue lisää

Kokkolassa Kirkonmäen päiväkodissa työskentelevä Kira Myllykangas kertoo päätyneensä alalle omakohtaisten kokemusten innostamana.

Lue lisää

Yli kymmenen vuotta kaupan alan töitä tehnyt Marika Andersson-Petäjä allekirjoittaa tutun totuuden, jonka mukaan hoitoala on kutsumusammatti.

Lue lisää

Viisi vuotta Kokkolassa asunut Bishow Kunwar opiskelee lähihoitajaksi. Nepalista Suomeen muuttanut Kunwar kävi Kokkolaan muutettuaan ensin kielikurssin, jonka jälkeen hän hakeutui sosiaali- ja terveysalalle valmistavaan koulutukseen.

Lue lisää

Ensihoidon osaamisalasta valmistunut lähihoitaja Pasi Saari aloitti heti valmistuttuaan työt hoitotason ambulanssissa Pietarsaaressa.– Unelmatyöpaikka, hän toteaa hymyssä suin.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysala oli viimeisenä Vilhelmiina Kellokosken uratoivelistalla nuorena. Tie veikin hänet Etelä-Suomeen ensin ravintola-alan työhön ja sitten puutarha-alan opintojen jälkeen kukkakauppaan töihin. 

Lue lisää

Piia Koski-Vähälä Kannuksesta opiskelee aikuisopintoina sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa. Hän aloitti opinnot syksyllä 2014 ja valmistuu mielenterveyden ja päihdetyön osaamisalalta lähihoitajaksi lokakuussa 2016.

Lue lisää

Keskussairaalassa päivystävät kesälääkärit kävivät ennen kesätöiden alkua Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Kiurun koulutuksessa Hyvinvointikampuksella. Lääkärit harjoittelivat simulaatiotilassa käytännön toimenpiteitä elvytystilanteessa.

Lue lisää

Kätilön ja karjakon töistä lapsena haaveillut Lea Haasala on työskennellyt jo pitkään hoiva-alalla. Esimies ehdotti hänelle eräänä päivänä kahvipöydässä Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittamista työn ohessa.

Lue lisää

Ilkka Tossavainen valmistui hierojaksi kesäkuussa. Tiivis opiskelu vaati aikatauluttamista ja taloudenkin osalta tasapainottelua, mutta alanvaihtajaa motivoi unelma, jonka hän oli päättänyt toteuttaa.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa opiskeleva kokkolalainen Joonatan Kinnunen valitsi alan siksi, että hän haluaa auttaa ihmisiä. Kinnunen on yksi niistä lähihoitajaopiskelijoista, jotka hakivat ja pääsivät erikoistumaan ensihoidon osaamisalaan. Ensihoitajat valitaan soveltuvuuskokein, jossa on sekä kirjallinen että fyysinen osuus.

Lue lisää

Kälviäläinen Marika Kamula (25) valmistui lähihoitajaksi vuonna 2010. Tuolloin hän valitsi osaamisalakseen lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon. Valinta osui tavallaan kohdilleen, sillä Marika jäi tuolloin äitiyslomalle ja lopulta hän oli kotona kolmen pienen lapsensa kanssa.

Lue lisää

Luotolaiset Emilia Niemelä ja Fanny Svenfelt ovat opiskelleet suomen kieltä yläasteelta lähtien. Täysin ruotsinkielisellä kotiseudulla suomea käytetään kuitenkin vähän, joten tytöt hakeutuivat yläasteen jälkeen Kokkolaan opiskelemaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa.

Lue lisää

Pietarsaaressa asuva Ikra Osman pääsi Suomeen perheensä kanssa seitsemän vuotta sitten. Nyt 18-vuotias nuori nainen opiskelee viimeistä vuotta lähihoitajaksi ja tähtää työelämään.

Lue lisää

Oral Hammaslääkärit -ketjun Kokkolan toimipaikassa oli tarvetta uusille työntekijöille. Henkilöstöhankinnassa oli aiemmin koettu haasteita, joten luontevaksi vaihtoehdoksi muodostui oppisopimuksella kouluttaminen. Tavoitteena oli, että lähihoitajan taustakoulutuksella olevat oppisopimuskoulutettavat suorittaisivat suunhoidon osaamisalan kaksi tutkinnon osaa noin vuoden mittaisen koulutuksen aikana työpaikalla oppien, ja heille solmittaisiin vakituiset työsopimukset Oralille valmistumisen jälkeen.

Lue lisää

Hilda Nopanen, 26 on hyvä esimerkki siitä, että harrastuksesta voi kehittyä ammatti, sekä myös siitä, että jatko-opintoihin voi hakeutua lähihoitajan papereilla.

Lue lisää