Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden osaamisala

Tavoite

Maatalousalan perustutkinnossa (osaamisala maatilatalous) hankitaan osaaminen maaseutuyrityksen laaja-alaisiin työtehtäviin. Tutkinnon suorittaneella on syvällinen osaaminen peltojen kasvukunnon ylläpidosta ja kasvien kasvuun vaikuttavista tekijöistä sekä maatalouden yritystoiminnasta.

Tutkinnon valinnaisissa tutkinnon osissa osaamista voi hankkia mm. tuotantoeläinten hoitoon, kasvinviljelyyn, metsätalouteen, maatilarakentamiseen tai maatalouskoneiden huoltamiseen ja korjaamiseen.

Kohderyhmä

Tutkinto soveltuu esim. aloitteleville maatalousyrittäjille tai tilatyöntekijöille ja lomittajille, joilta puuttuu alan peruskoulutus. Koulutukseen hakeutuvalta ei edellytetä alan työkokemusta ja se soveltuu myös sukupolvenvaihdoskoulutukseksi.

Ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon jo suorittaneet voivat hakeutua ammatillisiin perustutkintoihin jatkuvassa haussa, joka mahdollistaa ympärivuotisen koulutukseen hakeutumisen.

Yhteishaun päättymisen jälkeen myös ilman opiskelupaikkaa olevat nuoret hakeutuvat koulutukseen jatkuvan haun kautta.

Sisältö

Maatalousalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Tutkinnossa on paljon valinnaisuutta. Valinnaisia tutkinnon osia voi valita esim. oman tilan tai työpaikan tuotantosuunnan mukaan. HUOM. Mahdollista on suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia opiskelijan omien tarpeiden mukaan (esim. nuoren viljelijän aloitustuen ehtojen edellyttämä koulutus).

Koulutukseen valituille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa aikaisemmin hankittu osaaminen huomioidaan. Aikaisemmin hankittu osaaminen vaikuttaa opintojen sisältöihin ja kestoon. Opinnot suunnitellaan jokaiselle henkilökohtaisesti. Opiskelu voi sisältää lähi- ja etä- sekä verkko-opintoja ja työpaikalla esim. omalla kotitilalla tai muilla maatiloilla tapahtuvaa osaamisen hankkimista.

Tutkinto suoritetaan työpaikoilla järjestettävissä näytöissä osoittamalla osaaminen aidoissa työtehtävissä ja työprosesseissa. Opinnot kestävät henkilökohtaistamisesta riippuen noin 1-3 vuotta.

Jatkuvan haun kautta opinnot on mahdollista aloittaa opiskelijalle parhaiten sopivana ajankohtana. Tutkinnon tai osia siitä voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Linkistä pääset katsomaan tietoja tutkinnon toteutuksesta Kannuksessa
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/amops/1285650/tiedot

Linkki tutkinnon perusteisiin

Lisätietoja

Tutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Maatalousalan perustutkinnon suorittaneelle jatko-opiskelupaikaksi soveltuu hyvin luonnonvara-alan ammattikorkeakoulu (agrologi AMK). Osaamista voi syventää tai hankkia erikoisosaamista myös Maatalousalan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen eri osaamisaloilla.

Lisätietoja koulutuksesta:
Eija Mäki-Ullakko, p. 044 725 0637

Hakijapalvelut, p. 040 808 5010
hakijapalvelut(at)kpedu.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Ollikkalankatu 3, 69100 KANNUS


Hakijapalvelut

Puhelin: 040 808 5010

Sotkamossa asuva Riikka Mäkäräinen työskentelee rajavartijana ja koiranohjaajana Kainuussa sijaitsevalla Kuhmon rajavartioasemalla.