Maksuttomat räätälöidyt kolutusinfot

Kehitä yrityksesi osaamista!

  1. Etusivu
  2. Osuvakoulutus Oy
  3. Maksuttomat räätälöidyt koulutusinfot
  • Jotpa logo
  • Jokiedun logo
  • OSAO_Edu_Logo_RGB_sininen_
  • edukai_logo_cmyk
  • Osuvakoulutus logo 2022 sin

Ilmaiset koulutusinfot työpaikoille

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on yksi tehokkaimmista keinoista lisätä yrityksen kannattavuutta. Yritysten johto ja työntekijät eivät kuitenkaan välttämättä tiedä, kuinka työntekijöiden kouluttautuminen voidaan kytkeä osaksi työntekoa, ja millaisia erilaisia mahdollisuuksia paikalliset koulutuksenjärjestäjät tarjoavat. Koulutusinfoissa tarjotaan tätä tietoa kertomalla kattavasti alueen koulutustarjonnasta, mahdollisuuksista kouluttautua työn ohella, koulutuksen rahoitusmahdollisuuksista sekä ohjausta tarjoavista tahoista.

Koulutusinfo on maksuton ja sisältö suunnitellaan osaamistarpeisiin peilaten. Info pidetään organisaation toimitiloissa, muussa erikseen sovitussa paikassa tai Teams yhteyden välityksellä haluttuna ajankohtana. Sopivan ajankohdan voi valita aina kesäkuun 2024 loppuun asti. Koko henkilöstö on tervetullut infoon, vaikka tavoitteena onkin saavuttaa etenkin pelkän yleissivistävän koulutuksen varassa olevat työntekijät.

Koulutusinfo on tarkoitettu yritykselle, voittoa tavoittamattomalle yhdistykselle, säätiölle tai seurakunnalle, jonka toimipaikka sijaitsee Kokkolassa tai Kannuksessa ja joka työllistää 3-149 henkilöä. Henkilöstössä tulee olla vähintään yksi pelkän yleissivistävän koulutuksen (peruskoulu, kansakoulu, keskikoulu, lukio) varassa oleva henkilö, joka ei ole parhaillaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Kyseisen henkilön tulee myös osallistua koulutusinfoon.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpa) käynnistämä valtakunnallinen hakevan toiminnan pilotti on osa tutkimuskokonaisuutta, jossa selvitetään, lisäävätkö koulutustiedon jakaminen ja koulutusinfot ihmisten osallistumista koulutukseen. Pilotissa toteutetaan yritysten osaamistarpeisiin räätälöityjä henkilöstön osaamisen kehittämiseen kannustavia koulutusinfoja, joissa kerrotaan kattavasti alueen koulutusmahdollisuuksista. Pilottia toteutetaan samanaikaisesti ympäri Suomen. Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla pilotin toteutuksessa ovat yhteistyössä mukana Osuvakoulutus Oy, OSAO Edu Oy, Jokiedu Oy ja Edukai Oy.

Osuvakoulutus Oy on täydennyskoulutuksen moniosaaja, joka tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita täydennyskoulutuspalveluja henkilö- ja yritysasiakkaille sekä julkisen sektorin toimijoille. Osuvakoulutus Oy on Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä Kpedun omistama yhtiö.


Lisätietoja:

osuvakoulutus@kpedu.fi, 040 807 3502