Hankkeet

Kpedun hankkeet

Tutkiva ja oppiva kampus – Kpedu luonnonvara-ala 2030
Hankeaika 1.1.-31.12.2023. Hankkeen tavoitteena on hyödyntää monipuolisesti kotieläintuotannon oppimisympäristöä, tki-alustaa ja digisiltaa koulutuksen ja elinkeinon hyväksi. Luonnonvara-alan eri koulutusasteiden, yritysten sekä tki-organisaatioiden yhteydet Kpedun luonnonvara-alan kanssa tiivistyvät entisestään ja uusia yhteisiä kehittämistoimenpiteitä käynnistyy. Alkutuotantoa hyödyttäviä uusia kansainvälisiä kumppanuuksia käynnistyy ja oppimisympäristö Kannuksessa toimii mallina kestäville toimintatavoille ja näyteikkunana nykyaikaiseen maidontuotantoon.

Hanke on saanut rahoituksen kansallisesta AKKE- ohjelmasta, Keski-Pohjanmaan Liiton rahoittamana. 
Projektipäällikkö Maarit Kärki, p. 040 808 5540, maarit.karki(at)kpedu.fi

Tietolinkki
Tietolinkki-tiedonvälityshanke toimii Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Tietolinkki välittää maatalousyrittäjille, turkistuottajille ja hevosyrittäjille tietoa ajankohtaisista asioista mm. järjestämällä webinaareja, seminaareja ja infoja sekä tekemällä videoita ja uutiskirjeitä.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (hallinnoija), MTK Keski-Pohjanmaa ry, MTK-Pohjois-Suomi ry, ProAgria Keski-Pohjanmaa ry ja Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat ry. Tietolinkki tekee tiivistä yhteistyötä alueen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueiden, Ely-keskusten sekä muiden sidosryhmien kanssa. 


Peltosäätö

PeltoSäätö – Peltomaan älykkään vesienhallinnan pilotit -hankkeen tavoitteena on, että tulevaisuudessa salaojituksen säätömahdollisuuksia hyödynnetään ajantasaiseen tilannekuvaan ja ennakointiin perustuen. 
Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja. Hanketta totettavat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Oulun yliopisto.

Osatoteuttajana

AgroTeknoa Jokilaaksoihin

 

Päättyneet hankkeet

Luova Kampus 2020
Luova Kampus 2020 kehittämis- ja investointihankkeissa toteutettiin Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Kannuksen toimipaikkaan kotieläintuotannon oppimisympäristö ja digisilta.   Kone- ja laiteinvestointeina hankittiin ravi- ja ratsastussimulaattorit, metsäkone- ja monitoimisimulaattorit sekä röntgenlaitteisto, anestesialaite ja 2 verianalysaattoria pieneläinvastaanotolle. Hanke toteutettiin yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.

ÄlyNauta
Hanke on päättynyt 31.12.2022. Koulutusten teemat olivat Kestävä lehmä, Terve sorkka, Liikkumalla terveyttä ja Kotieläintilan bioturvallisuus. Kaikki hankkeessa tuotetut luentomateriaalit, tallenteet, julkaisut ja podcastit löydät osoitteesta www.kpedu.fi/älynauta