Hankkeet

Kpedun hankkeet

Luova Kampus 2020
Luova Kampus 2020 kehittämis- ja investointihankkeissa toteutettiin Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Kannuksen toimipaikkaan kotieläintuotannon oppimisympäristö ja digisilta.   Kone- ja laiteinvestointeina hankittiin ravi- ja ratsastussimulaattorit, metsäkone- ja monitoimisimulaattorit sekä röntgenlaitteisto, anestesialaite ja 2 verianalysaattoria pieneläinvastaanotolle. Hanke toteutettiin yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.

ÄlyNauta
Hankkeen tavoitteena on lisätä maatalousyrittäjien ja tilojen työntekijöiden osaamista ja tietoisuutta älykkäistä ja kestävistä kotieläintuotannon toimintamalleista ja sitä kautta parantaa tilojen kannattavuutta, eläinten hyvinvointia sekä yrittäjien ja työntekijöiden ajanhallintaa ja jaksamista muuttuvassa toimintaympäristössä.
Hankkeessa järjestetään koulutusta monipuolisesti: pienryhmät, pilottiryhmät, verkkotapaamiset, webinaarit, podcastit, seminaarit ja opintomatkat. Keskeisiä aihealueita ovat Kestävä lehmä, Terve sorkka, Liikkumalla terveyttä ja Kotieläintilan bioturvallisuus.
Toiminta-aika: 1.8.2019 - 31.12.2022

Tietolinkki
Tietolinkki-tiedonvälityshanke toimii Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Tietolinkki välittää maatalousyrittäjille, turkistuottajille ja hevosyrittäjille tietoa ajankohtaisista asioista mm. järjestämällä webinaareja, seminaareja ja infoja sekä tekemällä videoita ja uutiskirjeitä. 
Hanketta toteuttavat yhteistyössä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (hallinnoija), MTK Keski-Pohjanmaa ry, MTK-Pohjois-Suomi ry, ProAgria Keski-Pohjanmaa ry ja Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat ry. Tietolinkki tekee tiivistä yhteistyötä alueen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueiden, Ely-keskusten sekä muiden sidosryhmien kanssa. 

Peltosäätö
PeltoSäätö – Peltomaan älykkään vesienhallinnan pilotit -hankkeen tavoitteena on, että tulevaisuudessa salaojituksen säätömahdollisuuksia hyödynnetään ajantasaiseen tilannekuvaan ja ennakointiin perustuen. 
Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja. Hanketta totettavat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Oulun yliopisto.

Hankkeet, joissa Kpedu on osatoteuttajana

AgroTeknoa JokilaaksoihinMuita hankkeita