Tekniseksi suunnittelijaksi teollisuuteen, Teknisen suunnittelun perustutkinnon osia

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa tutkinnon osa tai osia Teknisen suunnittelun perustutkinnosta ja työllistyä koulutusta vastaaviin tehtäviin Teollisuuden suunnittelun toimialalla. Koulutus antaa valmiuksia toimia suunnittelutehtävissä tai sitä avustavissa tehtävissä.

Tutkinnon osan/osien suorittamisen lisäksi mahdollista suorittaa Teknisen suunnittelun perustutkinto, joka antaa laaja-alaiset ammatilliset perustiedot ja valmiudet toimia erilaisissa avustavissa työtehtävissä suunnittelutoimistoissa.

Työtehtävät liittyvät suunnitelmapiirustusten ja muiden suunnitteludokumenttien tuottamiseen ja ylläpitämiseen, erilaisten suunnitteluun liittyvien asiakirjojen tekemiseen, 3D-mallintamiseen, visualisointiin ja 3D-tulostamiseen tietotekniikan tarjoamien sovellusten avulla. Osaaminen osoitetaan tutkinnonosakohtaisesti näyttöinä työpaikalla.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti aikuisopiskelijoille ja se soveltuu myös alaa vaihtaville sekä teknisestä suunnittelusta kiinnostuneille henkilöille. Hakijat tekevät oppilaitoksen ohjeistamana digitaitojen itsearviointitestin.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, johon hakeudutaan täyttämällä sähköinen taustatietolomake osoitteessa www.kpedu.fi/oppisopimus. Huomioithan, että sinulla tulee joko olla olemassa oleva työsuhde, olet yrittäjä tai olet jo sopinut tulevan työnantajan kanssa mahdollisesta oppisopimuskoulutuksesta. Lomakkeessa kysytään työpaikan tiedot.

Koulutus soveltuu myös työttömyysetuudella opiskeleville. Selvitä, täyttyvätkö työttömyysetuudella opiskelun ehdot osaltasi. Ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi ennen opintoihin hakeutumista. Lisätietoja työttömyysetuudella opiskelusta: https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/tilanteet/haluan-opiskella

Lisätietoa valintaperusteista ja vaatimuksista löydät täältä: https://www.kpedu.fi/hakijalle/hakeutuminen-koulutukseen/valintaperusteet-ja-vaatimukset

Sisältö

Koulutukseen sisältyy Suunnitteluprojektissa toimimiseen ja Teknisessä suunnittelussa toimimiseen liittyvien perusopintojen lisäksi suuntautumisvaihtoehto nimeltään Teollisuuden suunnittelussa toimiminen. Perusopintojen ja suuntautumisopintojen lisäksi opetustarjontaa on 3D-mallin muodostamiseen, Tekniseen 3D-tulostamiseen,3D-skannaamiseen ja mitta-aineistojen hyödyntämiseen ja Visualisointien, markkinointi- ja XR-materiaalien tuottamiseen:
Suunnitteluprojektissa toimiminen, 15 osp
• Perehtyminen suunnitteluprojektiin ja oman työskentelyn suunnittelu
• Orientaatio eri suunnittelualoihin ja niiden erityispiirteisiin
• Dokumentaatio, projektinhallinta, tiedonhallinta ja kokousjärjestelyt
• Työssäoppimisjakso suoritetaan oppilaitoksen työsalissa

Teknisessä suunnittelussa toimiminen, 25 osp
• Työn suunnittelu ja lähtötietojen kokoaminen
• CAD-ohjelman käyttö ja tietomallinnuksen perusteet
• Piirustusten luominen ja töiden luovuttaminen 
• Työssäoppimisjakso suoritetaan oppilaitoksen työsalissa

Teollisuuden suunnittelussa toimiminen, 45 osp
• Työn suunnittelu, lähtötietojen kokoaminen ja turvallisuusasiat
• Teollisuuden tuotemallien laatiminen ja hyödyntäminen
• Tuotesuunnittelun tuotemallien laatiminen ja hyödyntäminen
• Teollisuuden suunnittelun ja tuotesuunnittelun suunnitelma-asiakirjojen tuottaminen ja jakaminen  
• Työssäoppimisjakso suoritetaan työssäoppimispaikassa

3D-mallin muodostaminen, 15 osp
• Työn suunnittelu ja perehtyminen tehtävään
• 3D-mallien tuottaminen ja muokkaaminen
• Työssäoppimisjakso suoritetaan oppilaitoksen työsalissa

Tekninen 3D-tulostaminen, 15 osp
• Työn suunnittelu, tulostusmateriaalin valinta, 3D-mallin esikäsittely ja tulostaminen
• Jälkikäsittely
• Tulostusympäristön ylläpito 
• Työssäoppimisjakso suoritetaan oppilaitoksen työsalissa


Opintojen alussa sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan sinulla jo oleva osaaminen, esim. työssä tai aiemmissa opinnoissa hankittu osaaminen. Opintojen sisältö, toteutustapa ja arvioitu kesto tarkentuvat HOKS-suunnitelman laadinnan yhteydessä.
Keskimäärin opinnot kestävät noin 1,5 - 2v.
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähiopetusta Kokkolassa ja mahdollisesti henkilökohtaisen suunnitelman mukaista etäopiskelua Teamsin välityksellä. Lisäksi koulutuksessa on itsenäisiä oppimistehtäviä ja Työssäoppimisjaksoja opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelman mukaisesti.
Opetusta on arkisin klo 9.30-14.30. Koulutuksessa on loma heinäkuussa.

Koulutus antaa hyvän pohjan esim. insinööriopintoihin tai teknologia-alan työtehtäviin. Tutkinnosta valmistuu suunnitteluassistentiksi. Saat laaja-alaiset valmiudet Teollisuuden suunnittelun alalla toimimiseen.
Halutessasi voit suuntautua myös rakennustekniseen suunnitteluun tai yhdyskuntatekniseen suunnitteluun hankkimalla osaamista itsenäisesti ja työharjoittelujaksoilla.

Linkki tutkinnon perusteisiin

Lisätietoja

Lisätietoja hakeutumisesta ja koulutuksesta:
Hakijapalvelut, p. 040 808 5010, hakijapalvelut(at)kpedu.fi

Koulutuksen sisällöstä voit tiedustella sähköpostitse: mikko.pesonen(at)kpedu.fi.

Voit tiedustella oppisopimuspalveluistamme mahdollisuutta suorittaa koulutus oppisopimuksella. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: https://www.kpedu.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Talonpojankatu 6, 67100 KOKKOLA


Hakijapalvelut

Puhelin: 040 808 5010

Janette Pyörre aloitti teknisen suunnittelun perustutkinto-opinnot tammikuussa 2016. Koulutuksessa opetellaan suunnitelmapiirustusten tuottamista ja ylläpitämistä, erilaisten suunnitteluun liittyvien julkaisujen tekemistä, 3D-mallintamista ja visualisointia.

Lue lisää