Seksuaaliohjaaja

Opetusmuoto

Monimuoto-opetus

Laajuus

15 op

Kesto

25.4.2019 - 1.10.2019

Paikka

Kälviä

Oppilaitos

Keski-Pohjanmaan kansanopisto

Hinta

1100 €

Tavoite

Tuntuuko sinusta että haluaisit tietää miten ohjata ihmistä seksuaalisuuden polulla? Haluaisitko oppia puhumaan seksistä luontevasti? Tiedätkö mihin ohjata seksuaalisuutensa kanssa hukassa olevaa ihmistä?

Koulutuksen keskeinen sisältö on antaa valmiuksia kohdata ihminen oman seksuaalisuutensa kanssa eri ikävaiheissa ja tilanteissa. Koulutuksessa saat tietoa ja taitoa ohjata, tiedottaa ja neuvoa.

Seksuaaliohjaaja koulutus, 10 lähipäivää
Suuntautumisvaihtoehdot:
- lasten ja nuorten ohjaamiseen tai
- aikuisten ohjaamiseen

Halutessasi voit osallistua molempiin suuntautumisiin, jolloin saat kattavan paketin ihmisen koko elinkaaren seksuaalisuudesta ja sen ohjaamisesta. Keskustele silloin kouluttajien kanssa ja tehdään sinulle henkilökohtainen opintosuunnitelma. (Huom! Mikäli suoritat molemmat suuntautumisvaihtoehdot, koulutuksen hinta on 1500e)

Koulutuksen tavoitteena on lisätä tasavertaista kohtelua ja työntekijöiden tietoisuutta, käytännön taitoja, eettistä vastuullisuutta, kriittistä ajattelutaitoa ja itsetuntemusta. Koulutus antaa valmiudet ohjata asiakkaita eri ikävaiheissa seksuaaliterveyttä edistävästi ja tukevasti.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu eri ammattiryhmien edustajille ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. Koulutuksen kohderyhmänä voivat olla mm. koulukuraattorit – ja terveydenhoitajat, sosiaali- ja perhetyöntekijät, lasten ja nuorten ohjaajat, opettajat, opinto-ohjaajat, päiväkodin työntekijät, nuorisotyöntekijät, henkilökohtaiset avustajat, hoitohenkilöstö, sekä aloihin liittyvät opiskelijat, liikuntapalveluiden tuottajat, valmentajat ja ohjaajat sekä muut asiasta kiinnostuneet.

Sisältö

Koulutuksen keskeiset sisällöt: (6pv)
- seksologian peruskäsitteistö
- seksuaalioikeudet
- seksuaalisuuden kasvun vaiheet elämänkaaressa
- normatiivisuus ja luvan anto
- seksuaalisuuden asenteet, tietoisuus ja tasavertaisuus
- oma seksuaalisuuteni reflektointi
- oma seksuaalisuuden ohjauskäsitys
- seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus
- ammattietiikka ja ammatillisuus ohjaustyössä
- seksuaaliohjausprosessi
- oma ammatti-identiteetin kasvu ja kehittyminen
- ryhmätyönohjaus opintojen aikana

Lasten ja nuorten suuntaumisopinnot: (4pv)
- seksuaalisuuden portaat
- kehotunnekasvatus
- lasten ja nuorten turvataidot
- dialogi lasten ja nuorten kanssa
- vanhempien tiedottaminen ja tukeminen

Aikuisten suuntautumisopinnot: (4pv)
- seksuaalisuus eri ikäkausina
- turvataidot
- seksuaalisuuden tukeminen sairaudessa
- dialogi aikuisten kanssa

Lähiopetuspäivät: 25.-26.4., 16.-17.5., 10.-11.6., 26.-27.8., 30.9.-1.10.

Lisätietoja

Seksuaalipedagogiikkaamme ohjaavat yleiset seksuaalikasvatuksen tavoitteet, arvot ja asenteet, ihmiskäsitys, tiedon käsitys, oppimiskäsitys ja käyttöteoria. Opetusmenetelmämme ovat osallistavia ja yhteistoiminnallisia. Koulutus sisältää työnohjauksen.

Koulutusmaksu sisältää koulutusmateriaalit, opetuksen sekä lounaan lähipäivinä. Koulutusmaksu laskutetaan kuukausierissä. Koulutus toteutuu Keski-Pohjanmaan kansanopistolla Kälviällä, jossa on mahdollista yöpyä kurssihotellissa.

Koulutuksen sisällön tuottaa ja opetuksesta vastaa Janaranda. Vastuukouluttajina Katariina Pohjoiskangas: seksuaaliterapeutti, parisuhde – ja seksuaalineuvoja sekä -pedagogi, ammatilinen opettaja, neuropsykiatrinen valmentaja, perhearvioija.
Jaana Mäntylä: erityisopettaja, johdon työnohjaaja, parisuhde – ja seksuaalineuvoja, NLP – master, mentaali-, työyhteisö- ja esimiesvalmentaja.

Lisätiedot sisältö: Katariina Pohjoiskangas puh. 041 525 2768, katariina.pohjoiskangas@janaranda.me tai Jaana Mäntylä puh. 0400 796 578 jaana.mantyla@janaranda.me

Käytännön järjestelyt: Keski-Pohjanmaan kansanopisto, puh. 040 8085 035/koulutussihteeri tai info.kansanopisto(at)kpedu.fi

Hakuaika päättynyt

Viimeksi muokattu: 25.8.2019