Parisuhdetangokurssi

Tavoite

Parisuhdetango
Parisuhdetangossa kehitetään ja syvennetään vuoropuhelua ja kommunikaatiota yhdessä oman kumppanin kanssa. Se on rento tapa viettää aikaa yhdessä, vahvistaa yhteyden tunnetta ja läheisyyttä ja luo tilaa yhdessä jakamisen kokemuksille.
Aito vuoropuhelu
Parisuhdetangossa pyritään aitoon, intuitiiviseen ja selkeään kommunikaatioon. Se perustuu yksinkertaisiin, selkeisiin ja asteittain haastavimpiin pariharjoituksiin.
Harjoitukset vahvistavat parisuhdetta, luottamusta ja kommunikaatiota. Se auttaa paria lähestymään toisiaan, lisää avoimuutta uusille kokemuksille, valinnoille ja ratkaisuille ja lisää parin herkkyyttä toistensa tarpeita kohtaan. Uudet kokemukset luo uudenlaista dialogia, ja uusi dialogi saa aikaan uudenlaista vuorovaikutusta.
Prosessi
Parisuhdetango on prosessi, jossa puolisot löytävät jotakin uutta sekä itsestään että omasta puolisostaan ja jossa he löytävät heidän oman uniikin tanssin. Tanssi on työkalu, joka tuo heidät aina toisilleen fyysisesti ja emotionaalisesti läsnöoleviksi ja kuunteleviksi.
Läsnäoloa ja kuuntelua
Parisuhdetango on todellisen johtaja-seuraaja-dynamiikan toteuttamista käytännössä. Molemmilla kumppaneilla on yhtä vaikutusvaltainen rooli. Jotta löydetään yhteinen flow-tila ja liikutaan synkronoidusti yhdessä, tarvitaan molemmilta läsnäoloa ja kuuntelua. Se on keino lähestyä parisuhteen haasteita eri näkökulmasta, aktivoida ja sitouttaa molemmat osapuolet löytämään ratkaisuja yhdessä.
Jos fyysinen kontakti parisuhteessa puuttuu tai on vähäistä, voidaan sitä turvallisesti ja kunnioittavasti työstää parisuhdetangon avullla. Yhteinen tanssi avaa lukkoja ja luo tilan, jossa vuorovaikutusta, luottamusta ja läheisyyttä edistetään.
Flow-hetkien kokemuksia
Parisuhdetangossa opetellaan vastaamaan toisen impulsseihin ja intentioihin positiivisella ja luovalla tavalla, flow-hetkien kokemuksia yhdessä tanssiessa, oman balanssin että yhteisen balanssin säilyttämistä ja tanssimaan yhdessä jaetussa intiimissä tasapainossa ja myös liikkumaan yhteisestä balanssista pois, jotta voidaan luoda uusia dynaamisia mahdollisuuksia.

Kohderyhmä

Parisuhdetangossa ei tarvita aikaisempaa kokemusta tanssista. Se perustuu yksinkertaisiin ja selkeisiin harjoituksiin. Parisuhdetango on tarkoitettu kaikenlaisille pariskunnille.

Sisältö

Peruselementit
Parisuhdetango perustuu 9 peruselementtiin: kosketus, luottamus, tasapaino, Intentio, suunta, sitoutuminen, joustavuus, symmetria/epäsymmetria ja flow. Tutkimalla näitä kutakin elementtiä erikseen, opitaan ymmärtämään mistä elementeistä kommunikaatio muodostuu ja miten niitä kaikkia lopulta yhdistelemällä syntyy hienovarainen, avoin ja soljuva yhteinen tanssi.

Omanäköinen tanssi
Nämä harjoitteet muodostavat perustan parisuhdetangolle. Viejän ja seuraajan roolit sekoittuvat toisiinsa ja tanssista tulee molempien myötävaikutuksella aito ja kokonaisvaltainen tanssikokemus. Pyrkimyksenä on, että parit luovat omanäköisen tanssin. Tanssin, joka luo jatkuvasti itseään. Tanssin, joka muuttuu ja muokkaa tanssijoita sekä tanssijoiden suhdetta toisiinsa. Samaan tapaan kuin toimiva parisuhde luo jatkuvasti itseään. Suhde, joka muuttuu ja muokkaa yksilöä ja yksilöiden suhdetta toisiinsa.

Kurssi toteutetaan klo 9-14 molempina kurssipäivinä.

Lisätietoja

kouluttajat: Minna Tuovinen ja Martin Heslop
Minna ja Martin ovat tanssitaiteilijoita ja kouluttajia. He ovat työskennelleet, luoneet ja eläneet yhdessä 30 vuoden ajan. Heidän uniikki yhdistelmänsä tangosta ja nykytanssista on vienyt heitä ympäri maailmaa. He ovat 15 vuoden ajan vierailleet säännöllisesti Argentiinassa, jossa he he ovat opiskelleet tangoa, myös toteuttaneet useita esityskiertueita, kansainvälisiä yhteistyöprojekteja, tanssidokumentteja sekä luoneet teoksia. Parisuhdetango on tulosta kymmeniä tuhansia tunteja yhdessä tanssien vietetystä ajasta. Lisätietoa https://parisuhdetango.fi , https://improtango.fi sekä https://hyvinyhdessa.fi

Hinta: 165€/ hlö, pariskunnalta 330€.

Kunkin osallistujan tulee ilmoittautua kurssille.
(Ei riitä, että vain toinen ilmoittautuu.)

Kurssihinta sisältää koulutuspäivien lounaat. Majoitusmahdollisuus Keski-Pohjanmaan kansanopistolla Kälviällä 35 euroa/yö jaetussa 2hh huoneessa. Majoitushinta sis. aamupalan ja liinavaatteet.

Huom!
Lähetämme tietoa koulutuksen käynnistymisestä ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.
Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen peruutetusta tai kokonaan peruuttamatta jätetystä kurssista perimme koko kurssihinnan. Keski-Pohjanmaan kansanopistolla on oikeus perua kurssi, jos osallistujia ei tule riittävästi.

Lisätietoja: info.kansanopisto@kpedu.fi

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Opistontie 1, 68300 KÄLVIÄ


Kysy koulutuksesta

Puhelin: 040 8085 035

Keski-Pohjanmaan kansanopistosta löytyy ihanteellinen oppimisympäristö, joka tukee yhteisöllisyyttä, ja jossa kaikki oppivat toisiltaan. Siellä opitaan arvostamaan, ymmärtämään ja suvaitsemaan myös erilaisuutta. Osalle opiskelu on tietynlainen pysähtymisen paikka, kun taas toiset ovat kehittämässä osaamistaan ja ammattitaitoaan.

Lue lisää

Nivalalainen Henna Parttimaa opiskelee nyt toista vuotta nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi. Ala valikoitui yläkoulun yhteishaussa hieman sattumalta.

Lue lisää

Valtteri Konttila valmistui nuoriso- ja vapaa-ajanohjaakaksi, ja työskentelee tällä hetkellä erityisryhmien ohjaajana. 

Lue lisää

Kun 17-vuotias Kannuksesta kotoisin oleva Rianne Särkioja aloitti opintonsa Kpedun Kälviän toimipaikassa, muutti hän samalla ensi kertaa omilleen. Hän kertoo, että ensimmäiset päivät asuntolassa olivat jännittäviä.

Lue lisää

Toholammen kunnan varhaiskasvatus on ottanut oppisopimuksen käyttöön vastatakseen henkilöstön rekrytoinnin haasteisiin.

Lue lisää

Kasvatus- ja ohjausalaa opiskelevalle 19-vuotiaalle Venla Haaponiemelle on kertynyt jo roimasti kokemusta lasten hoitamisesta. Venlan perhe on toiminut kymmenisen vuotta tukiperheenä, joten hän on jo pienestä pitäen päässyt leikittämään niin pieniä kuin hieman isompiakin lapsia. Niinpä alavalinta ei ollut yhdeksännen luokan jälkeen vaikea.

Lue lisää

Sievistä kotoisin oleva Lina Honkaperä on ehtinyt tehdä ja opiskella jo monenlaista, vaikka ikävuosia on täynnä vasta 22. Peruskoulun perään suoritetun lukion jälkeen hän suuntasi Kaustiselle opiskelemaan hierontaa ja jäsenkorjausta. Se ei kuitenkaan tuntunut omalta alalta, joten tie vei opintopolulla vielä eteenpäin.

Lue lisää