Turvallisuusalan perustutkinto, yhteishaku 2024

Tavoite

Turvallisuusala on kehittyvä ja kasvava ala. Turvallisuusalan perustutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia onnettomuus-, vaara- ja vahinko- tilanteissa sekä rikollisen toiminnan ennaltaehkäisyssä. Turvallisuusvalvojan osaamiseen kuuluvat vartiointi ja järjestyksenvalvontaosaaminen, turvatarkastus ja pelastusosaaminen. Tekniseen osaamisalaan kuuluvat tietoturvallisuus sekä tekniset turvajärjestelmät, kuten rikosilmoitin-, kameravalvonta-, paloilmoitin- ja kulunvalvontajärjestelmien suunnittelu, käyttö ja opastus.
Opinnoissa perehdyt lainsäädäntöön, riskiarviointiin, pelastustoimintaan, yritysturvallisuuteen, taktiseen toimintaan turvallisuusalan eri työtehtävissä, voimankäyttöön ja itsepuolustukseen.

Kohderyhmä

Yhteishaku on tarkoitettu perusopetuksen ja valmentavan koulutuksen päättäville nuorille. Yhteishaussa voivat lisäksi hakea muut vailla toisen asteen tutkintoa olevat.

Turvallisuusvalvojalta edellytetään hyviä sosiaalisia taitoja, hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa, ratkaisuhenkisyyttä ja itseohjautuvaa asennetta, kielitaitoa, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä kykyä toimia ongelmallisissa tilanteissa – myös paineen alla. Hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto on alalla välttämätöntä. Työnsaanti turvallisuusalalta edellyttää nuhteettomuutta. Alalla työskentelevällä ei saa olla väkivalta-, huume- eikä epärehellisyysrikoksi

Tutkinnossa on terveydentilaa koskevia vaatimuksia opiskelijaksi hakeville:
https://bit.ly/2njUFsY

Sisältö

Turvallisuusalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Ammatillisista tutkinnon osista pakollisia on 45 osp ja valinnaisia 100 osp.

Turvallisuusvalvojaksi opiskellaan Kokkolassa Ammattikampuksella.
Opiskelujen alussa perehdyt turvallisuusalan lainsäädäntöön ja erilaisiin suojeluohjeisiin. Käytännönläheinen opiskelu lisääntyy opiskelujen edetessä erilaisten harjoitusten ja oppimistehtävien kautta. Koulutuksen loppuvaiheessa painottuu työssäoppiminen, silloin todennäiköisesti jo täysi-ikäisenä pääset vaativampiin turvallisuusalan työtehtäviin.

Koulutuksen aikana suoritat mm. vartijan ja järjestyksenvalvojan peruskurssit, tarvittavat voimankäytön koulutukset, turvatarkastajan koulutuksen sekä ensiapu-, työturvallisuus- ja tulityö- ja työturvallisuuskorttikoulutukset.

Koulutukseen järjestetään soveltuvuuskoe. Soveltuvuuskokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Soveltuvuuskokeessa käytetään Opetushallituksen laatimaa valintaryhmäkohtaista koeaihiota ja pisteytystä. Koe on hakijalle maksuton. Kaikki hakijat kutsutaan kokeeseen.

Koe muodostuu hakijan sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista, teknistä hahmottamista sekä aloitteellisuutta ja vastuullisuutta mittaavista osista. Koe sisältää kirjallisen osion ja psykologin haastattelun. Hyväksytystä soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10 pistettä. Pistemäärällä 0 ei voi tulla valituksi.

Pisteet muodostuvat seuraavasti:
- Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-4p
- Tekninen hahmottamiskyky 0-2p
- Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-4p
- Kokeesta pois jääminen (ei osallistunut) tai hylätty soveltuvuuskoe 0 pistettä.

Soveltuvuuskokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Linkki tutkinnon perusteisiin

Lisätietoja

Turvallisuusvalvojan tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden. Alan mahdollisia jatko-opintoja ovat esimerkiksi:
- Turvallisuusalan ammattitutkinto
- Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
- Poliisi (AMK)
- Tradenomi (AMK), turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus

Lisätietoja koulutuksesta:
hakijapalvelut(at)kpedu.fi, p. 040 808 5010

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Teknologiakatu 8, 67100 KOKKOLA


Hakijapalvelut

Puhelin: 040 808 5010

Julia Siermala ja Matti Lahti opiskelevat ensimmäistä vuotta turvallisuusvalvojiksi. Turvallisuusvalvojien oppimisympäristönä toimii Kampushalli, jossa on kolme luokkahuonetta sekä hyvät urheilutilat fysiikkatunneille.

Lue lisää

Kpedun valinta Vuoden aikuisopiskelijaksi 2017 on turvallisuusalan opiskelija Pasi Neuvonen. Neuvonen opiskelee Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa. 

Lue lisää

Kokkolalainen Ida-Maria Lågland valmistui keväällä ammattiopistolta, mutta hänen opiskemansa ala ei tuntunut oikealta. Valmistumisen jälkeen Lågland kävi talven sesonkityössä ja haki syksyllä Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen viikonloppukoulutuksena järjestämään vartijan peruskurssille.

Lue lisää

Lohtajalainen Jaakko Kinnunen työskentelee Securitaksella vartijana. Parikymppisen miehen tie vei lukion jälkeen armeijaan sotilaspoliisiksi ja sieltä Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen vartijaopintoihin. Järjestyksenvalvojakortin hän oli suorittanut jo ennen vartijaopintojaan.

Lue lisää

Lestijärveltä kotoisin oleva Veeti Hietapakka tuumi jo peruskoulussa, että voisi tulevaisuudessa työskennellä joko poliisina tai pelastustehtävissä.

Lue lisää