Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Opetusmuoto

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Laajuus

150 osp

Kesto

Paikka

Kälviä

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Hinta

850 €

Tavoite

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittanut voi työskennellä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimintaympäristöissä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä.

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittaneella on laaja-alainen kehitysvamma-alan osaaminen. Hän tuntee kehitysvamma-alan palvelujärjestelmän sekä toimintaa ohjaavan arvoperustan, säädökset, määräykset ja toimintaperiaatteet sekä osaa soveltaa niitä ammattietiikkaa noudattaen alan erilaisissa asiakastilanteissa. Tutkinnon suorittaneella on vahva tietoperusta ihmisen kasvun ja kehityksen vaiheista ja kehitysvammaisuudesta. Hän osaa suunnitella ammatillista toimintaansa alan tehtävissä yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä ja verkostojen kanssa.

Sisältö

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto on laajuudeltaan 150 osaamispistettä (osp), joka muodostuu pakollisista tutkinnon osista (130 osp ) ja valinnaisista tutkinnon osista (20 osp).
Pakolliset tutkinnon osat:
- Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla, 50 osp
- Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen, 50 osp
- Vuorovaikutus ja kommunikointi, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:
- Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa, 20 osp
- Sosiokulttuurinen työ kehitysvamma-alalla, 20 osp

Tutkinnon osa sosiaali - ja terveysalan perustutkinnosta, 20 osp
Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 20 osp

Tutkinnon perusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3749775/reformi/rakenne

Toteutus

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatti-ja erikoisammattitutkinnoissa.”

Suoritustapa on henkilökohtaistamisen mukaan:
- teoriaopinnot monimuoto-opetuksena
- itsenäinen työskentely
- työpaikalla tapahtuva koulutus
- näytöt

Lisätietoja

Lisätietoa koulutuksesta ja hakeutumisesta:
Hakijapalvelut p. 040 808 5010 tai hakijapalvelut(at)kpedu.fi

Viimeksi muokattu: 21.9.2019