Hankkeet

 

 

 

Ollikkalan hankkeet
Tietolinkki-tiedonvälityshanke toimii Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Tietolinkki välittää maatalousyrittäjille, turkistuottajille ja hevosyrittäjille tietoa ajankohtaisista asioista mm. järjestämällä webinaareja, seminaareja ja infoja sekä tekemällä videoita ja uutiskirjeitä.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (hallinnoija), MTK Keski-Pohjanmaa ry, MTK-Pohjois-Suomi ry, ProAgria Keski-Pohjanmaa ry ja Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat ry. Tietolinkki tekee tiivistä yhteistyötä alueen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueiden, Ely-keskusten sekä muiden sidosryhmien kanssa. 

Liikkuva lehmä 2024 - 2027                                                                                                                                                          Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa lypsylehmien ympärivuotisesta jaloittelusta, jotta se voidaan toteuttaa vastuullisesti eläinten hyvinvointi ja ympäristö huomioiden. Eläinten hyvinvoinnin osalta on selvitettävä, mitkä talvijaloittelun todelliset hyödyt suomalaisissa olosuhteissa ovat. Kpedun opetusnavetassa toteutetaan ympärivuotinen koe, jossa seurataan lypsylehmien jaloittelumotivaatiota. Kokeessa selvitetään olosuhteiden vaikutusta lehmien jaloitteluaktiivisuuteen, kuin myös lehmien välistä vaihtelua jaloitteluaktiivisuudessa.                                                Hankkeen hallinnoija on Luonnonvarakeskus ja osatoteuttajina ovat kpedu sekä Savonia-ammattikorkeakoulu.          Projektityöntekijä Emma Erkkilä 040-807 3615, emma.erkkila@kpedu.fi

Lypsykarjojen vaihtoehtoiset kuivikeratkaisut 2024-2025
Pohjois-Savon Liiton myöntämä JTF-rahoitus 
Hankkeen tavoitteena on löytää terveellisiä, turvallisia ja kestävästi tuotettuja kuivikkeita turpeen tilalle. Hankkeessa keskitytään lypsylehmien kuivikevaihtoehtoihin. Kuivikkeiden ominaisuuksia selvitetään monialaisesti eläinten, ihmisten ja ympäristön näkökulmasta. Hankkeen tuloksena syntyy monipuolinen ja puolueeton tietopaketti lypsykarjojen kuivikevalintojen apuvälineeksi. Tietopaketin avulla viljelijä voi valita tilalle parhaiten soveltuvan kuivikkeen sekä ennakoida ja pienentää mahdollisia kuivitukseen liittyviä riskejä. Tietopaketti sisältää kuvauksen parhaista toimintamalleista turpeen korvaajien (esimerkiksi kuivajae, hiekka/kierrätetty hiekka, ruokohelpi) käytössä lypsykarjatiloilla. 
Hankkeen hallinnoija on Savonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Kpedu, OAMK, Luke, Työterveyslaitos, Työtehoseura ja Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö.

Projektityöntekijä Maarit Kärki 040-8085540, maarit.karki@kpedu.fi

Datan ketterä hallinta työkoneista ja palveluista liiketoimintaan -hankkeen tavoitteena on edistää maatalousyrityksien kykyä toimia datataloudessa ja hyödyntää tehokkaasti maatiladataa viljelytoimenpiteiden ja liiketoiminnan kokonaiskestävyyden kehittämiseksi. Hankkeen päätoteuttajana on Centria-ammattikorkeakoulu ja kpedun opetusmaatila toimii hankkeessa demonstraatiokohteena. 

Hanke on saanut rahoituksensa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Hankeaika 2023-2024. Pro Opetustilat -hankkeessa kootaan yhteen Suomen kaikki luonnonvara-alan oppilaitosten maa-, puutarha- ja metsätilat kartoittamalla näiden maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman (MISU) mukaiset toimet sekä määritellään oppimisympäristöjen kokeilutoiminnan painopisteet. Tiedot viedään AgriHubin verkkoalustalle helposti löydettäväksi. Hanketta hallinno Hämeen Ammattikorkeakoulu. Hankekonsortioon kuuluu yhteensä 20 luonnonvara-alan oppilaitosta ympäri Suomea ja Kpedu on yksi hankkeen koordinaattoreista.
Hanke on saanut rahoituksensa Maa ja Metsätalousministeriön Hiilestä kiinni - toimenpidekokonaisuudesta.


 


Päättyneet hankkeet

Luova Kampus 2020 kehittämis- ja investointihankkeissa toteutettiin Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Kannuksen toimipaikkaan kotieläintuotannon oppimisympäristö ja digisilta.   Kone- ja laiteinvestointeina hankittiin ravi- ja ratsastussimulaattorit, metsäkone- ja monitoimisimulaattorit sekä röntgenlaitteisto, anestesialaite ja 2 verianalysaattoria pieneläinvastaanotolle. Hanke toteutettiin yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.


Hanke on päättynyt 31.12.2022. Koulutusten teemat olivat Kestävä lehmä, Terve sorkka, Liikkumalla terveyttä ja Kotieläintilan bioturvallisuus. Kaikki hankkeessa tuotetut luentomateriaalit, tallenteet, julkaisut ja podcastit löydät osoitteesta www.kpedu.fi/älynauta

Hanke on päättynyt 15.11.2023. Hankkeessa tuotettua materiaalia löydät Youtubesta sekä hankkeen  Loppuraportti_Peltosäätö on luettavissa.  PeltoSäätö – Peltomaan älykkään vesienhallinnan pilotit -hankkeen tavoitteena oli pilotoida käytännön olosuhteissa Oulun yliopiston muissa hankkeissa kehitettyä automatiikkaa säätösalaojiin.  
Hanke oli osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin  Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyrittiin vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja. 

Hankeaika 2019-2023. Hankkeen tehtävänä oli edistää uuden maatalousteknologian käyttöönottoa sekä tuottaa tietoa ja käyttäjäkokemuksia uusista koneista, laitteista ja tuotantomenetelmistä. Tavoitteena oli parantaa maataloustuotannon tehokkuutta, kannattavuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Tutkiva ja oppiva kampus – Kpedu luonnonvara-ala 2030
Hankeaika 1.1.-31.12.2023. Hankkeessa tiivistettiin luonnonvara-alan eri koulutusasteiden, yritysten, sekä tki-organisaatioiden yhteistyötä ja uusia yhteisiä kehittämistoimenpiteitä käynnistettiin. Kotieläintuotannon oppimisympäristö Kannuksessa toimii mallina kestäville toimintatavoille ja näyteikkunana nykyaikaiseen maidontuotantoon. Hankkeen rahoitus: Keski-Pohjanmaan Liiton kansallinen AKKE- ohjelma ja Kannuksen kaupungin kuntarahaosuus.