Hoiva-avustajakoulutus, PERHO, sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osat

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on työllistyä hoiva-alan avustaviin tehtäviin ikääntyneille tarkoitetuissa palvelutaloissa sekä hoivakodeissa. Hoiva-avustajan työtehtävät liittyvät asiakkaan perustarpeista huolehtimiseen ja niissä avustamiseen.

Koulutustoteutus sopii sekä työelämässä painottuvaan opiskeluun tai vaihtoehtoisesti enemmän lähiopetusta kaipaavalle. Lähiopetus järjestetään Perhossa. Koulutuksessa on kuitenkin huomioitu opiskelijan mahdollisuus osallistua opetukseen osaksi kauempaa etäyhteyksin ja hankkia osaamista lähellä olevissa hoivayksiköissä.

Koulutustoteutus on suunniteltu yhteistyössä työelämän kanssa ja ja opinnot on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut ihmisläheisestä sosiaali- ja terveysalan työstä ja haluat toimia avustajana ikääntyneille ihmisille.

Koulutuksen erityinen kohderyhmä on työssä olevat alan vaihtajat ja/tai kokonaan työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt. Koulutus toteutetaan Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen valtionavustuksella.

Opiskelijavalinnassa etusijalla ovat ensisijaista kohderyhmää olevat hakijat, jotka hakeutuvat työpainotteiseen toteutukseen.

Hakijoilta edellytetään sellaisia alalle soveltuvia henkilökohtaisia ominaisuuksia, hyvää fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa ja riittävää kielitaitoa, jotka mahdollistavat toimimisen toisen henkilön apuna ja tukena (B1.1. suomen kieli).

Sosiaali- ja terveysalan osalta on erityisen tärkeää huomioida alalle soveltuvuus (Soralaki).

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla sairaudet, jotka
rajoittavat toimintakykyä tai estävät käytönnön tehtävissä tai työssä
toimimisen:

- psyykkiset sairaudet, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus,

- fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat,

- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Lisätietoa: https://bit.ly/2njUFsY

Lisätietoa valintaperusteista ja vaatimuksista löydät täältä: https://www.kpedu.fi/hakijalle/hakeutuminen-koulutukseen/valintaperusteet-ja-vaatimukset

Sisältö

Koulutus sisältää Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osat:

1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp, jossa sisältönä mm.
- Kasvatus-sosiaali- ja terveysalan säädökset, määräykset ja toimintaperiaatteet
- Ammatillinen vuorovaikutus ja ammattietiikka
- Kasvun ja osallisuuden edistämisen suunnittelu, toteutus ja arviointi
- Esteettömyys ja apuvälineet
- Aseptiikka ja ensiapu

2. Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp, jossa sisältönä mm.
- Eettisten periaatteiden noudattaminen ikääntyvien hoitotyössä, iäkkään mielekkään arjen edistäminen, toimintakyvyn edistäminen ja voimavarakeskeisen ja osallistavien menetelmien käyttäminen
- Muistisairaan ihmisen avustaminen
- Saattohoitoperiaatteiden noudattaminen

Lähtökohtaisesti koulutus järjestetään työpainotteisena toteutuksena, ja hakijalta edellytetään oppisopimus- tai koulutussopimuspaikkaa. Koulutuksessa on lähiopintoja Perhossa pääsääntöisesti 2 päivää / viikko. Osaan teoriapäivistä voi osallistua myös etäyhteydellä. Etäopiskeluun osallistuminen edellyttää opiskelijalta tietoteknisiä valmiuksia ja tietokoneen käytön mahdollisuutta.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös lähiopetuspainotteisesti, jos opiskelupaikkoja on (työpainotteiseen toteutukseen hakevat etusijalla). Sen lisäksi on itsenäistä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoja (5pv/viikko). Teoriapäiviin voi osallistua myös etäyhteydellä. Yksittäisiin lähipäiviin edellytetään osallistumista paikan päällä Perhossa. Etäopiskeluun osallistuminen edellyttää opiskelijalta tietoteknisiä valmiuksia ja tietokoneen käytön mahdollisuutta.

Opintojen alussa opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan jo olemassa oleva osaaminen, esim. työssä tai aiemmissa opinnoissa hankittu osaaminen. Opintojen sisältö, toteutustapa ja arvioitu kesto tarkentuvat HOKS-suunnitelman laadinnan yhteydessä.

Koulutus ei johda tutkintoon, mutta se antaa valmiuksia hoiva-alan avustaviin tehtäviin. Koulutuksen jälkeen voi hakeutua lähihoitajakoulutukseen ja suorittaa puuttuvat tutkinnon osat.

Perhossa koulutus toteutetaan Sote pt lähihoitajaopiskelijoiden kanssa yhteisesti ensimmäisen tutkinnon osan osalta.

Koulutus ei johda tutkintoon, mutta se antaa valmiuksia hoiva-alan avustaviin tehtäviin. Koulutuksen jälkeen voi hakeutua lähihoitajakoulutukseen ja suorittaa puuttuvat tutkinnon osat.

Linkki tutkinnon perusteisiin

Lisätietoja

Hakijat kutsutaan haastatteluun.

HUOM! Mikäli sinulla on oppisopimuskoulutuspaikka ja haluat suorittaa koulutuksen oppisopimuskoulutuksena, täytä hakemus osoitteessa: https://bit.ly/3gE6GoB

Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta:
Marjaana Peltoniemi 040 359 6244 tai
https://www.kpedu.fi/tyoelamalle/oppisopimuskoulutus

Lisätietoja koulutuksesta:
Leena Sundell 040 5753664

Lisätietoja hakeutumisesta:
hakijapalvelut(at)kpedu.fi tai
040 808 5010 (ma-pe klo 9-15)

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Haanentie 26, 69950 PERHO


Hakijapalvelut

Puhelin: 040 808 5010

Nepalilaissyntyinen Kabita K C, 24, tekee lähihoitajan työtä Koivurinteen pal­velukodissa Pietarsaaressa. Tällä hetkellä hän työskentelee intervallihoito-osastolla. Työtehtäviin kuuluu mm. asukkaiden hoivaa ja huolenpitoa sekä toimintakyvyn ja omatoimisuuden edistämistä.

Lue lisää

Kokkolalainen Olli Ontronen oli jämäh­tänyt kaupan alalle 11 vuodeksi, vaikka ei kokenutkaan alalla vallitsevan raha ratkai­see -mentaliteetin sopivan hänen luon­teelleen. Vuonna 2017 hän päätti vihdoin ryhtyä miettimään uusia mahdollisuuksia työrintamalla, ja hakeutui opiskelemaan lähihoitajaksi.

Lue lisää

Terveydenhoitoala tulee tulevaisuudessa kärsimään yhä merkittävämmästä työvoi­mapulasta, ja siksi kaikki apukädet ovat tarpeen – vaikkapa robotin muoviset sel­laiset. Keski-Pohjanmaan ammattiopiston OnniRobo -hankkeessa työskentelevät hoitotyön opettajat Anssi Pulkkinen, Sonja Pynssi ja Niko Kaukonen sekä IT- ja media-alan opettaja Kirsi Oikari­nen saivat hiljattain käydä tutustumassa Örebrossa sijaitsevaan innovaatioasun­toon, jossa esiteltiin uusia apuvälineitä hoitajien työnteon helpottamiseksi.

Lue lisää

Sanotaan, että sote-alalla työskennellään kutsumusammatissa. 19-vuotiaan lähihoitajaopiskelija Iida Ojan kohdalla väite pitää jokseenkin paikkansa.

Lue lisää

Kokkolassa Kirkonmäen päiväkodissa työskentelevä Kira Myllykangas kertoo päätyneensä alalle omakohtaisten kokemusten innostamana.

Lue lisää

Yli kymmenen vuotta kaupan alan töitä tehnyt Marika Andersson-Petäjä allekirjoittaa tutun totuuden, jonka mukaan hoitoala on kutsumusammatti.

Lue lisää

Viisi vuotta Kokkolassa asunut Bishow Kunwar opiskelee lähihoitajaksi. Nepalista Suomeen muuttanut Kunwar kävi Kokkolaan muutettuaan ensin kielikurssin, jonka jälkeen hän hakeutui sosiaali- ja terveysalalle valmistavaan koulutukseen.

Lue lisää

Ensihoidon osaamisalasta valmistunut lähihoitaja Pasi Saari aloitti heti valmistuttuaan työt hoitotason ambulanssissa Pietarsaaressa.– Unelmatyöpaikka, hän toteaa hymyssä suin.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysala oli viimeisenä Vilhelmiina Kellokosken uratoivelistalla nuorena. Tie veikin hänet Etelä-Suomeen ensin ravintola-alan työhön ja sitten puutarha-alan opintojen jälkeen kukkakauppaan töihin. 

Lue lisää

Piia Koski-Vähälä Kannuksesta opiskelee aikuisopintoina sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa. Hän aloitti opinnot syksyllä 2014 ja valmistuu mielenterveyden ja päihdetyön osaamisalalta lähihoitajaksi lokakuussa 2016.

Lue lisää

Keskussairaalassa päivystävät kesälääkärit kävivät ennen kesätöiden alkua Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Kiurun koulutuksessa Hyvinvointikampuksella. Lääkärit harjoittelivat simulaatiotilassa käytännön toimenpiteitä elvytystilanteessa.

Lue lisää

Kätilön ja karjakon töistä lapsena haaveillut Lea Haasala on työskennellyt jo pitkään hoiva-alalla. Esimies ehdotti hänelle eräänä päivänä kahvipöydässä Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittamista työn ohessa.

Lue lisää

Ilkka Tossavainen valmistui hierojaksi kesäkuussa. Tiivis opiskelu vaati aikatauluttamista ja taloudenkin osalta tasapainottelua, mutta alanvaihtajaa motivoi unelma, jonka hän oli päättänyt toteuttaa.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa opiskeleva kokkolalainen Joonatan Kinnunen valitsi alan siksi, että hän haluaa auttaa ihmisiä. Kinnunen on yksi niistä lähihoitajaopiskelijoista, jotka hakivat ja pääsivät erikoistumaan ensihoidon osaamisalaan. Ensihoitajat valitaan soveltuvuuskokein, jossa on sekä kirjallinen että fyysinen osuus.

Lue lisää

Kälviäläinen Marika Kamula (25) valmistui lähihoitajaksi vuonna 2010. Tuolloin hän valitsi osaamisalakseen lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon. Valinta osui tavallaan kohdilleen, sillä Marika jäi tuolloin äitiyslomalle ja lopulta hän oli kotona kolmen pienen lapsensa kanssa.

Lue lisää

Luotolaiset Emilia Niemelä ja Fanny Svenfelt ovat opiskelleet suomen kieltä yläasteelta lähtien. Täysin ruotsinkielisellä kotiseudulla suomea käytetään kuitenkin vähän, joten tytöt hakeutuivat yläasteen jälkeen Kokkolaan opiskelemaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa.

Lue lisää

Pietarsaaressa asuva Ikra Osman pääsi Suomeen perheensä kanssa seitsemän vuotta sitten. Nyt 18-vuotias nuori nainen opiskelee viimeistä vuotta lähihoitajaksi ja tähtää työelämään.

Lue lisää

Oral Hammaslääkärit -ketjun Kokkolan toimipaikassa oli tarvetta uusille työntekijöille. Henkilöstöhankinnassa oli aiemmin koettu haasteita, joten luontevaksi vaihtoehdoksi muodostui oppisopimuksella kouluttaminen. Tavoitteena oli, että lähihoitajan taustakoulutuksella olevat oppisopimuskoulutettavat suorittaisivat suunhoidon osaamisalan kaksi tutkinnon osaa noin vuoden mittaisen koulutuksen aikana työpaikalla oppien, ja heille solmittaisiin vakituiset työsopimukset Oralille valmistumisen jälkeen.

Lue lisää

Hilda Nopanen, 26 on hyvä esimerkki siitä, että harrastuksesta voi kehittyä ammatti, sekä myös siitä, että jatko-opintoihin voi hakeutua lähihoitajan papereilla.

Lue lisää