tietoa huoltajalle

16px-spacer
  1. Etusivu
  2. Uudelle opiskelijalle
  3. Uudelle opiskelijalle
  4. Tietoa huoltajalle

Alaikäisten opiskelijoiden huoltajille ja laillisille edustajille

Wilma

Opiskelijan osallistumista opetukseen ja opintojen etenemistä voi seurata Wilman huoltajaliittymän kautta. Sinulla on mahdollisuus myös viestiä opiskelijan asioista oppilaitoksen henkilöstön kanssa Wilmassa. Tunnukset Wilmaan saat toimialan opintosihteeriltä tai viimeistään elo-syyskuun vaihteessa olevassa kotiväenillassa. 

Wilma löytyy sovelluskaupasta tai nettiversiona osoitteesta: kpedu.inschool.fi

Opiskelijan opas

Tästä linkistä pääset opiskelijoiden oppaaseen. Sieltä löytyy opintoihin ja opiskeluelämään liittyviä asioita ja tärkeitä yhteystietoja. Tiedot löytyvät myös Wilmasta.

Oppivelvollisuuden laajeneminen

Ensimmäiset laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat ovat peruskoulun 2021 päättäneet 2005 syntyneet ja ne jotka suorittivat perusopetusta 1.1.2021 eivätkä olleet täyttäneet 17 vuotta.

Perusopetuksesta keväällä 2023 valmistuvat vuonna 2007 ja 2006 syntyneet kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. 

He saavat maksutta opiskeluajaksi käyttöönsä ammatillisissa opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tarvittaessa tietokoneen sekä muut opiskelussa välttämättömät tarvikkeet, esimerkiksi työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat jatkossakin itse.

Opetus, ohjaus ja ruokailu ovat edelleen maksuttomia.

Kun oppivelvollisuus laajenee 18 vuoteen jokaisen täytyy opiskella peruskoulun jälkeen. Nuori opiskelee esimerkiksi lukiossa tai ammattikoulussa ja suorittaa siellä toisen asteen tutkinnon. Sen jälkeen nuori on suorittanut oppivelvollisuuden. 

Aiemmin oppivelvollisuus päättyi peruskouluun. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun

  • nuori täyttää 18 vuotta tai
  • nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon. 

Oppivelvollisuuslaki 1214/2020 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ®

Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi)

Opintojen eteneminen ja seuranta

Jos opiskelija laiminlyö opintojaan, vastuuohjaaja on yhteydessä huoltajaan. Huoltaja on ensisijaisesti vastuussa siitä, että opiskelija osallistuu opetukseen ja opinnot etenevät HOKSin mukaan. Huoltaja, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö 9 §:ssä säädetyn velvollisuutensa valvoa oppivelvollisuuden suorittamista, on tuomittava valvonnan laiminlyönnistä sakkoon. Oppivelvollisuuslaki (1214/2020) 5 luku 22 §.

Jos opiskelijalle kertyy luvattomia poissaoloja, eikä huoltajaa tavoiteta, asiasta tehdään oppivelvollisten osalta ilmoitus asuinkunnalle.

Kunnalla on oikeus ja velvollisuus ohjata oppivelvollinen soveltuvaan koulutukseen. Kunta voi myös osoittaa opiskelupaikan (viimeinen vaihtoehto).

Oppivelvollisen opintojen keskeyttäminen tai opinnoista eroaminen

Oppivelvollinen voi keskeyttää opinnot perustelluista syistä esim. varusmiespalveluksen, raskauden tai sairauden vuoksi. Keskeyttämisestä oppivelvollisen ja huoltajan pitää tehdä hakemus, joka löytyy Wilman hakemuksista.
Opinnoista voi erota vain, jos oppivelvollisella on uusi opiskelupaikka. Opintojen eroamisesta tulee myös täyttää hakemus opiskelijan eroamisesta, jonka oppivelvollisen huoltaja allekirjoittaa.

Oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi vain silloin, kun oppivelvollinen on aloittanut uudet opinnot. Asia tarkistetaan VALPAS-palvelusta tai oppivelvolliselta. Jos oppivelvollinen ei ole aloittanut uusia opintoja, asiasta tehdään ilmoitus asuinkunnalle.

Oppilaitos voi kurinpitotoimena erottaa opiskelijan enintään 3 kk:n ajaksi. Määräaikaisen erottamisen ajaksi oppilaitos, oppivelvollinen ja huoltaja laativat suunnitelman opintojen suorittamisesta. Huomioitava on, että opiskelijalla säilyy myös tuona aikana oikeus opiskeluhuollon palveluihin.

Opintojen maksuttomuus

Katso lisää: Opintojen maksuttomuus (kpedu.fi)

Maksuttomuus ei koske niitä opiskelijoita, jotka eivät kuulu laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Ne opiskelijat maksavat itse mm. työvaatteet ja -kengät sekä muun välineistön sovitun hinnaston mukaisesti.

Opintojen rahoitukseen ja opintotukeen liittyviä asioita voit tiedustella Kelalta.

Lisätietoa saat: Pikaopas opintoetuuksiin - kela.fi

Oppilaitoksen henkilöstö auttaa opiskelijaa koulumatkatuki ja muissa etuushakemuksissa.

Kotiväenillat

Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö on meille tärkeää. Järjestämme kotiväenillat syksyllä Kokkolassa, Kannuksessa ja Kaustisilla. Ajankohdat päivitetään alle myöhemmin.

Ammattikampus, Kokkola:

Kannuksen toimipaikka:

Kaustisen toimipaikka:

Perhon toimipaikka:

Kälviän toimipaikka:

Haluatko antaa palautetta toiminnastamme tai opiskelijan asian hoitamisesta?

Ota ensisijaisesti yhteyttä opiskelijan vastuuohjaajaan tai opintoasiainpäällikköön:
Merja Kivelä, p. 040 808 5161, merja.kivela(at)kpedu.fi