Kestävä kehitys Kpedussa
  1. Etusivu
  2. Kestävä kehitys Kpedussa

Mitä kestävä kehitys tarkoittaa?

Olemme Kpedussa sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteisiin ja käytäntöihin jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Kpedun Kestävän kasvun strategiassa otetaan huomioon yhteiskunnan ja toimintaympäristön muutokset. Tavoitteenamme on toimia innovatiivisesti, asiakaslähtöisesti ja tuottaa osaamista, joka edistää kestävän kehityksen mukaista ajattelua ja toimintaa eri ammattialoilla. Meillä on suuri yhteiskunnallinen vastuu rakentaa tulevaisuutta taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille. Kpedu haluaa olla edistämässä opiskelijoiden, henkilökunnan, työelämän, ympäristön ja vaikutusalueensa kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Lue lisää Kpedun kestävän kehityksen strategiasta (pdf)

Tutustu KEKE-tiimiin!

Kuvassa kaavio Kpedun kestävän kehityksen toimenpiteistä.