Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen, Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon osa

Tavoite

- opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa luonto- ja elämystoimintaa
- opiskelija osaa järjestää luonto- ja elämystoimintaa huomioiden turvallisuusasiat
- opiskelija osaa ottaa huomioon luonto- ja elämystoiminnan merkityksen ja mahdollisuudet - opiskelija osaa yksilön kasvun ja yhteisöllisyyden tukemisessa ja hyvinvoinnin edistämisessä
- opiskelija osaa suunnitella ja järjestää retken tai leirin sekä ohjata luonnossa liikkumista
- opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa seikkailukasvatusta osana luonto- ja elämystoimintaa
- opiskelija osaa ohjata luonto- ja elämystoimintaa eettisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti
- opiskelija osaa arvioida ja kehittää luonto- ja elämystoiminnan taitojaan.

Kohderyhmä

Sinulle, joka olet kiinnostunut luonto- ja elämystoiminnasta ja haluat toimia ohjaajajana luontoympäristössä.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon osan, luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen, suorittamalla saat valmiuksia luonto- ja elämystoiminnan ohjaamiseen. Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen antaa valmiudet retken ohjaamiseen luonnossa tapahtuvan kokemuksellisen oppimisen avulla. Luonto oppimisympäristönä tarjoaa hienot puitteet retkeilylle ja seikkailukasvatukselle. Jos sinua kiinnostaa luonnossa liikkuminen, retkeily, erätaidot ja haluat ohjata seikkailu- ja luonto- ja elämystoimintaa, niin tämä tutkinnon osa sopii sinulle.

Sisältö

- luonto- ja elämystoiminnan suunnittelu, menetelmät ja ohjaaminen
- eräruuan valmistus
- luontoseikkailun turvallisuusasiakirjat
- luontotoiminnan varusteet
- retki- ja leiritoiminta
- vaellus Hetta-Pallas reitillä
- kestävä kehitys
- seikkailu- ja elämyspedagogiikka

Koulutuksen aikataulu:
25.5. klo 9.15–16
26.5. klo 9.15–16
1.6. klo 9.15–16
2.6. klo 9.15–16
Koulutus sisältää vaelluksen Pallas-Hetta reitillä 6.-10.6., vaelluksen omakustannusosuus 30€.

Linkki tutkinnon perusteisiin

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta:
Reima Virkkala, p.044 725 0725
reima.virkkala(at)kpedu.fi
tai
Hakijapalvelut, p. 040 808 5010
hakijapalvelut(at)kpedu.fi

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Opistontie 1, 68300 KÄLVIÄ


Hakijapalvelut

Puhelin: 040 808 5010

Keski-Pohjanmaan kansanopistosta löytyy ihanteellinen oppimisympäristö, joka tukee yhteisöllisyyttä, ja jossa kaikki oppivat toisiltaan. Siellä opitaan arvostamaan, ymmärtämään ja suvaitsemaan myös erilaisuutta. Osalle opiskelu on tietynlainen pysähtymisen paikka, kun taas toiset ovat kehittämässä osaamistaan ja ammattitaitoaan.

Lue lisää

Nivalalainen Henna Parttimaa opiskelee nyt toista vuotta nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi. Ala valikoitui yläkoulun yhteishaussa hieman sattumalta.

Lue lisää

Valtteri Konttila valmistui nuoriso- ja vapaa-ajanohjaakaksi, ja työskentelee tällä hetkellä erityisryhmien ohjaajana. 

Lue lisää

Kun 17-vuotias Kannuksesta kotoisin oleva Rianne Särkioja aloitti opintonsa Kpedun Kälviän toimipaikassa, muutti hän samalla ensi kertaa omilleen. Hän kertoo, että ensimmäiset päivät asuntolassa olivat jännittäviä.

Lue lisää