Laatu lukuina

 

Vaikuttavuusluvut

Hyvin suunniteltu ja laadukkaasti toteutettu koulutus tuottaa tuloksia. Alla viimeisimmät koulutustoiminnan vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut.

-määräajassa ammatillisen perustutkinnon suorittaneet (läpäisy) 65,9 %

-valmistuneiden työllistyminen 67 %

-keskeyttäminen 5,2 %

-valmistumisen jälkeinen jatko-opintoihin sijoittuminen 11,4 %

-suoritettujen tutkintojen määrä/vuosi 1 371