Kaivosalan koulutus

Opetusmuoto

Kesto

Paikka

Kokkola

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Tavoite

Oppilaitoksemme on kaivosalalla ja erityisesti rikastamopuolella Suomen suurin oppilaitos. Lähtökohta on asiakkaan tarpeet ja koulutuksia toteutetaan suoraan yrityksille sekä muille oppilaitoksille ja eri koulutusasteille. Järjestämme yrityskohtaisia työntekijäkoulutuksia ja asiantuntijakoulutuksia sekä muuntokoulutuksia.

Kohderyhmä

Esimiesten ja asiantuntijoiden koulutus:
- Toteutettu sekä yrityskohtaisina että yleisinä koulutuksina

Erittäin hyviä kokemuksia muuntokoulutuksista:
-Toisen (tekniikan) alan AMK-/ korkeakoulututkinnon suorittaneet koulutettavina
-Työllistyvyys ollut varsin korkea
Esim. Oulussa toteutettu yhteistyössä Oulusoft Ay:n kanssa jo lukuisia muuntokoulutuksia vuosina 2010-2019.
-Harjoittelu-/työpaikkoja mm. kaivokset, rikastamot, metallin jatkojalostajat, suunnitteluyritykset

- Lean-johtamista osana koulutusta

Sisältö

Koulutuksien sisältöjä:
- Prosessi- ja rikastustekniikka
- Kaivosten ja rikastamoiden tuotantoprosessit
- Kunnossapito ja kunnonvalvonta
- Rikastusautomaatio
- Kaivos- ja louhintatekniikka
- Työturvallisuus kaivoksella/rikastamolla
- Ympäristötekniikka kaivoksilla
- Rikastamosuunnittelu
- Rikastusprosessien optimointi ja tehostaminen
- Rikastamon energiatehokkuus
- LEAN kaivosalalla ja rikastamolla

Muut alalle suunnatut koulutukset toteutettu hyvin monenlaisilla teemoilla mm.:
- Energiatehokkuuskoulutukset
- Vaahdotuskoulutukset
- Jauhatuskoulutukset
- Viranomaisille/kuntapäättäjille suunnatut koulutukset/infot
-Alihankintayrityksille ja laitevalmistajille suunnatut koulutukset

Lisätietoja

Asiakkaitamme:
• Pyhäsalmi Mine Oy
• Laivakangas (Nordic Mines Oy)
• Luikonlahti (Boliden Kylylahti Oy)
• Talvivaara Sotkamo Oy
• Pampalo (Endomines Ab)
• Nordkalkin kaivokset
• Suurikuusikko (Agnico-Eagle Mines)
• Kevitsa Mining Oy
• Hitura (Belvedere Resources Ltd)
• Keliber Oy:n kaivoshanke
• Dragon Mining Oy
• CTS Engtec Oy
• Boliden Kokkola Oy
• Yara Suomi Oy
• Aquaminerals Oy
• Haarla Oy
• Mondo Minerals B.V.
• Useat alan oppilaitokset Suomessa

Ota yhteyttä:
kaivosalan kouluttaja Teemu Mäkinen
teemu.makinen(at)kpedu.fi, p. 044 725 0868

Katso kohta "Lisätietoja"

Viimeksi muokattu: 21.9.2019