Hanke-esittely

3K 2023

  

  

  3K -hanke jatkaa vuoden 2023 loppuun saakka 3K pohjalta, mutta uusin toimenpitein.

  

  3K 2023 jatkohankkeen tavoitteena on luoda perusta jatkuvaan muutokseen soveltuvalle ketterälle yhteiselle osaamisen ennakointitoiminnalle. Ennakointiyhteistyö tukee kestävän osaamisen ja osaamisen johtamisen perustan rakentumista edistämällä alueen yritysten ja organisaatioiden osaamistarpeiden tunnistamista ja niihin reagoimista.

  

  Tavoitteeseen pyritään

  • selvittämällä ennakointitoiminnan nykytilaa ja käytäntöjä

  • selkeyttämällä ja vahvistamalla alueen toimijoiden edellytyksiä ja valmiuksia yhteiseen ennakointitoimintaan

  • edistämällä yhteistä tulevaisuustietoisuutta, kehittämällä ennakointiosaamista

  • toteuttamalla ennakointipilotti

  

  Keskeisenä tuloksena

  • yhteinen ketterä ennakointimalli alueelliseen osaamistarpeiden tunnistamiseen ja osaamisen ennakointitoimintaan

  • lisääntynyt tulevaisuustietoisuus ja yhteinen ennakointiosaaminen, ennakointikyvykkyys

  • ennakointipilotti ja saadut kokemukset

  

  Toimenpiteet

  • kartoitukset: osaamisen ennakointitoiminnan nykytilan tunnistaminen ja arviointi
  • kehittämistyöpajat ja alueelliset tilaisuudet: yhteisen ennakointitoiminnan selkeyttäminen toimijoiden kanssa
  • kehittämisryhmä: yhteistä työskentelyä tukeva pohjatyö
  • osaamisen ennakointipilotti 

  

  

  3K hankekuvaus, tiivistelmä