Esittely

  1. Etusivu
  2. Projektitoiminta
  3. Pohjanmaan makuaarteet
  4. Esittely

 

Piirroskuva lautasesta

Pohjanmaan makuaarteet

Ruokamatkailun mahdollisuudet Keski-Pohjanmaalla

Pohjanmaan makuaarteet -hankkeen tavoitteena on kehittää ja aktivoida alueen ruokamatkailua, ja siten monipuolistaa Keski-Pohjanmaan maaseutumatkailupalveluita. Toiminta keskittyy harvaan asutulle maaseudulle eli niin sanotulle hama-alueelle. Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada alueelle uusia ruokamatkailutuotteita sekä ruokamatkailupaketteja ja -reittejä. 

Hankkeeseen ovat tervetulleita osallistumaan kaikki alueen ruokamatkailun parissa tavalla tai toisella toimivat yrittäjät ja muut tahot. Eli tervetuloa mukaan ruoka- ja luontomatkailuyrittäjät, lähiruokatuottajat, luonnontuotteiden kerääjät, kalastajat sekä alan kehittäjät, kouluttajat ja muut aiheesta kiinnostuneet! 

Matkailun merkittävin vetovoimatekijä Keski-Pohjanmaalla on luonto. Lähimatkailun ja erityisesti luontomatkailun suosio on viime vuosina kasvanut, ja maaseutumatkailu kiinnostaa entistä laajempaa asiakaskuntaa. Ruoka on matkailussa tärkeä osa elämystä - lähiruoka, vastuullisuus sekä paikallinen ruokakulttuuri ovat maaseudun vahvuuksia. Matkailupalvelutarjontaa Keski-Pohjanmaan harvaan asutulla maaseudulla on niukasti ja yritykset ovat pieniä. Keski-Pohjanmaalla on hyvät edellytykset yhdistää ruokamatkailua luontoelämyksiin, luontolähtöisiin hyvinvointipalveluihin ja kulttuuritarjontaan. Matkailuelämysten tuottamiseen tarvitaan toimialarajat ylittävää osaamista sekä yhteistyötä. 

Hankkeen aikana kootaan ruokamatkailun parissa toimivat harvaan asutun maaseudun toimijat yhteen verkostoksi, tehdään ruokamatkailua tunnetuksi ja innostetaan mukaan uusia toimijoita. Osaamistarvekartoituksessa esille nousseista teemoista järjestetään työpajoja ja bencmarking-matkoilla perehdytään kiinnostaviin ruokamatkailukohteisiin kotimaassa. Yhdessä yrittäjien ja sidosryhmien kanssa ideoidaan keskipohjalaista ruokamatkailuelämystä ja suunnitellaan ruokamatkailupaketteja sekä Keski-Pohjanmaa menu, testataan 1-3 tuoteideaa ja kerätään kokemuksia ideoiden jatkokehittelyyn.

Hanke-esittely

Lataa esite

 

Ota yhteyttä

Katri Kulkki (projektipäällikkö), katri.kulkki@kpedu.fi / 044 7250 633

Niina Vihelä (ruoka- ja ravitsemusasiantuntija), niina.vihela@maajakotitalousnaiset.fi / 043 825 4281