Hoiva-avustajakoulutus, työpainotteinen toteutus

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on työllistyä hoiva-alan avustaviin tehtäviin alueen sosiaali- ja terveysalan yksiköihin, esimerkiksi hoitoapulaisen tehtäviin. Koulutusta on suunniteltu yhteistyössä alueen työnantajien kanssa.

Koulutustoteutus on työpainotteinen ja pääpaino on työelämässä tapahtuvassa oppimisessa. Koulutuksessa on tavoitteena työllistyä oppisopimuksella alueen sosiaali-ja terveysalan yksiköihin.

Koulutuksen teoriaopetukseen on mahdollista osallistua myös kauempaa etäyhteyksin.

Koulutuksen jälkeen on mahdollista jatkaa opintoja lähihoitajan tutkintoon.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu hoiva-alasta kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat työskennellä sosiaali- ja terveysalalla hoiva-avustajan tai hoitoapulaisen tehtävissä alueen työelämässä.

Hakijoilta edellytetään sellaisia alalle soveltuvia henkilökohtaisia ominaisuuksia, hyvää fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa ja riittävää kielitaitoa, jotka mahdollistavat toimimisen toisen henkilön apuna ja tukena (B1.1. suomen kieli).

Sosiaali- ja terveysalan osalta on erityisen tärkeää huomioida alalle soveltuvuus (Soralaki).

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla sairaudet, jotka
rajoittavat toimintakykyä tai estävät käytönnön tehtävissä tai työssä
toimimisen:

- psyykkiset sairaudet, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus,

- fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat,

- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Jos opiskeluun kuuluu alaikäisten kanssa työskentelyä edellytetään, että
jokainen opiskelijaksi valittu esittää rikosrekisteriotteen.

Lisätietoa: https://bit.ly/2njUFsY

Sisältö

Koulutus sisältää Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osat:

1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
- Kasvatus-sosiaali- ja terveysalan säädökset, määräykset ja toimintaperiaatteet
- Ammatillinen vuorovaikutus ja ammattietiikka
- Kasvun ja osallisuuden edistämisen suunnittelu, toteutus ja arviointi
- Esteettömyys ja apuvälineet
- Aseptiikka ja ensiapu

2. Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp
- Eettisten periaatteiden noudattaminen ikääntyvien hoitotyössä, iäkkään mielekkään arjen edsitäminen, toimintakyvyn edistäminen ja voimavarakeskeisen ja osallistavien menetelmien käyttäminen
- Muistisairaan ihmisen avustaminen
- Saattohoito periaatteiden noudattamaninen

Koulutus sisältää teoriaopintoja pääsääntöisesti noin 1 päivä / viikko, verkko-opintoja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Teoriaopetus järjestetään pääsääntöisesti lähi-/etäopetuksena. Teoriaopintojen toteutustapa tarkentuu lähempänä koulutuksen alkua opiskelijoiden tarpeen mukaisesti.

Linkki tutkinnon perusteisiin

Lisätietoja

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella oppisopimuksen edellytysten täyttyessä.

Lue lisää oppisopimuksesta:
https://www.kpedu.fi/tyoelamalle/oppisopimuskoulutus


Hakemuksia käsitellään niiden saavuttua. Kaikki hakijat haastatellaan.

Lisätietoja:
Leena Sundell, puh. 044 725 0563 tai leena.sundell(at)kpedu.fi
Hakijapalvelut, puh. 040 808 5010 tai hakijapalvelut(at)kpedu.fi

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Närvilänkatu 8, 67100 KOKKOLA


Hakijapalvelut

Puhelin: 040 808 5010

Nepalilaissyntyinen Kabita K C, 24, tekee lähihoitajan työtä Koivurinteen pal­velukodissa Pietarsaaressa. Tällä hetkellä hän työskentelee intervallihoito-osastolla. Työtehtäviin kuuluu mm. asukkaiden hoivaa ja huolenpitoa sekä toimintakyvyn ja omatoimisuuden edistämistä.

Lue lisää

Kokkolalainen Olli Ontronen oli jämäh­tänyt kaupan alalle 11 vuodeksi, vaikka ei kokenutkaan alalla vallitsevan raha ratkai­see -mentaliteetin sopivan hänen luon­teelleen. Vuonna 2017 hän päätti vihdoin ryhtyä miettimään uusia mahdollisuuksia työrintamalla, ja hakeutui opiskelemaan lähihoitajaksi.

Lue lisää

Terveydenhoitoala tulee tulevaisuudessa kärsimään yhä merkittävämmästä työvoi­mapulasta, ja siksi kaikki apukädet ovat tarpeen – vaikkapa robotin muoviset sel­laiset. Keski-Pohjanmaan ammattiopiston OnniRobo -hankkeessa työskentelevät hoitotyön opettajat Anssi Pulkkinen, Sonja Pynssi ja Niko Kaukonen sekä IT- ja media-alan opettaja Kirsi Oikari­nen saivat hiljattain käydä tutustumassa Örebrossa sijaitsevaan innovaatioasun­toon, jossa esiteltiin uusia apuvälineitä hoitajien työnteon helpottamiseksi.

Lue lisää

Sanotaan, että sote-alalla työskennellään kutsumusammatissa. 19-vuotiaan lähihoitajaopiskelija Iida Ojan kohdalla väite pitää jokseenkin paikkansa.

Lue lisää

Kokkolassa Kirkonmäen päiväkodissa työskentelevä Kira Myllykangas kertoo päätyneensä alalle omakohtaisten kokemusten innostamana.

Lue lisää

Yli kymmenen vuotta kaupan alan töitä tehnyt Marika Andersson-Petäjä allekirjoittaa tutun totuuden, jonka mukaan hoitoala on kutsumusammatti.

Lue lisää

Viisi vuotta Kokkolassa asunut Bishow Kunwar opiskelee lähihoitajaksi. Nepalista Suomeen muuttanut Kunwar kävi Kokkolaan muutettuaan ensin kielikurssin, jonka jälkeen hän hakeutui sosiaali- ja terveysalalle valmistavaan koulutukseen.

Lue lisää

Ensihoidon osaamisalasta valmistunut lähihoitaja Pasi Saari aloitti heti valmistuttuaan työt hoitotason ambulanssissa Pietarsaaressa.– Unelmatyöpaikka, hän toteaa hymyssä suin.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysala oli viimeisenä Vilhelmiina Kellokosken uratoivelistalla nuorena. Tie veikin hänet Etelä-Suomeen ensin ravintola-alan työhön ja sitten puutarha-alan opintojen jälkeen kukkakauppaan töihin. 

Lue lisää

Piia Koski-Vähälä Kannuksesta opiskelee aikuisopintoina sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa. Hän aloitti opinnot syksyllä 2014 ja valmistuu mielenterveyden ja päihdetyön osaamisalalta lähihoitajaksi lokakuussa 2016.

Lue lisää