Somaattinen Joogaohjaaja 350 h

Tavoite

Koulutus antaa osallistujalle valmiudet toimia joogaohjaajana monipuolisesti. Koulutuksessa keskitytään kokemuksellisesti anatomian kautta rakennettavaan lempeään asanaharjoitteluun. Opetettavassa joogaharjoituksessa yhdistyy lempeä ja kehollista vapautta korostava tulokulma Hathajoogaan, somatiikka, liikkeen evoluutio, kokemuksellinen liike sekä palauttava Yinjooga ja ymmärrys vuodenkierrosta kiinalaisen viiden elementin teorian mukaan. Opiskelemme myös joogafilosofian perusteita ja pohdimme perinteisten opetusten suhdetta nykyajan joogaharjoitukseen ja elämään.

Somatiikkaa korostavassa joogaharjoituksessa keskeistä on tutkia kuinka liike ja keho organisoituu, kun toimintaa lähestyy sisäisestä kokemuksesta käsin. Somatiikan voi joogan yhteydessä ymmärtää tarkoittavan kokemuksellisuutta ja ruumiillisuutta. Elämä muovaa toimintaamme, liikkumistamme ja esimerkiksi kykyämme rauhoittua. Somaattiset harjoitukset vievät havaintoa kehon tuntemuksiin ja kokemuksiin, jonka kautta voi mahdollistua epätarkoituksenmukaisten liikemallien ja toiminnan uudelleen järjestäytymistä. Kehomieliyhteyden syventyessä liikkeemme ja toimintamme voi tukea elimistöä, mielentilaa ja vuorovaikutussuhteita tarkoituksenmukaisella tavalla. Kehon kokemusten kautta avautuu myös tie olemiseen tilaan, syvän itsen äärelle.

Koulutuksen toisena vuotena harjoittelemme joogan soveltavaa ohjaamista. Koulutuksen tavoite on lisätä saavutettavaa joogan ohjausta ja tarjota työkaluja purkaa mahdollisia osallistumisen esteitä erilaisten tukea tarvitsevien ihmisryhmien joogapoluilta.

Osallistujien kokemuksia aiemmasta joogaohjaajakoulutuksesta:

"Rauhallinen, selkeä ja inspiroiva kouluttaja, jonka ohjauksessa on tilaa kasvaa omanlaisekseen joogaohjaajaksi."

"Loistava opettaja, joka ottaa kaikki huomioon erilaisina yksilöinä erilaisine kehoineen."

"Kati on ihana opettaja ja hän kannatteli tilaa meille opiskelijoille upeasti. Sisältö koulutuksessa oli monipuolinen, selkä ja johdonmukainen. Ylitti kaikki odotukseni. Upea kokemus, kiitos!"

"Kati on oppilaat hyvin huomioiva aito, lempeä ja läsnäoleva opettaja. Suosittelen koulutusta kaikille jooganohjaustyöhön tähtääville joogaajille, jotka haluavat tarjota kehoa kuuntelevaa lempeää joogaa. Koulutuksessa sain hyvä eeväät omaan ohjaustyöhön ja paljon erilaisia tulokulmia ja näkökulmia jooganohjaukseen."

Kohderyhmä

Keskeistä koulutuksessa on joogan saavutettavuuden lisääminen, pedagogisten kysymysten pohtiminen yhdessä ryhmänä sekä luova ja kokeileva ote. Käymme läpi asanaharjoitusten soveltamista erilaisiin elämäntilanteisiin, terveydentiloihin ja monenlaisille ihmisryhmille sopivaksi.

Osallistujilta vaaditaan omakohtainen harjoittelupohja. Somaattinen ote vaatii opiskelijalta kiinnostusta syventää omaa kehomieliyhteyttä hienovaraisella tavalla. Ota yhteyttä ja kysy lisää, mikäli epäröit oletko joogannut tarpeeksi tai sinulla on muuta kysyttävää! Olet tervetullut juuri sellaisena kuin olet, juuri omanlaisessasi kehossa ja elämäntilanteessa. Kun pohdit mukaan hakemista, on hyvä huomioida, että koulutus kestää kaksi vuotta ja vie jonkin verran aikaa ja energiaa eli mukaan lähteminen vaatii sinulta sitoutumista. Usein tällainen koulutus saa aikaan syvempiäkin prosesseja elämässä.

Hakijat täydentävät omia taustatietojaan vastaamalla hakulomakkeen kohdassa "Mitä asioita haluat tuoda esille koulutukseen hakeutuessasi?" lisäksi näihin kysymyksiin:
- Kuvaile omaa suhdettasi joogaan
- Miksi hakeudut tähän joogaohjaajakoulutukseen?
- Millainen joogaohjaaja haluaisit olla?
- Millaisia toiveita sinulla on koulutuksen suhteen?

Sisältö

Koulutus jakautuu kahdelle vuodelle, joista ensimmäisen aikana keskitytään omaan harjoitukseen ja kokonaisvaltaiseen kehollismielelliseen oppimisprosessiin. Toisena vuotena opiskelemme joogan opettamista saavutettavasta ja esteettömästä näkökulmasta.

1. vuoden sisältöjä:

- Asanaharjoittelu ja kehollisuus somaattisesta näkökulmasta
- Eletty anatomia ja liikkeen kehitys
- Pranayama ja hengitys
- Joogan historia ja filosofia
- Stressi ja palautuminen
- Ayurveda
- Meditaatio
- Yinjooga ja Kiinalaisen lääketieteen viiden elementin teoria

2. vuoden sisältöjä:

- Oppimiskäsitykset ja tyylit
- Erilaiset oppijat ja jooga eri elämän vaiheissa
- Harjoituksen soveltaminen ja esteettömyys
- Kehityksellinen liike
- Traumainformoitu ohjaaminen
- Luovat menetelmät opetuksen tukena
- Parityöskentely ja avustaminen
- Eri tavoin ohjaaminen (puhe, kosketus, kuvat, mallioppiminen)
- Työelämä ja työllistymisen vaihtoehtoja

Vuoden 2024 alustava aikataulu:

19.-21.1 lähijakso Kälviällä
Lauantai helmikuussa etäopetus
15.-17.3 lähijakso Kälviällä
Lauantai huhtikuussa etäopetus
17.-19.5 lähijakso Kälviällä
7.-11.8 lähijakso Kälviällä (huom ke-su!)
Lauantai syyskuussa etäopetus
12.-13.10 lähijakso Kälviällä (huom la-su!)
Lauantai marraskuussa etäopetus
29.11-1.12 lähijakso Kälviällä

Vuoden 2025 alustava aikataulu:
17.-19.1 lähijakso Kälviällä
Lauantai helmikuussa etäopetus
14.-16.3 lähijakso Kälviällä
12.4 etäopetus
16.-18.5 lähijakso Kälviällä
7.-10.8 lähijakso Kälviällä (huom to-su!)
Lauantai syyskuussa etäopetus
10.-12.10 lähijakso Kälviällä
15.11 etäopetus
5.-7.12 lähijakso Kälviällä

Lähijakson aikataulu:
pe klo 15.15-20
la klo 9-17
su klo 9-14.15

Pitkä lähijakso alkaa torstaina klo 15.15. Etäpäivänä opetusta on klo 10-14.15.

Koulutus sisältää myös 60 min mittaisen yksilöllisen mentorointisession etänä.

Pääopettaja ja koulutuksen sisällön suunnittelija:

Kati Raatikainen
* Joogaopettaja (Joogastudio Manipura/Helsingin aikuisopisto 480 h 2010-2011, Seasonal Yin 300 h 2017-2018, Erkkajooga 50 h 2018, Kokemuksellinen anatomia 200 h 2021-2022), Tanssitaiteen maisteri 2014 ja Tanssinopettaja (AMK) 2006. Kati opettaa mm. kokemuksellista asanatyöskentelyä, elettyä anatomiaa, kehityksellistä liikettä, saavutettavuuden teemoja, ohjaamisen perusteita, työelämän aiheita ja luovia menetelmiä. Katin kotisivut: katiraatikainen.weebly.com

Vierailevat opettajat:

Crista Soskolne
* Joogaopettaja (Vijnanajooga 800h), YTT joogaohjaajakouluttaja, FM kulttuuriantropologi sekä somaattisen liikkeen ohjaajan opiskelija. Cristan opetussisältöihin koulutuksessa kuuluvat joogafilosofia, Pranayama ja Ayurveda.

Jonna Nykänen
* Joogaopettaja, hengitysohjaaja, fysioterapia opiskelija. Jonna opettaa koulutuksessa Yin joogaa, anatomiaa sekä stressin ja palautumisen teemoja.

Gabriela Ariana
* Kehoterapeutti, ekosomatiikan harjoittaja, tanssitaiteilija, esivanhempien perinteen kantaja, joogaohjaaja. Gabriela opettaa raskauden ajan ja synnytyksestä palautumisen teemoja.

Jaana Turunen
* Joogaopettaja ja tanssitaiteen tohtori, jonka väitöstutkimus käsittelee ruumiillista ja somaattista toimijuutta. Jaana opettaa koulutuksessa liikkeen kehityksen teemoja ja ikääntyvälle keholle suunnattua joogan ohjaamista.

Nana Simola
* Joogaohjaaja ja kiinalaisen lääketieteen terapeutti/akupunktiohoitaja. Nana opettaa koulutuksessa Yin joogan taustalla vaikuttavia kiinalaisen lääketieteen perusteita.

Noora Västinen
*Dance Ability ohjaaja, naurujoogaohjaaja, Steinerpedagogi, soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija. Noora opettaa koulutuksessa esteettömyyden ja saavutettavuuden aiheita.

Anna Lammivaara
* Joogaohjaaja ja fysioterapeutti. Annan teemana koulutuksessa on jooga neurologisten kuntoutujien tukena.

Anne Slåen
* Lasten ja nuorten joogan opettajakouluttaja (E-RYT200, RYT500, RCYT), traumasovelletun joogan opettaja (2023), Mindfulness-ohjaaja CFM, kasvatuspsykologian ja terveystiedon luokanopettajaopiskelija. Koulutuksessamme Anne opettaa traumainformoitua joogan ohjaamista ja vuorovaikutusta vahvistavan perhejoogan periaatteita.

Koulutuksesta tiedotetaan myös FB-tapahtumasivulla:
https://www.facebook.com/Somaattinen-joogaohjaajakoulutus-110865346985065

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan kansanopisto
koulutussuunnittelija Minna Poutanen
minna.poutanen@kpedu.fi tai 044 7250 701 (ma-to)
info.kansanopisto(at)kpedu.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä antaa Kati Raatikainen, puh. 0505768942, katiraatikainen81@gmail.com

PERUUTUSEHDOT

Hakuajan päättymisen jälkeen peruutetusta opiskelupaikasta veloitamme 30% koulutuksen hinnasta. Koulutuspaikan vahvistamisen jälkeen peruutetusta paikasta veloitamme 50% koulutuksen hinnasta. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen. Koulutusmaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24§). Keski-Pohjanmaan kansanopistolla on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli ryhmäkoko jää liian pieneksi.

Yhteystiedot

Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Opistontie 1, 68300 KÄLVIÄ


Kysy koulutuksesta

Puhelin: 040 8085 035

Nepalilaissyntyinen Kabita K C, 24, tekee lähihoitajan työtä Koivurinteen pal­velukodissa Pietarsaaressa. Tällä hetkellä hän työskentelee intervallihoito-osastolla. Työtehtäviin kuuluu mm. asukkaiden hoivaa ja huolenpitoa sekä toimintakyvyn ja omatoimisuuden edistämistä.

Lue lisää

Kokkolalainen Olli Ontronen oli jämäh­tänyt kaupan alalle 11 vuodeksi, vaikka ei kokenutkaan alalla vallitsevan raha ratkai­see -mentaliteetin sopivan hänen luon­teelleen. Vuonna 2017 hän päätti vihdoin ryhtyä miettimään uusia mahdollisuuksia työrintamalla, ja hakeutui opiskelemaan lähihoitajaksi.

Lue lisää

Terveydenhoitoala tulee tulevaisuudessa kärsimään yhä merkittävämmästä työvoi­mapulasta, ja siksi kaikki apukädet ovat tarpeen – vaikkapa robotin muoviset sel­laiset. Keski-Pohjanmaan ammattiopiston OnniRobo -hankkeessa työskentelevät hoitotyön opettajat Anssi Pulkkinen, Sonja Pynssi ja Niko Kaukonen sekä IT- ja media-alan opettaja Kirsi Oikari­nen saivat hiljattain käydä tutustumassa Örebrossa sijaitsevaan innovaatioasun­toon, jossa esiteltiin uusia apuvälineitä hoitajien työnteon helpottamiseksi.

Lue lisää

Sanotaan, että sote-alalla työskennellään kutsumusammatissa. 19-vuotiaan lähihoitajaopiskelija Iida Ojan kohdalla väite pitää jokseenkin paikkansa.

Lue lisää

Kokkolassa Kirkonmäen päiväkodissa työskentelevä Kira Myllykangas kertoo päätyneensä alalle omakohtaisten kokemusten innostamana.

Lue lisää

Yli kymmenen vuotta kaupan alan töitä tehnyt Marika Andersson-Petäjä allekirjoittaa tutun totuuden, jonka mukaan hoitoala on kutsumusammatti.

Lue lisää

Viisi vuotta Kokkolassa asunut Bishow Kunwar opiskelee lähihoitajaksi. Nepalista Suomeen muuttanut Kunwar kävi Kokkolaan muutettuaan ensin kielikurssin, jonka jälkeen hän hakeutui sosiaali- ja terveysalalle valmistavaan koulutukseen.

Lue lisää

Ensihoidon osaamisalasta valmistunut lähihoitaja Pasi Saari aloitti heti valmistuttuaan työt hoitotason ambulanssissa Pietarsaaressa.– Unelmatyöpaikka, hän toteaa hymyssä suin.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysala oli viimeisenä Vilhelmiina Kellokosken uratoivelistalla nuorena. Tie veikin hänet Etelä-Suomeen ensin ravintola-alan työhön ja sitten puutarha-alan opintojen jälkeen kukkakauppaan töihin. 

Lue lisää

Piia Koski-Vähälä Kannuksesta opiskelee aikuisopintoina sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa. Hän aloitti opinnot syksyllä 2014 ja valmistuu mielenterveyden ja päihdetyön osaamisalalta lähihoitajaksi lokakuussa 2016.

Lue lisää