1. Etusivu
  2. Navetta
  3. Rehuntuotanto

Rehuntuotanto

Opetusmaatilan tuotantosuuntana on maidontuotanto. Pelloilla viljellään nurmia ja ohraa lypsylehmien tarpeeseen. Ollikkalan pelloilla on ollut vuosittain lannoitekokeita, havaintoruutuja ja biohiilikokeiluja.

Maankasvukunnosta huolehditaan säännöllisillä maanäytteillä, joiden pohjalta tehdään lannoitus ja kylvösuunnitelmat. Lannoitus jaetaan satelliittikuvia ja lehtivihreämittauksia hyödyntäen. Nurmiseoksissa käytetään monilajisia seoksia, joissa syväjuurisia kasveja. Pellonkasvukuntoa ja vesienhallintaa on hoidettu laserleikkaamalla peltoja.

Traktoreissa on automaatio-ohjaukset, joita käytetään täsmäviljelyä varten. Ollikkalan ympärivuotista sääasemaa käytetään peltotöiden suunnittelussa. Lisäksi kauemmilla peltolohkoilla sijaitsevaa kesäajan sääasemaa hyödynnetään varsinkin kasvinsuojelun onnistumiseen.

Ollikkalan robottinavetassa lypsylehmät ja hiehot laiduntavat. Laidunnus suunnitellaan osaksi viljelykiertoa ja se lisää monimuotoisuutta.

Henkilöstö on suorittanut hiiliviljelijäkoulutuksen.